« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - zápis 27

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_27.pdf(PDF: 1.19 MB)

Statutární město Opava
<br> Městská část Podvihov
<br> 1/27/2018
<br> ZÁPIS
<br> z 27.zasedání zastupitelstva Městské části
<br> Podvihov,konaného v řádném termínu 15.února 2018 v 18 30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvihově
<br> Program jednání
<br> Zahájení zasedání
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXX zahájil zasedání a konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné.(viz prezenční listina )
<br> 2/27/2018 Volba zapisovatele zápisu,pověřen XXXXXX XXXX
<br> Hlasování : X — O - O
<br> 3/27/2018 Volba ověřovatele zápisu,pověřeni XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX Hlasování: X — X - X
<br> X/XX/XXXX schválení neinvestičních dotací pro spolky a neziskové organizace Základní škola Raduň 10 000,- Kč
<br> Zakladni škola Komárov (školka Podvihov) 10 000,- Kč
<br> SDH Podvihov 10 OOO,- Kč
<br> SDH Komárovská chaloupky 10 000,- Kč
<br> Spolek Cervený kříž |10 OOO,- Kč
<br> Junák 10 OOO,— Kč
<br> Včelaři 10 000; Kč
<br> Sportovní klub 10 000,- Kč
<br> Myslivecké sdružení Hošťata 10 000; Kč
<br> Předkládá: XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelstvo se usneslo a schválilo neinvestiční dotace pro spolky a neziskové organizace dle návrhu p.starosty Zdeňka Hozy
<br> Hlasování : 5 — 0 - 0
<br> 5/27/2018 Zpracovat posudek a projekt na sanaci zdiva Kaple a zažádat o dotaci v rámci kraje.Předkládá pí.XXXXX XXXXXXX
<br> Zastupitelstvo se usneslo a pověřilo pí.Jitku Měchovou zajistit posudek na sanaci zdiva Kaple a následně bude zadáno vypracování projektu.Potom budeme žádat o dotaci Kraj ské zastupitelstvo <.>
<br> Hlasování : 5 — 0 - 0
<br> 6/27/2018 Odměna pro velitele JSDH Podvihov p.Radomíra Hozu ve výši 5000 Kč.Předkládá : XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a žádají vyplacení odměny ve Výši 5000,- Kč z rozpočtu MC Podvihov p.Radomírovi Hozovi za práci velitele JSDH Podvihov.Pověřen : XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Hlasování : X — X - X
<br> 7/27/2018 Oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 30 000,— Kč pro pí.ing.Radomíru J ančevovou bez souhlasu starosty Zdeňka Hozy
<br> Zastupitelé se usnesli a pověřili pí.ing Radomíru Jančevovou provádět rozpočtová opatření do výše 30 000; Kč bez souhlasu starosty Zdeňka Hozy
<br> Hlasování: 6 — 0 - 0
<br> 8/27/2018 Zažádat Správu hřbitova (TS Opava ) o vykácení přerostlých thují na místním hřbitově a provést následnou výsadbu.Předkládá :starosta XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelstvo se usneslo a pověřilo starostu Zdeňka Hozu sepsáním žádosti na Správu hřbitova (TSO Opava p.Hostinský ) a požadovat souhlas s vykácením přerostlé vegetace (thuii) a požadovat vykácení a následnou výsadbu nových okrasných dřevin po ( TSO Opava).Pověření XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hlasování : X — O - X
<br> 9/27/2018 Likvidace majetku (hasičských aut Avia +Avia Furgon) na základě znaleckých posudků.Předkládá : p.XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXX
<br> Zastupitelstvo bylo seznámeno se znaleckým posudkem a pověřilo p.Radomíra Kubesu nabídnout k prodeji hasičská vozidla Avia + Avia Furgon.Pokud nebude zájemce,budou vozy ekologicky zlikvidovány a vyřazeny z majetku MČ Podvihov.Termín do konce května 2018.Pověřeni : XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXX
<br> Hlasování: X — X - X
<br> 10/27/2018 Navýšení ceny za projektovou dokumentaci elektroinstalace kompletního Kulturního domu.Z původní nabídky 38 000,— Kč.na konečnou cenu 54 700; Kč.Navýšení ceny je na základě rozšíření projektu o suterén (sklep pod restaurací a zapracování rekonstruovaných toalet)
<br> Zastupitelé se usnesli & souhlasí s navýšením ceny za projekt z 38 700,- na konečnou cenu 54 700,- Kč z důvodů rozšíření zadání 0 sklep pod restaurací a zapracování již rekonstruovaných toalet do projektu <.>
<br> Hlasování : 6 — 0 - 0
<br> 11/27/2018 Dary pro jubilanty budou pouze věcné,nikoliv peněžité.Předkládá : XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a rozhodli již neposkytovat peněžité dary jubilantům.Poskytovat pouze věcné dary <.>
<br> Hlasování : 6 — O - 0
<br> 12/27/2018 Nápady pro Opavu ( dotační titul SMO ) požádat o dotaci na opravu obrub Podvihovská ulice(340 000,-Kč) a Polomská ulice (100 OGG,-).Předkládá pi.XXXXX XXXXXXX
<br> Zastupitelé pověřili pí.Jitku Měchovpu a Zdeňka Hozu vypsáním žádosti o dotační titul (Nápady pro Opavu).Zádost vypsat na opravu plotu a výsadbu na místním hřbitově MC Podvihov nikoliv na opravu obrub <.>
<br> Hlasování: 6 — 0 — O
<br> 13/27/2018 Zpráva kontrolního výboru.Předkládá p.XXXXXXX XXXXXX Zastupitelé souhlasí se zprávou kontrolního výboru <.>
<br> Hlasování : 6 — 0 — 0
<br> 14/27/2018 Zpráva finančního výboru.Předkládá p.XXXXX XXXXXX vz.XXXXXX XXXX starosta
<br> Zastupitelé souhlasí se zprávou finančního výboru.Hlasování : 6 — O — 0
<br> 15/27/2018 Připomínky zastupitelů <.>
<br> - vyjasnění vzniku názvu JSDH Podvihov
<br> -nabídka na vykácení thují na místním hřbitově p.XXXXXXX XXXXXX
<br> - oprava Ford Tranzit (bílý) oprava zkorodovaných části.Rozhodnuto provést ihned a dohodnout termín opravy 2 p.Milošem Pavelkern.Zodpovídá : XXXXX XXXXXXX
<br> l X/ XX/ XX X X Připomínky občanů - informace k rekonstrukci škol...

Načteno

edesky.cz/d/1401048

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz