Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019/RM
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Kosmonautů a Vladimirská, Louny - podzemní kontejnery, oprava chodníku
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Vojničky - oprava živičného povrchu silnice č. III/2465
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - D7, Panenský Týnec - zkapacitnění obchvatu
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení pokračování územního řízení - rekonstrukce veřejného osvětlení na pozemcích v k. ú. Dolní Ročov a Horní Ročov
11. 11. 2019 Nabídka pronájmu 2 bytových jednotek ve vlastnictví Města Louny - Palackého 1684, Louny
11. 11. 2019 Zpracování urbanisticko-architektonických studií úpravy náměstíček
11. 11. 2019 Dražební jednání - Vlastimír Novotný , 1967 , Praha
08. 11. 2019 Vyhlášení nálezu - dálkový ovladač k automobilu Volkswagen
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení (stanoviska) - Kozly - rekonstrukce NN, 2. etapa
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice
08. 11. 2019 Dražební jednání - Ing.Miroslav Švihel , 1957 , Praha
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - oprava zřejmých nesprávností ze dne 06.11.2019
07. 11. 2019 Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Chožov ze dne 30.09.2019
07. 11. 2019 Veřejná zakázka - Oprava chodníků v ul. Přemyslovců č. p. 2024-2034
07. 11. 2019 výběrové řízení na obsazení místa úředníka správního oddělení správního odboru - matrika
07. 11. 2019 Oprava chodníků v ul. Přemyslovců č. p. 2024-2034
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - SHOW alpských čertů
05. 11. 2019 Výzva - přerušení řízení: Počedělice, Kystra-změna před dokončením
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - značení 2: Louny - Dobroměřice
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Jablonec, Sinutec - uzavírky žel. přejezd
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Mírové náměstí, Louny - instalace vánočního stromu
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Pivovarská, Louny - vánoční trhy, vánoce v muzeu
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - zastavení řízení Blšany - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
05. 11. 2019 Rámcová smlouva – geodetické práce
05. 11. 2019 Dražební jednání - Vladimír Kurka , 1946 , Obora
04. 11. 2019 Vyhlášení nálezu - dámské náramkové hodinky zn. Lacerta
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby lokalita pro výstavbu RD, Lounské Výšiny na pozemcích v k. ú. Louny
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - novostavba rodinného domu, lokalita Pod Lesem, Slavětín
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Hradiště - oprava propustku
04. 11. 2019 Dražební jednání - Milan Tokár , 1978 , Litvínov
04. 11. 2019 Dražební jednání - Radek Nováček , 1970 , Panenský Týnec
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby Černčice
30. 10. 2019 Vyhlášení nálezu - Fotoaparát Nikon 3200
30. 10. 2019 Vyhlášení nálezu - černá dívčí koženková bunda + 4 klíče se zelenou visačkou
30. 10. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon Honor
25. 10. 2019 Vyhlášení nálezu psa č.29/2019
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu" společné stavební povolení
25. 10. 2019 Dražební jednání - Pavel Nachtigal , 1972 , Louny
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Lenešice - stavební úpravy ulice
23. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení místa úředníka životního prostředí
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Česká, Louny - montáž a demontáž vánoční výzdoby
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Mírové náměstí, Louny - rozsvícení vánočního stromu
21. 10. 2019 Dokument "Dražební jednání - Ja..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - A..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek - SEKO Chlum
18. 10. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
18. 10. 2019 Oznámení o záměru uzavřít dodatek k Nájemní smlouvě s FK SEKO, z. s.
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Předvolání - Podání vysvětlení - Miroslav Kobatha

XML