Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
30. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Severočeská stavební, a.s.
30. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ALLKON s.r.o.
30. 11. 2021 Rozpočtová opatření RM a ZM v roce 2021
30. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. 11/2021/RM
30. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - SWIETELSKY stavební s.r.o.
30. 11. 2021 Dražební vyhláška - Gáborová, Postoloprty
29. 11. 2021 Dražební jednání - Antonie Mynaříková, 1985, Veliká Ves
27. 11. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v katastrálním území Brloh
27. 11. 2021 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
27. 11. 2021 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu
24. 11. 2021 Dražební vyhláška - Miroslav Vosmík, Pnětluky
24. 11. 2021 Dražební vyhláška - Mária Jandová, Nové Sedlo
24. 11. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Lounech - vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo RZ 5L1 1686
24. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Osvoboditelů 867, Louny
24. 11. 2021 Uvědomění o zahájení společného řízení Telce - osazení AT stanice
22. 11. 2021 Dražební jednání - BIO TOP s.r.o., Č. Budějovice
17. 11. 2021 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA LOUN 2022
17. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Masarykovy sady, Louny - Lounská šestihodinovka a maraton
17. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost ze dne 10.11.2021
17. 11. 2021 Zveřejnění záměru směnit nemovitý majetek
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí společné povolení - Černochov - DČOV vyp. do pzv SP
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - SNP, Louny - stanovení VDZ
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby Vodafone CR
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - SÚS ÚK, provoz Louny - údržba silnic (přechodné DZ) - pro r. 2022
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - R7, zkapacitnění obchvatu, uzavírka severních a jižní ramp MUK Louny - centrum - objízdná trasa
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Dobroměřice, ul. Nádražní čp. 170 - vyhrazení parkovacího místa pro osobu s průkazem ZTP
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - U Pramenu, Louny - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
12. 11. 2021 Nabídka pronájmu bytové jednotky č. 12/1684 Palackého
12. 11. 2021 Nabídka pronájmu bytové jednotky - byt č. 13/1118 Poděbradova
12. 11. 2021 Dokument "Dražební jednání - Pe..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ze dne 09.11.2021
11. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 29.11.2021
11. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Louny 29.11.2021
11. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Nečichy
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Nečichy 19 - kanalizační a vodovodní přípojka
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - DZ-P-OOP - HERKUL - I/7 Louny
10. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení - Ročov, ul. Družstevní č.p. 149 - 33 - rekonstrukce komunikace
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP -17. listopadu 2067, Louny - vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Česká, Louny - montáž a demontáž vánoční výzdoby
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Štefánikova 2004, Louny - demontáž lešení
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Pražská, Louny - vánoční trhy
08. 11. 2021 UZSVM - Aukční vyhláška - vyhlášení EAS
05. 11. 2021 Oznámení o záměru města přenechat do užívání / pronajmout nemovitý majetek
05. 11. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ze dne 04.11.2021
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ - Mírové náměstí, Louny - Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ -Na Valích, Louny - Vánoční Dovalte na Vale
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ - Jakoubkova, Louny - Vánoční trhy
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Mírové náměstí, Louny - transport a instalace Vánočního stromu

XML