Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - vyjádření k podanému odvolání
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP -usnesení zastavení řízení Kozly
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ - Ročov- reko vodovodu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
16. 04. 2021 Dražební jednání - Leo Lochmann, 1994, Louny
16. 04. 2021 výběrové řízení na obsazení místa úředníka(ce) správního oddělení správního odboru
16. 04. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
16. 04. 2021 Dražební jednání - Leo Lochmann, 1994, Louny
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - dodatečné povolení: Louny ZŠ Přemyslovců DSP a odběr PZV
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Kozly - rekonstrukce NN
16. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
16. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
16. 04. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - prodloužení lhůty
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ - Hředle-Třeboc
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení záměru pronajmout NM - výkopy
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Skupice - povolení k vypouštění odpadních vod
16. 04. 2021 Pozvánka na 6.zastupitelstvo ZUK dne 26.4.2021
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ - Černochov -kabelizace
16. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
16. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
16. 04. 2021 Dražební jednání - Petr Tužil, 1955, Praha
16. 04. 2021 Dražební jednání - Ladislav Filip, 1957, Hluboká nad Vltavou
16. 04. 2021 Zadání veřejné zakázky "Změna č. 4 územního plánu Louny včetně Úplného znění územního plánu Louny po vydání změny č. 4"
16. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů
16. 04. 2021 Určení data úmrtí Jaroslava Součka, 1946, Louny
16. 04. 2021 Dražební jednání - Pavel Meny, 1989, Louny
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy města Louny č. 1/2021 - územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení
16. 04. 2021 Rozhodnutí o nákladech za náhradní péči o psa
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Výškov-Babylon
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Lenešice - oprava silnice
16. 04. 2021 Dražební jednání - Státní statek Jeneč, IČ:00016918, Praha
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021/RM
16. 04. 2021 Dražební jednání - Václav Urbánek, 1974, Postoloprty
16. 04. 2021 Dražební jednání - Marie-Kristina Reyes, 1994, Dobroměřice
16. 04. 2021 Dražební jednání - Jana Zoulová, 1962, Jirkov
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení
16. 04. 2021 Veřejná zakázka - MŠ Přemyslovců - oprava střechy
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Hřivčice - oprava chodníků
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021/ZM
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021/RM
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - dodatečné povolení: Louny ZŠ Přemyslovců DSP a odběr PZV
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Kozly - rekonstrukce NN
14. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
14. 04. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu

XML