Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Dodávka dvou klavírů pro ZUŠ Louny
19. 03. 2019 Veřejná zakázka - Dodávka dvou klavírů pro ZUŠ Louny
19. 03. 2019 Veřejná zakázka - Zpracování PD na revitalizaci sídliště pod kasárnami
19. 03. 2019 Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sídliště pod kasárnami
19. 03. 2019 Vyhlášení nálezu psa č . 3/2019
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: 17. listopadu 2079-2080, Louny - vjezd, stání autojeřábu
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vladimirská 2491-2495, Školní 2448-2452, 2455-2461, Louny - navýšení počtu parkovacích míst
18. 03. 2019 Dražební jednání - Iva Bulantová , 1935 , Chožov
18. 03. 2019 Dražební jednání - Pavel Formánek , 1955 , Louny
18. 03. 2019 Dražební jednání - Alena Kvapilová , 1970 , Mradice
15. 03. 2019 Vyhlášení nálezu - 4 klíče na kroužku s růžovým rozlišovačem a plastovým přívěskem
15. 03. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
15. 03. 2019 Dražební jednání - Tomáš Vurbs , 1976 , Líšťany
15. 03. 2019 Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření - značení - Čs. armády, Louny - dopravní značení
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Oprava živičního povrchu
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření - značení - Čs. armády, Louny - dopravní značení
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Oprava živičního povrchu
14. 03. 2019 Veřejná zakázka - Zajištění služby externího Pověřence GDPR
14. 03. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek - bunkry
14. 03. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek - Ekostavby reklama
14. 03. 2019 Přerušení řízení o odstr. stavby - Veltěže - dodatečné povolení kopané studny
14. 03. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majeteks možností jeho případného budoucího prodeje
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019/RM
14. 03. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 9, nám. B.Rejta 2267, Louny
14. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - dle § 20 - 12.3.2019
14. 03. 2019 Vyhlášení nálezu psa 2/2019
14. 03. 2019 Dražební vyhláška - Přemysl Vavříček, 1953, Louny
14. 03. 2019 Dražební jednání - Emanuel Šubrt , 1959 , Havířov
14. 03. 2019 Dražební jednání - Petra Minaříková , 1986 , Černčice
14. 03. 2019 Vyhlášení nálezu - finanční hotovost
14. 03. 2019 Oznámení záměru vypůjčit NM - Františka Chlouby, Louny - přeložka VN
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci ze dne 28.02.2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Vrbno nad Lesy - masopust
14. 03. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací
14. 03. 2019 Záměr města - Pronájem nemovitého majetku nesloužícího k podnikání - garáž
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - změna stavby vodního díla "Hřivice - kanalizace a ČOV"
14. 03. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek 4 klíčů na kroužku se žlutým a zeleným rozlišovačem
14. 03. 2019 Dražební jednání - Evžen Kovář , Žatec
14. 03. 2019 Dražební vyhláška - Malvína Říhová, 1953, Postoloprty
14. 03. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
14. 03. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "pokládka optického kabelu", k.ú. Louny
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu "Veltěže - železniční přejezd"
14. 03. 2019 Veřejná vyhláíška, stanovení přechodné úpravy provozu "Mírové nám., Louny - masopustní průvod"
14. 03. 2019 Oznámení o záměru změny nájemní smlouvy
14. 03. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
14. 03. 2019 Zadání veřejné zakázky - "Mobilní a datové telekomunikační služby pro město Louny a příspěvkové organizace"
14. 03. 2019 Dražební jednání - Pavel Škrečko , 1961 , Břvany
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019/ZM
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření RM a ZM celkem v roce 2019

XML