MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 08. 2016 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změn regulačního plánu MČ Medlánky
26. 08. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
26. 08. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
24. 08. 2016 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 732 - Tipro projekt s.r.o.
22. 08. 2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava chodníků Nové náměstí
22. 08. 2016 Dokument "Exekuční příkaz proti..." již není dostupný.
22. 08. 2016 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku
22. 08. 2016 Výběrové řízení na funkční místo tajemník/ce Úřadu městské části Brno - Komín
16. 08. 2016 Záměr Statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc
16. 08. 2016 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 08. 2016 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 08. 2016 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
15. 08. 2016 Statutární město Brno, MO, Záměr obce prodat, smněnit nebo darovat nemovitý majetek
15. 08. 2016 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ZNAKOM, s.r.o., Zengrova 4
10. 08. 2016 Jmenování zapisovatelů OVK 19001 - 19014 v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
04. 08. 2016 Minimální počet členů volebních okrskových komisí
04. 08. 2016 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
03. 08. 2016 Prezentace subjektů kandidujících do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
02. 08. 2016 Veřejná vyhláška-výstavba veřejné telekomunikační sítě
02. 08. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
02. 08. 2016 Výběrové řízení na pozici sociální pracovník OSPOD, kurátor dětí a mládeže
01. 08. 2016 Dokument "Žádost o vyvěšení roz..." již není dostupný.
26. 07. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - op..." již není dostupný.
21. 07. 2016 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-071
19. 07. 2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu komunikace Brigádnická
15. 07. 2016 Nařízení Statutárního města Brna č. 9/2016 - zákaz reklamy šířené mimo provozovnu
14. 07. 2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu komunikace Kořískova a Novoměstská
12. 07. 2016 Výběrové řízení na funkční místo právník/čka odboru bydlení Úřadu městské části Brno - sever
12. 07. 2016 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka odboru školství a kultury Úřadu městské části Brno - sever
11. 07. 2016 Výběrové řízení na místo - ředitel/ka příspěvkové organizace "Kulturní centrum Líšeň"
11. 07. 2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.8/2016 - regulace veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
01. 07. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - sh..." již není dostupný.
01. 07. 2016 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení územního řízení - OMS PODA - Brno, Medlánky - Řečkovice
01. 07. 2016 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení územního řízení - OMS PODA - Brno, Medlánky - Řečkovice
01. 07. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
30. 06. 2016 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemek č. 848 pod garáží v lokalitě Cihelna
30. 06. 2016 Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek - pozemek č. 815/18 pod garáží v lokalitě Cihelna
30. 06. 2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - kanalizace Cupákova, Sněžná
30. 06. 2016 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-070
27. 06. 2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní - II. etapa
22. 06. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
22. 06. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
17. 06. 2016 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 721
17. 06. 2016 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka sociální péče Úřadu městské části Brno - Tuřany
17. 06. 2016 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-068
17. 06. 2016 Svolání X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora
09. 06. 2016 Výběrové řízení na místo - ředitel/ka ZŠ Brno, Puchýřova 13a
09. 06. 2016 Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-067
09. 06. 2016 Výběrové řízení na pracovní místo lesní pedagog - Lesy města Brna a.s.
06. 06. 2016 Závěrečný účet městské části Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2015

XML