MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2015 Oznámení o přerušení dodávek el. energie ve dnech 3. - 11.8.2015
16. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
15. 07. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-029
13. 07. 2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.6/2015 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních...)
13. 07. 2015 Výběrové řízení na pozici: Referent údržby veřejného prostranství - ÚMČ Brno - Líšeň
10. 07. 2015 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 684 a stavební povolení - bytový dům Ječná 34, Brno
10. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
08. 07. 2015 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek
08. 07. 2015 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek
02. 07. 2015 Z_m_r obce prodat, sm_nit nebo darovat nemovit_ majetek, pronajmout nebo si jej poskytnout jako v_p_j_ku
29. 06. 2015 Dokument "Ozn_men_ o mo_nosti p..." již není dostupný.
29. 06. 2015 Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.
26. 06. 2015 Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.
23. 06. 2015 Dokument "Rozhodnut_ - z_v_r zj..." již není dostupný.
18. 06. 2015 Svol_n_ V. zased_n_ Zastupitelstva m_stsk_ __sti Brno _e_kovice a Mokr_ Hora
16. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na prodej zem_d_lsk_ usedlosti _akvice
15. 06. 2015 Obecn_ z_vazn_ vyhl_ka statut_rn_ho m_sta Brna _.4/2015 (M_stsk_ policie)
15. 06. 2015 Na__zen_ Statut_rn_ho m_sta Brna _. 5/2015 (Tr_n_ __d)
11. 06. 2015 Dokument "Usnesen_ o na__zen_ d..." již není dostupný.
11. 06. 2015 Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov
10. 06. 2015 Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov
10. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na funk_n_ m_sto tajemn_k/tajemnice __adu m_stsk_ __sti Brno - O_e__n
10. 06. 2015 Z_m_ry Statut_rn_ho m_sta Brna prodat, sm_nit nebo darovat nemovit_ majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako v_p_j_ku R7-025
10. 06. 2015 Dokument "Usnesen_ o proveden_ ..." již není dostupný.
05. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na pozici: Referent/ka odboru _kolstv_ a kultury - technik - _M_ Brno - sever
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 4. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 3. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 2. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 1. __st
03. 06. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-024
01. 06. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-023
01. 06. 2015 Výběrové řízení na pozici: Právník ÚMČ Brno - Líšeň
01. 06. 2015 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka Odboru vnitřních věcí - poskytování informací - ÚMČ Kohoutovice
21. 05. 2015 Nabídkové řízení na prodej nemovitosti Dominikánské nám. 2 - JALTA
21. 05. 2015 Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0
21. 05. 2015 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemek v k.ú. Řečkovice, paní Janě Pařízkové
19. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku - pronájem honitby Předklášteří
19. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-021 - dodatek
19. 05. 2015 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
19. 05. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení - bytový dům Ječná 34, Brno
15. 05. 2015 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Nabídkové řízení na prodej budovy Chodská 7a, Brno
14. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-021
11. 05. 2015 Oznámení o možnosti nahlédnout do oznámení koncepce - "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí"
07. 05. 2015 Záměr "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových ocelí"
07. 05. 2015 Dokument "Usnesení o konání dra..." již není dostupný.
07. 05. 2015 Nabídka pozemků k pronájmu
07. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-020

XML