MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
19. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 14.12.2021
16. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referát vnitřních věcí
16. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č 19/2021
16. 11. 2021 Oznámení o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení č. 4/2021 – investiční referent/ka
16. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2021 – Referent/ka správy majetku a administrace veřejných zakázek
12. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Ředitel/ka ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
12. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Sociální pracovník – kuratela pro děti a mládež
12. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh opatření obecné povahy – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 9.12.2021
12. 11. 2021 Vyhlášení výběrového řízení – obsazení funkčního místa – Referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu
10. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního odboru
10. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik stavebního odboru
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 11. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
10. 11. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
10. 11. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
10. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 1.12.2021
10. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
10. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu ÚPmB
04. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí oddělení životního prostředí odboru životního prostředí
01. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy – hlavní účetní
27. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Investiční referent/ka
25. 10. 2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest
21. 10. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa – ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
21. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy – Metodik spisové služby a podpora uživatelů při práci s elektronickou spis. službou
20. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent územního plánování a stavebního řádu
20. 10. 2021 Veřejná vyhláška – USNESENÍ
20. 10. 2021 Veřejná vyhláška – Výzva
18. 10. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích “Stavba autosalónu AUDI a prodejní prostory, Brno, ul. Kaštanová STAVEBNÍ ÚPRAVY NASTÁVAJÍCÍCH TRAS PRO PĚŠÍ”
15. 10. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
15. 10. 2021 Nařízení č. 18/2021
14. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – návrh opatření obecné povahy – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
13. 10. 2021 Sdělení o technické chybě v obecné žávazné vyhlášce č. 14/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. 10. 2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice
12. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
08. 10. 2021 Nařízení č. 17/2021
06. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – technik stavebního odboru
06. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – vedoucí stavebního odboru
06. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
06. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – auditor/auditorka
01. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 10. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

XML