MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/referentka účetnictví a rozpočtu
07. 01. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka – stavební technik
07. 01. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka – referent/ka sociální péče Odboru sociálního
06. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka – právník/právnička Odboru stavebního
05. 01. 2022 Doplnění infrastruktury pro leteckou překládku – Manipulační hala na letišti Brno-Tuřany
05. 01. 2022 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
27. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – účetní
27. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka oddělení sociální péče
27. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník stavebního úřadu
27. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/referentka účetnictví a rozpočtu
27. 12. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent/referentka účetnictví a rozpočtu
22. 12. 2021 PROGRAM – Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity
20. 12. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
20. 12. 2021 Nařízení č. 21/2021
20. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 20/2021
15. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent/ka stavebního úřadu
13. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – romský poradce pro DROM, romské středisko
13. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
13. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent územního plánování a stavebního řádu
13. 12. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 12. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
09. 12. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – Vedoucí Bytového odboru
09. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku – místní poplatky, pomocná personální evidence
09. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku – mzdové účetní
06. 12. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 12. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – auditor/auditorka
03. 12. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 12. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh opatření obecné povahy- Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent samosprávy
03. 12. 2021 Svolánka k 20/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
02. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa – Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti
26. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
26. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 15.12.2021
26. 11. 2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 11. 2021 Vláda ČR – SBÍRKA ZÁKONŮ – Usnesení vláda ČR Č. 434., 435. a 436.
25. 11. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
23. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 14.12.2021
23. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
23. 11. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ – Územní rozhodnutí – Rozhodnutí o odstranění stavby č. T/06/2021
23. 11. 2021 Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022
23. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

XML