MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška – sdělení právní moc
17. 05. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R9/083
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy pajasan žláznatý
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: vedoucí Odboru všeobecného
16. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: vedoucí Odboru právního
16. 05. 2024 Opatření obecné povahy č. 2/2024, Změna Územního plánu města Brna B50/07-II, MČ BRNO-JIH, k. ú. Přízřenice, ul. Moravanská
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B170_p353_22
16. 05. 2024 Opatření obecné povahy č. 1/2024 Změna ÚPmB – B1/22
16. 05. 2024 Opatření obecné povahy č. 3/2024 Změna ÚPmB – B343_POR_1_22
15. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení ul. Sokolnická
10. 05. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Hanácká Brno
09. 05. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – Záměr umožnění přesahu stavby do prostoru
07. 05. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Chrlická
06. 05. 2024 Oznámení o konání školení okrskových volebních komisí stanovených v městské části Brno-Tuřany pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 7. a 8.6.2024
03. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu -Nařízení 12/2024, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
02. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 7. a 8.6.2024
30. 04. 2024 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška
29. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce –R9/080
26. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
25. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
24. 04. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunkaci – ul. Šípková
19. 04. 2024 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtova svěřený nemovitý majetek
19. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce –R9/079
19. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška 10/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2022
19. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška 11/2024 kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2020
17. 04. 2024 Svolánka k 12/IX. zasedání ZMČ dne 25.4.2024
15. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška 9/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Růžová
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Pratecká
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška – Zpřístupněny hromadné předpisné seznamy
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Dvorecká
11. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/078
10. 04. 2024 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků o volbách do Evropského parlamentu 2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB – B171_p354_22 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
09. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Nařízení 8/2024 kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
08. 04. 2024 Závěrečný účet městské části za rok 2023
05. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/077
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška – Výzva ulice Podlipná
02. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška rozh..." již není dostupný.
02. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 04. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Řípská, ul. Šmahova
28. 03. 2024 Veřejná vyhláška územní rozhodnutí o umístění stavby č. Tú02/2024 REKO MS Brno – Chrlická
25. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Nařízení 7/2024 kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
25. 03. 2024 Veřejná vyhláška rozhodnutí dostihy Brno-Dvorska
22. 03. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/075

XML