Obec Lichoceves

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://lichoceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves

Datová schránka: npvanb3
E-mail: obec@lichoceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2020 Návrh rozpočtu obce Noutonice na rok 2021
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2021
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
15. 10. 2020 Plné znění usnesení vlády z 12.10.2020 o všech krizových opatřeních (platnost od 14. října)
13. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
13. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
12. 10. 2020 Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
12. 10. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020.
07. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
07. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
07. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
07. 10. 2020 Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
07. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5 /2020.
06. 10. 2020 Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
01. 10. 2020 Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření (od 5.10 do 18.10.2020)
01. 10. 2020 Usnesení vlády č. 957 o vyhlášení nouzového stavu (od 5.10 na 30 dnů)
01. 10. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva (7.10.2020)
24. 09. 2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva (1.10.2020)
17. 09. 2020 VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
17. 09. 2020 Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
17. 09. 2020 Příloha: situační snímek
19. 08. 2020 VOLBY DO SENÁTU: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19. 08. 2020 KRAJSKÉ VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19. 08. 2020 Rozhodnutí ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (obojživelníci, plazi, ryby a mihulovci)
30. 07. 2020 Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020
30. 07. 2020 Opatření obecné povahy (pro omezení dopadů kůrovcové kalamity)
30. 07. 2020 Příloha: změna OOP ze dne 27.7.2020
30. 07. 2020 Příloha: změna přílohy č. 1 ze dne 27.7.2020 (seznam katastrálních území)
30. 07. 2020 Oznámení o skončení dokazování ve věci povolení provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze Jinonicích
02. 07. 2020 Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu z domácností (17. a 18.7.2020)
02. 07. 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
02. 07. 2020 Výběrové řízení – strážník Obecní policie Velké Přílepy (do 13.8.2020)
02. 07. 2020 Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2019
02. 07. 2020 Zpráva o kontrole hospodaření ve strojově čitelné verzi
25. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva (1.7.2020)
17. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva (24.6.2020)
14. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení (povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů)
14. 06. 2020 Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019
28. 05. 2020 Oznámení o konání projednávání návrhu ÚP obce Tuchoměřice (25.6.2020)
28. 05. 2020 Seznam nedostatečně identifikovaných (neznámých) vlastníků v k.ú. Lichoceves a Noutonice
28. 05. 2020 Informační brožura k problematice
28. 05. 2020 ÚO o stavební uzávěře pro „Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko“
28. 05. 2020 Mapový podklad
28. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 (23.6.2020)
26. 05. 2020 Oznámení: nález zraněného kocoura
14. 05. 2020 Sdělení: vakcinace psů a koček proti vzteklině v obci (28.5.2020)
14. 05. 2020 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností dne 30. května 2020
12. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ pro obec Svrkyně
12. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ pro obec Drahelčice

XML