Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 07. 2020 Dražební jednání - Usneseni - Petr Cutych, 1952, Slavětín
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení: Louny - stavební povolení k vodním dílům
14. 07. 2020 Dražební jednání - Jan Maňaska, 1976, Louny
14. 07. 2020 Dražební vyhláška - Petra Mynaříková, 1986, Černčice
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení - "Vedení 400kW V450/V428, TR Výškov - TR Babylon"
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Výškov (rozvodna) - Břvany
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - značení 2: Opočno - dopravní značení
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: Kozly - dopravní značení
13. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020/RM
13. 07. 2020 Vyhlášení nálezu - jízdní kolo značky Salamander-Kelly’s
13. 07. 2020 Dražební jednání - Petra Krejčíková, 1991, Louny
10. 07. 2020 Oprava chodníků - zámková dlažba, Louny
10. 07. 2020 Oznámení záměru pronajmout startovací byt č. 2, Husova ul. 1070, Louny
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - Petr Brož, 1967, Slavětín
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - Petr Brož, 1967, Slavětín
10. 07. 2020 Oprava chodníků - zámková dlažba, Louny
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - Petr Brož, 1967, Slavětín
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - Petr Brož, 1967, Slavětín
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - Renata Svobodová, 1970, Koštice
10. 07. 2020 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
10. 07. 2020 Vyhlášení nálezu psa č. 10/2020
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Štědrého, Louny - jeřáb
10. 07. 2020 Dražební jednání - Odročení - Milan Tokár, 1978, Most
10. 07. 2020 Usnesení o odložení dražebního jednání - Jan Maňaska,1976, Louny
10. 07. 2020 Dražební jednání - Pavel Poljak, 1984, Louny
10. 07. 2020 Oznámení o záměru města prodat hrobku
10. 07. 2020 Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu: "Rybalkova, Louny - náhradní autobusová zastávka"
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "rekonstrukce veřejného osvětlení v Pátku - II. etapa"
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení doprav. značení: sil. č. III/2492 x II/249, směr Děčany - oprava komunikace
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - SSU - Návrh opatření - značení: Peruc, ul. Oldřichova čp. 5 - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
10. 07. 2020 Vyhláška - Určení data úmrtí - Květa Salačová, 1947, Lenešice
10. 07. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Pokorný, Praha
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Zahájení společného řízení - Brloh ČOV
10. 07. 2020 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu
10. 07. 2020 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
10. 07. 2020 Rozpočtového opatření č. 3/2020/ZM
10. 07. 2020 Rozpočtová opatření RM a ZM celkem v roce 2020
10. 07. 2020 Dražební jednání - Zrušení - Jiřina Koudelová, 1963, Nová Ves
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Louny, Říční 1016 - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
10. 07. 2020 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
10. 07. 2020 Vyhlášení nálezu psa č.8/2020
10. 07. 2020 Dražební jednání - Petr Kopecký, Žatec a Ivana Dobdová, Žatec
10. 07. 2020 Závěrečný účet města Loun 2019
10. 07. 2020 Vyhlášení nálezu tří koťat č. 7/2020
10. 07. 2020 Odprodej nemovitostí v k.ú Mradice a k.ú. Staňkovice u Žatce
10. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020/RM
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru města prodat bytovou jednotku - 570-5
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru města prodat bytovou jednotku - 570-2

XML