Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Vyhlášení nálezu potkanů č.15/2019
19. 07. 2019 Dražební jednání - Bielik Ludovít , 1956 , Postoloprty
18. 07. 2019 Dražební jednání - Zrušení - Pavel Doležal , 1969 , Hřivčice
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Jesenice
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - inženýrské sítě - Postoloprstská ul. Louny - STL plynovod a domovní přípojka
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - Brloh
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Zelené náměstí, Louny - optická síť
18. 07. 2019 Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek - výkopy - Štefánikova, přeložka VN, NN a pokládka optické sítě
18. 07. 2019 Oznámení záměru města Louny pronajmout nemovitý majetek
17. 07. 2019 Nabídka pronájmu 2 startovacích bytů v ul. Husova, č.p. 1070, Louny
17. 07. 2019 Nabídka pronájmu startovacích bytů v domě č.p.1070, Husova ul., Louny
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Studio DVA v Divické tvrzi
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Březinova, Louny - přeložka VN
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva ISÚI - RÚIAN Toužetín
16. 07. 2019 Dražební jednání - Pavel Doležal , 1969 , Hřivčice
16. 07. 2019 Slovenského národního povstání, Louny – výměna stožárů a svítidel a Štefánikova a Frotzlova, Louny – výměna stožárů a svítidel
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení Louny - stavební povolení k vodním dílům
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
15. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
15. 07. 2019 Studie využitelnosti – Návrh multifunkčního sálu v objektu bývalé plavecké haly ZŠ Prokopa Holého čp. 2632
12. 07. 2019 Veřejná zakázka - Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Pod Nemocnicí, Louny - rozšíření komunikace u KÚ
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběrů povrchových vod v ORP Louny
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Vrchlického náměstí 782, Louny - stavební jeřáb
12. 07. 2019 Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa
11. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
11. 07. 2019 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek formou veřejné dobrovolné dražby/obálkové metody
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - povolení změny stavby "Centrální čistírna odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu", k.ú. Telce
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Rakovnická, Louny - parkoviště u obřadní síně"
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Úherce - veřejné osvětlení"
10. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - 2 klíče s růžovým přívěskem Eifellovy věže a koženým panáčkem
09. 07. 2019 Dražební jednání - Ing. J.Zich , 1943 , Praha a RNDr. H. Zichová , 1946 , Praha
09. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č.14/2019
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 13/2019
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon Honor modré barvy v černém pouzdru
08. 07. 2019 Dražební jednání - Petr Tužil , 1955 , Praha
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu Česká ul.,Louny
04. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 12/2019
04. 07. 2019 výběrové řízení vedoucí oddělení majetkoprávního odboru správy majetku (právní zastupování města Loun)
03. 07. 2019 Sdělení - svobodný přístup k informacím: Slavětín - žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Nabídka pronájmu bytové jednotky č. 14, Smetanova 1454, Louny
03. 07. 2019 Nabídka nájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Louny
03. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
02. 07. 2019 Město Louny - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel

XML