« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Pozvánka na 17. ZM 19.06.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 17. ZM 19.06.2024
MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad,náměstí Míru 22,471 25 Jablonné v Podještědí
<br> IČ 00260576,tel.487 829 961,fax 487 829 972,ID datové schránky 5gtbz44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č.17,které se koná
<br> ve středu 19.06.2024 od 17:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném
<br> v Podještědí,nám.Míru 22,2.patro
<br>
<br>
<br>
<br> P r o g r a m :
<br> 1.Zahájení
2.Jmenování ověřovatele zápisu
3.Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.Představení nové ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka
5.Nemovité věci
<br> ▪ Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva – nabytí p.p.č.929/4 v k.ú.Petrovice v Lužických horách do vlastnictví
<br> Města Jablonné v Podještědí od České republiky
<br> ▪ Odkoupení p.p.č.275/2 o výměře 1107 m2,v k.ú.Markvartice v Podještědí od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> ▪ Prodej p.p.č.893/2 – část cca 10 m2 v k.ú.Lvová
6.Zpráva finančního výboru
7.Účetní závěrka města ke dni 31.12.2023 a Závěrečný účet města za rok 2023
8.Rozpočtové opatření – změna rozpočtu č.5 na rok 2024
9.Zpráva kontrolního výboru
10.Návrh na změnu územního plánu – změna využití pozemků st.p.č.497/1 (objekt čp.382) <,>
<br> st.p.č.497/2 a p.p.č.1399/12 v k.ú.Jablonné v Podještědí
<br> 11.Informace starosty,místostarosty,tajemnice
12.Různé
13.Diskuse,závěr
<br>
<br>
<br>
V Jablonném v Podještědí,dne 11.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXX v.r <.>
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/10006616

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz