Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Vyhlášení nálezu – finanční hotovost
22. 07. 2021 Vyhlášení nálezu – látkový batoh
21. 07. 2021 Vyhláška - Určení data úmrtí - Ilona Marešová, 1947, Louny
21. 07. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o výpůjčce
21. 07. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Žerotín - kanalizace
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Kosmonautů 2294-2296, Louny - oprava chodníku
21. 07. 2021 Oznámení o záměru města změny smlouvy o výpůjčce
21. 07. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
20. 07. 2021 Oznámení záměru pronajmout startovací byt č.1, Husova 1070, Louny
20. 07. 2021 Oznámení záměru pronajmout bytovou jednotku č. 13, Smetanova ul., Louny
20. 07. 2021 výběrové řízení na pozici sociální pracovník(ce) oddělení SPOD odboru sociálních věcí a zdravotnictví
20. 07. 2021 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 1, Husova 1070, Louny
20. 07. 2021 Nabídka pronájmu bytu č. 13, Smetanova ul. 1453, Louny - obálkový výběr nájemce dne 23.08.2021
19. 07. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ 2: Mnichovský Týnec - oprava místní komunikace
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Osvoboditelů, Louny - úprava prostranství Komenského náměstí
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: D7 - Chlumčany zkapacitnění
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení -Radonice - rekonstrukce veřejného osvětlení
16. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "SNP 2092, Louny - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP"
16. 07. 2021 Doručení návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "SNP 2084, Louny - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP"
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Českých Bratří, Louny - realizace VDZ a SDZ"
14. 07. 2021 Nabídka pronájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Louny
14. 07. 2021 Nabídka pronájmu bytu č.13, Palackého1681, Louny - volná nabídka
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "5. května, Louny - Zichovec beer fest"
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Mírové náměstí, Louny - Deja vu fest"
13. 07. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "novostavba cykloprodejny v ul. Kovářská v Dobroměřicích"
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení "LN_Hřivice - kabelizace NN"
12. 07. 2021 Rozhodnutí o nákladech za náhradní péči o psa VI.
12. 07. 2021 Dražební vyhláška - Marie-Kristina Reyes, 1994, Dobroměřice, odročení jednání
12. 07. 2021 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého Kraje
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Mírové nám., Louny - Lounský food festival"
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Zeměchy - plynofikace, III. etapa"
09. 07. 2021 Vyhlášení nálezu – 2ks klíčů na kroužku
09. 07. 2021 Vyhlášení nálezu – jízdní kolo
08. 07. 2021 výběrové řízení na obsazení místa úředník/ce oddělení stavebního řádu odboru stavebního úřadu
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Přemyslovců 2029, Louny - vjezd a stání jeřábu
08. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021/RM
07. 07. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení záměru
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - návrh stanovení DZ: Přemyslovců, Louny - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
05. 07. 2021 Dražební jednání - Jakub Šuhaj, 1995, Brno
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Divice - Studio DVA, Vánoce na Divické tvrzi
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Mírové náměstí, Louny - Letní lounské pivobraní
01. 07. 2021 Veřejná zakázka - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
01. 07. 2021 Město Louny - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
30. 06. 2021 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Lounské správa plaveckých areálů, příspěvková organizace
30. 06. 2021 Zpracování PD na akci „Rekonstrukce ul. Čeňka Zemana v Lounech včetně VO"

XML