Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Tomanova, Louny - prodloužení ulice
22. 03. 2023 Veřejná zakázka „Revize systému ústředního topení a výměna termostatických hlavic v budovách Městského úřadu Louny.“
20. 03. 2023 Vyhlášení nálezu psa č.3/2023
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Černčice, U Kostela - oprava komunikace
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Husova, Louny - ošetření stromů
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Hořenec-Libčeves - rekonstrukce komunikace
17. 03. 2023 Veřejná zakázka - Nákup elektromobilu pro MPS s denním stacionářem Louny
17. 03. 2023 Nákup elektromobilu pro Městskou pečovatelskou službu s denním stacionářem Louny, p.o.
17. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 04.04.2023
16. 03. 2023 Veřejná zakázka - Zpracování místní energetické koncepce pro město Louny
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Hořenec-Libčeves - rekonstrukce komunikace
16. 03. 2023 Zpracování místní energetické koncepce pro město Louny
15. 03. 2023 Výběrové řízení - zaměstnanec odboru správy majetku - energetický manažer
15. 03. 2023 Aukční vyhláška - Nečichy
15. 03. 2023 Oznámení o záměru města převést movitý majetek
15. 03. 2023 Oznámení o záměru města převést movitý majetek
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Břínkov - rekonstrukce vNN za kNN
14. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 2/2023
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek ( 433/4)
14. 03. 2023 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
13. 03. 2023 Usnesení ze 7. schůze Rady města Loun, ze dne 06.03.2023
13. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č.1/2023
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Židovice - NN přípojka
10. 03. 2023 Výběrové řízení - vedoucí úředník oddělení odboru správního
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Bílá místa Teplicko - Kozly - Jablonec - Sinutec
10. 03. 2023 výběrové řízení na obsazení vedoucí(ho) úředníka správního oddělení odboru správního
10. 03. 2023 Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek - Mírové náměstí, Louny
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Husova, Louny - obnova hlavových řezů lip
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Postoloprty - oprava povrchu silnice
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - K Velodromu ppč. 4196/3, Louny - přípojka kNN
10. 03. 2023 Návrh veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy a přístavba k rodinného domu č. p. 807, Bezručova, Louny
10. 03. 2023 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
10. 03. 2023 Dražební jednání - MI Estate s.r.o., IČ: 08294208,Praha
10. 03. 2023 Dražební jednání - Jaroslav Nováček, 1983, Veltěže
07. 03. 2023 Usnesení z 3.zasedání ZML ze dne 27.02.2023
07. 03. 2023 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
06. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Určení data úmrtí - František Reimer, 1949
06. 03. 2023 Rozhodnutí - SSU - spol povolení: Oprava místní komunikace v obci Chlumčany
06. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 22.03.2023
03. 03. 2023 Dokument "Dražební jednání - Ja..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Údržba veřejné zeleně – následná péče výsadeb akce: Revitalizace sídliště pod kasárnami, I. etapa
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Domoušice - oprava chodníku
02. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření
01. 03. 2023 Rozpočtové opatření 1/2023/ZM
01. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy „stavební úpravy bytového domu č.p. 709, ul. Na Valích, Louny“ ze dne 01.03.2023
01. 03. 2023 Vyhláška - určení data úrmrtí p.Jana Raucha, narozeného 12. 3. 1944, Chlumčany

XML