Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2019 Dražební vyhláška - Monika Jägerová, 1969, Louny
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu, "Louny - Letní lounské vábení"
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - změna stavby, k. ú. Pnětluky
29. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Lu..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: Slovenského národního povstání 2089, Louny - vodorovné dopravní značení
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: Černčice - dopravní značení
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Postoloprty - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - stavební úpravy domu č. p. 24, Raná
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Počerady - oprava vozovky
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Louny - chodníky podél II/246, úsek Billa - Tylova
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: Dobroměřice - stanovení dopravního značení
24. 07. 2019 Oznámení záměru výkopy - 28. října, Riegrova, Resslova a Hálkova reko kanalizace a vodovodu
24. 07. 2019 Oznámení záměru města Louny pronajmout nemovitý majetek
23. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Iv..." již není dostupný.
19. 07. 2019 Vyhlášení nálezu potkanů č.15/2019
19. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Bi..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Zr..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Jesenice
18. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - Brloh
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Zelené náměstí, Louny - optická síť
18. 07. 2019 Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek - výkopy - Štefánikova, přeložka VN, NN a pokládka optické sítě
18. 07. 2019 Oznámení záměru města Louny pronajmout nemovitý majetek
17. 07. 2019 Nabídka pronájmu 2 startovacích bytů v ul. Husova, č.p. 1070, Louny
17. 07. 2019 Nabídka pronájmu startovacích bytů v domě č.p.1070, Husova ul., Louny
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Studio DVA v Divické tvrzi
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Březinova, Louny - přeložka VN
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva ISÚI - RÚIAN Toužetín
16. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Pa..." již není dostupný.
16. 07. 2019 Slovenského národního povstání, Louny – výměna stožárů a svítidel a Štefánikova a Frotzlova, Louny – výměna stožárů a svítidel
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení Louny - stavební povolení k vodním dílům
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
15. 07. 2019 Studie využitelnosti – Návrh multifunkčního sálu v objektu bývalé plavecké haly ZŠ Prokopa Holého čp. 2632
12. 07. 2019 Veřejná zakázka - Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Pod Nemocnicí, Louny - rozšíření komunikace u KÚ
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběrů povrchových vod v ORP Louny
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Vrchlického náměstí 782, Louny - stavební jeřáb
12. 07. 2019 Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa
11. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
11. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - povolení změny stavby "Centrální čistírna odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu", k.ú. Telce
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Rakovnická, Louny - parkoviště u obřadní síně"
10. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - 2 klíče s růžovým přívěskem Eifellovy věže a koženým panáčkem
09. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - In..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č.14/2019

XML