MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.15/2022
07. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.14/2022
07. 04. 2022 Oznámení o provedení odchytu toulavých koček
05. 04. 2022 Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ
05. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
05. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. H/02/2022
04. 04. 2022 Protokol o schválení plánu péče o přírodní památku Ráječek v k. ú Brněnské Ivanovice na období 2022-2031
29. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.04.2022
29. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.04.2022
29. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.04.2022
29. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.04.2022
29. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – dočasný zákaz stání na místních komunikacích
29. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh opatření obecné povahy – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 03. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – Vý..." již není dostupný.
25. 03. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 03. 2022 Dokument "ROZHODNUTÍ – OMEZENÍ ..." již není dostupný.
24. 03. 2022 Oznámení o odtahu vozidla
24. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 03. 2022 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – referent/referentka agendy sociálně-právní ochrany dětí
22. 03. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
22. 03. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 03. 2022 Nařízení č. 5/2022
22. 03. 2022 Nařízení č. 5/2022
22. 03. 2022 Prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události
22. 03. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 4/2022
22. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – 05.04.2022 – Tuřany a Brněnské Ivanovice
18. 03. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení – Referent/referentka agendy dopravy a správy majetku
18. 03. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení – referent/referentka odboru stavebního
18. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. H/01/2022
18. 03. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení – auditor/auditorka
18. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
15. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 03. 2022 Plán blokového čištění na rok 2022 Brno-Tuřany
10. 03. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
09. 03. 2022 Obecně závazná vyhláška 3/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených SMB a části školských obvodů mateřských škol zřízených SMB, ve znění pozdějších vyhlášek
09. 03. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 2/20217. kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených SMB a části školských obvodů základních škol zřízených SMB, ve znění pozdějších vyhlášek
09. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – právník/právnička; účetní
09. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru správy bytů a domů
07. 03. 2022 Záměr Města Újezd u Brna prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál „ARMY park“
07. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 03. 2022 Rozhodnutí – Prominutí místního poplatku
04. 03. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
04. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Brněnské Ivanovice
04. 03. 2022 Vyhlášení nouzového stavu – migrační vlna – Usnesení Vlády ČR
04. 03. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení veřejné výzvy pro vznik pracovního poměru na dobu určitou úředníka – referent stavebního úřadu – speciální stavební úřad a silniční správní úřad
04. 03. 2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo referenta/referentky agendy sociálně-právní ochrany dětí
04. 03. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru – ředitel/ka Mateřské školy Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace

XML