Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2019 Dražební jednání - Zrušení - Pajer Jaroslav , 1968 ,Přečaply a Pajerová Dagmar , 1970 , Přečaply
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - KÁRA CUP
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa 8/2019
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení o odstranění: Veltěže-dodatečné povolení vrtaná studna, nakládání
14. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
14. 05. 2019 Dražební jednání - František Bartošík , 1976 , Hodonín
14. 05. 2019 Dražební jednání - Václav Landa , 1963 , Louny
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - dózický klíč + 2 klíče FAB na kroužku
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
14. 05. 2019 Dražební jednání - Iveta Parkmanová , 1971 , Měděnec
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření 2-2019-ZM
14. 05. 2019 Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Želkovice
14. 05. 2019 Usnesení o oznámení DR - JOMAA DENTAL s.r.o., Louny
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 7/2019
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon ASUS ZENFONE MAX PRO M1
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019/RM
14. 05. 2019 Oznámení záměru města pronajmout byt č. 10, Pražská 95, Louny
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
14. 05. 2019 Nabídka pronájmu - obálkový výběr nájemce bytů konaný 15.05.2019
14. 05. 2019 Program na poskytnutí dotace KŽP RM
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 6/2019
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 5/2019
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019/RM
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa č . 3/2019
14. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - 4 klíče na kroužku s růžovým rozlišovačem a plastovým přívěskem
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019/RM
14. 05. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - dle § 20 - 12.3.2019
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019/ZM
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019/RM
14. 05. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
14. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Louny na roky 2020-2024
14. 05. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
14. 05. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2019
14. 05. 2019 Obálkový výběr nájemců bytů konaný 16.01.2019 - Pražská ul. 95, nám. B.Rejta 2267
14. 05. 2019 Nabídka prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Louny
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - "ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD"
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP zákaz odběrů: Louny-omezení odběrů pchv
14. 05. 2019 Zveřejnění Závěrečného účtu města Louny za rok 2017
14. 05. 2019 SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů v Říční ulici - oznámení o objízdné trase
14. 05. 2019 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách (ISÚI – RÚIAN)
14. 05. 2019 Ceník parkovného od 01.09.2017
14. 05. 2019 DV - Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku Eva Volfová ,
14. 05. 2019 Plán odpadového hospodářství města Louny
14. 05. 2019 Informace o uzavření veřejnoprávních smlouvách
14. 05. 2019 Nabídka pronájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Louny
14. 05. 2019 Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - stanoviska - Dobroměřice
13. 05. 2019 Dražební jednání - Pavel Skopec , 1958 , Praha
13. 05. 2019 Dražební jednání - Milan Fiĺo , 1961 , Most

XML