MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent územního a stavebního řízení
21. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovnice/pracovník Odboru pečovatelské služby
17. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská
17. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu ÚPmB B50/07-II – MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška – zábor komunikace na ul. Popelova a Vinohradská v rámci zatěžovacích zkoušek na D1
16. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení
15. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník OSPOD
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška – oprava lávky přes řeku Svitavu
15. 10. 2019 Oznámení o nabídkovém řízení na prodej pozemků o celkové výměře 879 m2 v Brně, k.ú. Bystrc
14. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu ÚPmB B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
14. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent samosprávy
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojky kanalizace na ul. Dvorecká (ke Hřbitovu Tuřany)
12. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – oprava železničního přejezdu na ul. Rolencova
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – chodník Kaštanová, příjez k hypermarketu Makro
09. 10. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
08. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru stavebního úřadu
07. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník
07. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka stavebního úřadu
04. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního úřadu
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci IV. třídy, ul. Tuřanská (ZÁKOS)
30. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – tajemník/tajemnice
27. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník/pracovnice
27. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – administrativní pracovník stavebního úřadu
27. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – ulice Kaštanová
20. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
20. 09. 2019 Aukční vyhláška
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu řízení
19. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojky vodovodu před objektem Myslivecká 33a
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 09. 2019 Usnesení přijatá na 6/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 5. 9. 2019
17. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – řidič pečovatelské služby
17. 09. 2019 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – tajemník/tajemnice
12. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
10. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru stavebního a všeobecného
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojek inženýrských sítí na ul. Farského
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení – Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa
05. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
04. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička odboru stavebního
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník, referent přestupků
30. 08. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
29. 08. 2019 Svolánka k 6/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 5. 9. 2019 od 18:00 hodin
29. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML