Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 13/2019
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon Honor modré barvy v černém pouzdru
08. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Pe..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu Česká ul.,Louny
04. 07. 2019 Vyhlášení nálezu psa č. 12/2019
04. 07. 2019 výběrové řízení vedoucí oddělení majetkoprávního odboru správy majetku (právní zastupování města Loun)
03. 07. 2019 Sdělení - svobodný přístup k informacím: Slavětín - žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Nabídka pronájmu bytové jednotky č. 14, Smetanova 1454, Louny
03. 07. 2019 Nabídka nájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Louny
03. 07. 2019 Oznámení o záměru města směnit nemovitý majetek
02. 07. 2019 Město Louny - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení: Cítoliby - stavební povolení k vodním dílům
02. 07. 2019 Veřejná zakázka - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019/RM
01. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - 5 klíčů na kroužku
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení- Zelené náměstí, Louny - staveništní sjezd
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - stanoviska Lenešice - stavební úpravy ulice B. Němcové
01. 07. 2019 Územní energetická koncepce ÚK - Aktualizace
01. 07. 2019 Výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení majetkoprávního odboru správy majetku (právní zastupování města Loun)
01. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Ja..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Dokument "Dražební jednání - Vi..." již není dostupný.
28. 06. 2019 výběrové řízení na obsazení úředník/ce oddělení správy majetku odboru správy majetku
27. 06. 2019 Restaurování soch v jižním průčelí radnice čp. 35, Mírové náměstí, Louny
27. 06. 2019 Restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice čp. 35, Mírové náměstí, Louny
27. 06. 2019 Veřejná zakázka - Restaurování soch radnice
27. 06. 2019 Veřejná zakázka - Restaurování sgrafit radnice
26. 06. 2019 Návrh koncepce - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje – aktualizace 2018
26. 06. 2019 Veřejná zakázka - Oprava dvorní fasády budovy Gymnázia Louny, čp. 661. ul. Poděbradova
26. 06. 2019 Vyhlášení nálezu - malá hnědá kožená peněženka s klíčem FAB a hotovostí
26. 06. 2019 Vyhlášení nálezu - 2 svazky klíčů na kroužku s červenou visačkou
26. 06. 2019 Výměna střešní krytiny domu čp. 479 v ul. Rakovnická v Lounech
26. 06. 2019 Oprava dvorní fasády budovy Gymnázia Louny, čp. 661, ul. Poděbradova
25. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3-2019-ZM
24. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2018
24. 06. 2019 Dokument "Dražební jednání - Mi..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Veřejná vyhláška - DZ-Stanovení přechodné úpravy na PK - I/27 - Jesenice – prodloužení
21. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
21. 06. 2019 Dokument "Dražební jednání - Pa..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Dokument "Dražební jednání - Ju..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Chožov, Senkov, Opočno - středové spáry
20. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Louny na roky 2020 - 2029
20. 06. 2019 výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance/ zaměstnankyně ekonomického odboru
19. 06. 2019 Oznámení zahájení řízení - změna hranic honitby Měrunice a Libčeves - žádost o provedení změn
19. 06. 2019 Usnesení - o přerušení řízení do doby vyřešení předběžné otázky - žádost o provedení změn stávajících

XML