Obec Lichoceves

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://lichoceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves

Datová schránka: npvanb3
E-mail: obec@lichoceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
08. 07. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“
08. 07. 2021 Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2020
08. 07. 2021 Příloha č. 1
08. 07. 2021 Příloha č. 2
08. 07. 2021 Příloha č. 3
08. 07. 2021 Příloha č. 4
08. 07. 2021 Příloha č. 5
08. 07. 2021 Příloha č. 6
22. 06. 2021 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v lokalitě Na Šejdru, k.ú. Noutonice (zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou)
15. 06. 2021 POZVÁNKA na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1 dne 22. června 2021 od 19:15 v úřadovně Obecního úřadu
11. 06. 2021 OOP uzavírka komunikace 14.6.-18.6.2021 (sil. III/2406, III/00715, III/00710 v Lichocevsi, Noutonicích a Okoři)
11. 06. 2021 mapa uzavírky
07. 06. 2021 Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemku ve vlastnictví obce Lichoceves
07. 06. 2021 Návrh závětečného účtu obce Lichoceves za rok 2020.
07. 06. 2021 Příloha č. 1
07. 06. 2021 Příloha č. 2
07. 06. 2021 Příloha č. 3
07. 06. 2021 Příloha č. 4
07. 06. 2021 Příloha č. 5
07. 06. 2021 Příloha č. 6
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020
03. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
03. 06. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“
01. 06. 2021 Oznámení o návrzích Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
01. 06. 2021 Návrh OOP Národního plánu povodí Labe
01. 06. 2021 Návrh OOP Národního plánu povodí Odry
01. 06. 2021 Návrh OOP Národního plánu povodí Dunaje
01. 06. 2021 Seznam obcí podle oblastí povodí
19. 05. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o OOP stanovení místní úpravy provozu
19. 05. 2021 Mapový podklad
19. 05. 2021 Doprovodná informace
19. 05. 2021 ÚO o stavební uzávěře pro „Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko“
19. 05. 2021 Mapový podklad
19. 05. 2021 Vyhodnocení podaných připomínek
11. 05. 2021 Oznámení o termínu odečtů elektroměrů
11. 05. 2021 Krajský soud v Praze: Zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy o stavební uzávěře
11. 05. 2021 Příloha: návrh Spolku Kamýk
11. 05. 2021 Oznámení o termínu čištění místních komunikací ve vlastnictví obce
11. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 (1.6.2021 a 15.6.2021)
05. 05. 2021 Informace o zápisu do mateřské školy v ZŠ a MŠ Noutonice
05. 05. 2021 Kritéria pro přijímání pro školní rok 2021/2022
02. 05. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o k..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2021
15. 03. 2021 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva (22.3.2021)
06. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
06. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
06. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 obce Lichoceves
13. 12. 2020 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva (21.12.2020)

XML