Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Dražební jednání - Péterová Gabriela , 1973 , Výškov
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu: "Libčeves - rekonstrukce mostu"
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - zastavení řízení o odstranění stavby
20. 05. 2019 Dražební jednání - Košař Lukáš , 1986 , Praha
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Černochov, oprava silnice
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Vladimirská, Školní, Louny - parkovací místa
20. 05. 2019 Veřejná zakázka - MŠ Mateřinka, Holárkovy sady 2386, Louny - rekonstrukce plynové kotelny
20. 05. 2019 OOP-úprava provozu Louny-Želkovice
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 10/2019
20. 05. 2019 Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
20. 05. 2019 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Lounech
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - jízdní kolo zn. Cyclewolf stříbrné barvy s číslem označení HD 112179
20. 05. 2019 Dražební jednání - FÚ opakovaná dražba movitých věcí
20. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení o odstranění vraku: Dobroměřice - vrak na komunikaci
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - značení 2 - Čs. armády, Louny - dopravní značení
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - stání jeřábu a nákladního vozidla Černčice
20. 05. 2019 Dražební jednání - Václav Mimra , 1978 , Libochovice
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - stanoviska - Dobroměřice
20. 05. 2019 Dražební jednání - Pavel Skopec , 1958 , Praha
20. 05. 2019 Dražební jednání - Milan Fiĺo , 1961 , Most
20. 05. 2019 Dražební jednání - Jozef Fiĺo , 1961 , Most
20. 05. 2019 Dražební jednání - Blanka Křivanová , 1952 , Jimlín
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Louny - blokové čištění
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 9/2019
20. 05. 2019 Dražební jednání - Nachtigal Pavel , 1972 , Louny
20. 05. 2019 Dražební vyhláška - Jan Farkaš, 1957, Šanov
20. 05. 2019 Dražební vyhláška - Boris Štrobach, 1962, Bílina
20. 05. 2019 Pravidla RML č.P7/2019 - Organizačni řád Městského úřadu Louny
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 5-2019-RM
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Libčeves - revitalizace tratě
20. 05. 2019 Nabídka pronájmu - startovací byty Husova ul., Louny
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Louny - stavební povolení k vodním dílům
20. 05. 2019 Dražební jednání - AUTOSTAR AUTO-MOTO s.r.o.
20. 05. 2019 Dražební jednání - Ladislav Varga , 1948 , Dolní Povelice
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření RM a ZM celkem v roce 2019
20. 05. 2019 Veřejná zakázka - Oprava fasády radnice III
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení Veltěže
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek 4 klíčů od vozidla ŠKODA
20. 05. 2019 Dražební jednání - Aleš Cingroš , 1963 , Lenešice
20. 05. 2019 Pronájem prostoru sloužícího podnikání - část budovy č.p. 125, Mírové nám., Louny
20. 05. 2019 Dražební jednání - Zrušení - Pajer Jaroslav , 1968 ,Přečaply a Pajerová Dagmar , 1970 , Přečaply
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - KÁRA CUP
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu psa 8/2019
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení o odstranění: Veltěže-dodatečné povolení vrtaná studna, nakládání
20. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
20. 05. 2019 Vyhlášení nálezu - dózický klíč + 2 klíče FAB na kroužku
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
20. 05. 2019 Dražební jednání - Iveta Parkmanová , 1971 , Měděnec
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření 2-2019-ZM

XML