MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-031
28. 07. 2015 Výběrové řízení na funkční místo referent investiční výstavby Úřadu městské části Brno - Černovice
28. 07. 2015 Výběrové řízení na funkční místo referent sociální péče Úřadu městské části Brno - Černovice
28. 07. 2015 Výběrové řízení na funkční místo vedoucí stavebního odboru Úřadu městské části Brno - Líšeň
28. 07. 2015 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
23. 07. 2015 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemky v k.ú. Řečkovice, společnosti Elektro S.M.S.
23. 07. 2015 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemek p.č. 4486 v k.ú. Řečkovice, společnosti Monika s.s r.o.
17. 07. 2015 Oznámení o přerušení dodávek el. energie ve dnech 3. - 11.8.2015 - grafická příloha
17. 07. 2015 Oznámení o přerušení dodávek el. energie ve dnech 3. - 11.8.2015
16. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
15. 07. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-029
13. 07. 2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.6/2015 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních...)
13. 07. 2015 Výběrové řízení na pozici: Referent údržby veřejného prostranství - ÚMČ Brno - Líšeň
10. 07. 2015 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 684 a stavební povolení - bytový dům Ječná 34, Brno
10. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
08. 07. 2015 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek
08. 07. 2015 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek
02. 07. 2015 Z_m_r obce prodat, sm_nit nebo darovat nemovit_ majetek, pronajmout nebo si jej poskytnout jako v_p_j_ku
29. 06. 2015 Dokument "Ozn_men_ o mo_nosti p..." již není dostupný.
29. 06. 2015 Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.
26. 06. 2015 Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.
23. 06. 2015 Dokument "Rozhodnut_ - z_v_r zj..." již není dostupný.
18. 06. 2015 Svol_n_ V. zased_n_ Zastupitelstva m_stsk_ __sti Brno _e_kovice a Mokr_ Hora
16. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na prodej zem_d_lsk_ usedlosti _akvice
15. 06. 2015 Obecn_ z_vazn_ vyhl_ka statut_rn_ho m_sta Brna _.4/2015 (M_stsk_ policie)
15. 06. 2015 Na__zen_ Statut_rn_ho m_sta Brna _. 5/2015 (Tr_n_ __d)
11. 06. 2015 Dokument "Usnesen_ o na__zen_ d..." již není dostupný.
11. 06. 2015 Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov
10. 06. 2015 Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov
10. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na funk_n_ m_sto tajemn_k/tajemnice __adu m_stsk_ __sti Brno - O_e__n
10. 06. 2015 Z_m_ry Statut_rn_ho m_sta Brna prodat, sm_nit nebo darovat nemovit_ majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako v_p_j_ku R7-025
10. 06. 2015 Dokument "Usnesen_ o proveden_ ..." již není dostupný.
05. 06. 2015 V_b_rov_ __zen_ na pozici: Referent/ka odboru _kolstv_ a kultury - technik - _M_ Brno - sever
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 4. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 3. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 2. __st
05. 06. 2015 Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 1. __st
03. 06. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-024
01. 06. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-023
01. 06. 2015 Výběrové řízení na pozici: Právník ÚMČ Brno - Líšeň
01. 06. 2015 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka Odboru vnitřních věcí - poskytování informací - ÚMČ Kohoutovice
21. 05. 2015 Nabídkové řízení na prodej nemovitosti Dominikánské nám. 2 - JALTA
21. 05. 2015 Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0
21. 05. 2015 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemek v k.ú. Řečkovice, paní Janě Pařízkové
19. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku - pronájem honitby Předklášteří
19. 05. 2015 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-021 - dodatek
19. 05. 2015 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
19. 05. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení - bytový dům Ječná 34, Brno

XML