Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Opatření starosty města - 03.04.2020
03. 04. 2020 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek - Chmelárna
03. 04. 2020 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2020
03. 04. 2020 Oznámení o záměru města pronajmout (prodat) nemovitý majetek
03. 04. 2020 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
01. 04. 2020 Vyhlášení nálezu - horské kolo s nápisem Alpina
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: 5. května, Louny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01. 04. 2020 výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance oddělení rozvoje města a investic odboru správy majetku
31. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, k. ú.Mradice
31. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, k. ú.Malnice
31. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení "Louny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
31. 03. 2020 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
31. 03. 2020 Rozpočtové opatření č.3/2020/RM
31. 03. 2020 Dražební vyhláška - Ing.Alexandr Houška, 1965, Praha
31. 03. 2020 Dražební jednání - Jan Rudolf, 1978, Háj u Duchcova
31. 03. 2020 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
30. 03. 2020 Dražební jednání - Václav Pilný, 1976, Louny
30. 03. 2020 Dražební jednání - Ludvík Lacko, 1962, Litvínov
27. 03. 2020 Opatření starosty - MŠ - 27.3.2020
27. 03. 2020 Dražební jednání - Zrušení - Radovan Gudz, 1974, Chožov
27. 03. 2020 Aukční vyhláška
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení ústního jednání a seznámení s nově zvoleným postupem projednání žádosti
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - vodovodní přípojka pro automat na vodu a oplocení na pozemku v katastrálním území Blšany u Loun
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Postoloprty, ul. Klášterní, Revoluční a E. Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu, etapa 1B, 2 a 3 stavby
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Hřivice - ČOV a kanalizace
27. 03. 2020 Nabídka pronájmu bytové jednotky - obálkový výběr nájemce pořádaný dne 20.05.2020
27. 03. 2020 Nabídka pronájmu bytu - obálkový výběr
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Dobroměřice, ul. A. Jiráska - dopravní značení"
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Dobroměřice, ul. U Rybníka - dopravní značení"
26. 03. 2020 Oznámení o zájměru města Louny prohajmout nemovitý majetek - výběrové řízení
26. 03. 2020 Oznámení o záměru pronajmout prostor sloužící podnikání - výběrové řízení
26. 03. 2020 výběrové řízení na obsazení úředníka/ce odboru životního prostředí
25. 03. 2020 Dražební jednání - Daniel Nachtmann, 1972, Most - ZRUŠENO
25. 03. 2020 Dražební jednání - René Hrbek, 1973, Hradec Králové
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Přemyslovců 2024-2034, Louny - oprava chodníků
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Vladimirská, Louny - oprava podchodu
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech "ulice Školní"
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech "ulice Blahoslavova"
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Louny - blokové čištění"
24. 03. 2020 výběrové řízení na obsazení vedoucí/ho úředníka oddělení pohledávek a místních poplatků ekonomického odboru
23. 03. 2020 Dražební jednání - Jan Vasilčin, 1978, Draguš - Odročení
23. 03. 2020 Opatření starosty města -pro ředitele MŠ
23. 03. 2020 Opatření starosty 23.3.2020 - MŠ
23. 03. 2020 Pozvánka na 28.ZÚK dne 30.03.2020
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Divice - Studio DVA v Divické tvrzi
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: 28. října, Louny - vyznačení VDZ č. V 12c
23. 03. 2020 Restaurování jihovýchodního portálu zdi kostela sv. Petra v Lounech
20. 03. 2020 Dražební jednání - Petr Tábořík, 1965, Výškov

XML