« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 19.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 19.9.2022.pdf [0,15 MB]
USNESENÍ : veřejného zasedání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 19.9.2022
<br> číslo 4
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice na svém veřejném zasedání dne 19.9.2022 přijalo tato usnesení:
<br> Usnesení č.1
<br> ZM schvaluje nahrávání zasedání zastupitelstva dne 19.9.2022 <.>
<br> Usnesení č.2 ZM určuje ověřovateli zápisu a usnesení XXXX XXXXX a Bc.Miroslava Ceskeho & zapisovatelem Ivanu Fulínovou <.>
<br> Usnesení č.3
<br> ZM schvaluje doplnění bodu — „Snížení dopadů přívalových srážek“,a to jako bod č.9.Ostatní body se číselně posunou <.>
<br> Usnesení č.4
<br> ZM schvaluje doplnění bodu — „Návratná finanční Výpomoc Společenství vlastníků jednotek 232 233,234,236“,Netvořice,a to jako bod č.10.Ostatní body se číselně posunou <.>
<br> :
<br> Usnesení č.5
<br> ZM schvaluje program 4.veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na Vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022 <.>
<br> Strana 1
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o rozpočtových opařeních provedených radou městyse za období od 1.6.2022 do 31.8.2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu městyse a stavu peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.8.2022
<br> Usnesení č.6
<br> ZM schvaluje rozpočtové opatření č.9/2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí informaci o ukončení realizace projektu „ČOV a kanalizace Netvořice“.Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na Vědomí mezitímní závěrku městyse k 30.6.2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí schválený závěrečný účet DSO BENE—BUS za rok 2021 <.>
<br> Usnesení č.7
<br> ZM pověřuje zastupitelku Ing.Šárku Zemanovu jednáním s vlastníky/nájemci pozemků parc.č.965/1,965/6,965/9,965/11,965/19,965/20,965/21,957/1,957/2,957/3,957/8,957/13 a 1027/28,1027/32,1027/37,1027/42,1027/43,vše v k...

Načteno

edesky.cz/d/5682513

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz