Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - KÁRA CUP
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa 8/2019
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení o odstranění: Veltěže-dodatečné povolení vrtaná studna, nakládání
20. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - dózický klíč + 2 klíče FAB na kroužku
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
20. 05. 2019 Dražební jednání - Iveta Parkmanová , 1971 , Měděnec
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření 2-2019-ZM
20. 05. 2019 Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Želkovice
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 7/2019
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon ASUS ZENFONE MAX PRO M1
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019/RM
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
20. 05. 2019 Program na poskytnutí dotace KŽP RM
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 6/2019
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 5/2019
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019/RM
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa č . 3/2019
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019/RM
20. 05. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - dle § 20 - 12.3.2019
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019/ZM
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019/RM
20. 05. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
20. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Louny na roky 2020-2024
20. 05. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
20. 05. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2019
20. 05. 2019 Obálkový výběr nájemců bytů konaný 16.01.2019 - Pražská ul. 95, nám. B.Rejta 2267
20. 05. 2019 Nabídka prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Louny
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - "ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD"
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP zákaz odběrů: Louny-omezení odběrů pchv
20. 05. 2019 Zveřejnění Závěrečného účtu města Louny za rok 2017
20. 05. 2019 SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů v Říční ulici - oznámení o objízdné trase
20. 05. 2019 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách (ISÚI – RÚIAN)
20. 05. 2019 Ceník parkovného od 01.09.2017
20. 05. 2019 DV - Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku Eva Volfová ,
20. 05. 2019 Plán odpadového hospodářství města Louny
20. 05. 2019 Informace o uzavření veřejnoprávních smlouvách
20. 05. 2019 Nabídka pronájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Louny
20. 05. 2019 Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
20. 05. 2019 2 x výběrové řízení na obsazení úředníka/ce oddělení stavebního řádu stavebního odboru
20. 05. 2019 Dražební jednání - Péterová Gabriela , 1973 , Výškov
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu: "Libčeves - rekonstrukce mostu"
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - zastavení řízení o odstranění stavby
17. 05. 2019 Dražební jednání - Košař Lukáš , 1986 , Praha
17. 05. 2019 Dražební jednání - Košař Lukáš , 1986 , Praha
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Černochov, oprava silnice
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Vladimirská, Školní, Louny - parkovací místa
17. 05. 2019 Veřejná zakázka - MŠ Mateřinka, Holárkovy sady 2386, Louny - rekonstrukce plynové kotelny
17. 05. 2019 OOP-úprava provozu Louny-Želkovice

XML