Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouvy - dodatky 20.05.2024 - Lenešice
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Černčice, P2284 - oprava propustků"
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - MÚP - 2x nové parkovací místo pro ZTP ul. Rybalkova, Louny
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - MÚP - Husova 2517, Louny
20. 05. 2024 Veřejná zakázka - Oprava podchodu v ul. Vladimirská a v ul. V Domcích, Louny
20. 05. 2024 Veřejná zakázka - Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu
20. 05. 2024 Dražební jednání - Jiří Koblasa, 1967, Chomutov a Jitka Koblasová, 1973, Chomutov
20. 05. 2024 Dražební jednání - OPAKOVANÁ elektronická dražba - Romana Schreinerová, 1980, Louny
20. 05. 2024 Dražební jednání - Jiří Koblasa, 1967, Chomutov a Jitka Koblasová, 1973, Chomutov
20. 05. 2024 Dražební jednání - OPAKOVANÁ elektronická dražba - Romana Schreinerová, 1980, Louny
20. 05. 2024 Veřejná zakázka - ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
20. 05. 2024 Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek
20. 05. 2024 Veřejná zakázka - „Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny“
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Jasanová v Lounech
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu "Přemyslovců 2045, Louny - vyhrazení ZTP parkovacího místa"
20. 05. 2024 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Čs. armády 2185, Louny - instalace vodorozvného dopravního značení
20. 05. 2024 Oznámení zahájení územního řízení - Louny - polygon 1
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - Malnice
20. 05. 2024 Výběrové řízení - Správce webových aplikací
20. 05. 2024 Výběrové řízení - Sociální pracovník/ce - úsek soc.práce a prevence
17. 05. 2024 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
17. 05. 2024 Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
17. 05. 2024 Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010 - II
17. 05. 2024 Veřejná zakázka - ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
17. 05. 2024 Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek
17. 05. 2024 ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
16. 05. 2024 Veřejná zakázka - „Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny“
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Jasanová v Lounech
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu "Přemyslovců 2045, Louny - vyhrazení ZTP parkovacího místa"
16. 05. 2024 Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny
15. 05. 2024 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
15. 05. 2024 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Čs. armády 2185, Louny - instalace vodorozvného dopravního značení
14. 05. 2024 Oznámení zahájení územního řízení - Louny - polygon 1
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - Malnice
14. 05. 2024 Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny
13. 05. 2024 Výběrové řízení - Správce webových aplikací
13. 05. 2024 Výběrové řízení - Sociální pracovník/ce - úsek soc.práce a prevence
13. 05. 2024 Výběrové řízení - Správce webových aplikací
13. 05. 2024 Výběrové řízení - Sociální pracovník/ce - úsek soc.práce a prevence
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Zahradní 2467, Louny - vyhrazené parkovací místo ZTP
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o pozastavení, omezení, zákazu kácení - Brloh, Zbrašín, Hořany, Líšťany u Cítolib, Senkov -Povolení kácení dřevin
13. 05. 2024 Veřejná zakázka - " ZŠ Školní – stavební úpravy kuchyně"
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Přemyslovců 2044, Louny - vyhrazené parkovací místo ZTP
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Chlumčany, Sokolské slavnosti - dopravní značení"
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Žíželice, Velichov - most, DZ"
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech, "17. listopadu 2072 - ZTP parkování"
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Chlumčany, mlýn - uzavírka"
13. 05. 2024 Rozpočtové opatření ZM č. 1/2024

XML