Obec Lichoceves

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://lichoceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves

Datová schránka: npvanb3
E-mail: obec@lichoceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 01. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace obci Holubice
27. 12. 2021 Schválený rozpočet na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
27. 12. 2021 Vyrozumění o odvolání a stanovení lhůty k vyjádření (výjimka z ochrany čmeláka zemního)
27. 12. 2021 Příloha (text odvolání)
27. 12. 2021 Závěr zjišťovacího řízení k záměru Velké Přílepy obchvat
22. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
22. 12. 2021 OZV 2021/1 o místních poplatcích
14. 12. 2021 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva (20.12.2021)
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2022
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2022
29. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves 2022 - 2023
26. 10. 2021 Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 8. do 14.11.2021 silnice mezi Lichocevsí a Okoří)
26. 10. 2021 Příloha: MAPA
26. 10. 2021 Veřejná vyhláška: Stanovení úpravy provozu na návsi v Noutonicích a rozhodnutí o námitkách společnosti VERALE s.r.o.
26. 10. 2021 Mapa značení
26. 10. 2021 Výzva k odstranění stromoví pod elektrickým vedením do 15.11.2021
12. 10. 2021 Veřejná vyhláška: OOP (omezení od 18. do 30.10.2021 v Noutonicích u nádraží)
12. 10. 2021 MAPA
12. 10. 2021 Informace o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v obci Lichoceves
12. 10. 2021 Rozhodnutí o povolení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
12. 10. 2021 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
26. 09. 2021 VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
19. 09. 2021 Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 25. do 28.9.2021 v Roztokách a objížďka po Statenicích, Velkých Přílepech, Lichocevsi, Noutonicích a Svrkyni)
19. 09. 2021 Povolení
19. 09. 2021 MAPA
19. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
19. 09. 2021 Veřejná vyhláška: OOP (kalamitní poškození lesních porostů - kůrovec)
19. 09. 2021 Územní působnost opatření
14. 09. 2021 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
14. 09. 2021 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva (21.9.2021)
11. 09. 2021 VOLBY: Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
09. 09. 2021 VOLBY: Vyrozumění členů volebních komisí o termínu školení
09. 09. 2021 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným (neznámým) vlastníkem v k.ú. Lichoceves a Noutonice
09. 09. 2021 Informační brožura k problematice
26. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k uplatnění osvobození na rok 2022
26. 08. 2021 Průvodní informace
24. 08. 2021 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností (SO 18.9.2021)
16. 08. 2021 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
15. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
15. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
13. 08. 2021 Přílohy OZV č. 2/2020
12. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
11. 08. 2021 VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
11. 08. 2021 Řád veřejného pohřebiště obce Lichoceves
11. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
03. 08. 2021 Termín svozu velkoobjemového odpadu z domácností (20. a 21. srpna 2021)
08. 07. 2021 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – do..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Schválený závěrečný účet SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020

XML