Obec Lichoceves

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://lichoceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves

Datová schránka: npvanb3
E-mail: obec@lichoceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 05. 2022 Rozhodnutí o nepovolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných čmeláků rodu Bombus
05. 05. 2022 Dokument "VV Oznámení o zpracov..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání Návrhu územního plánu Tuchoměřice
28. 04. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
27. 04. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny (část k.ú. Noutonice 17.5.2022)
27. 04. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny (k.ú. Lichoceves 16.5.2022)
27. 04. 2022 Rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných ptáků
27. 04. 2022 Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2022
21. 04. 2022 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání Návrhu územního plánu Svrkyně
14. 04. 2022 Usnesení o zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves, zahájeném na žádost vlastníka pozemků pro přípravu území na development
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška: Oznámení o zastavení komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves
07. 04. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
14. 03. 2022 VV: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu obce Tuchoměřice
14. 03. 2022 Příloha č. 1: Základní členění
14. 03. 2022 Příloha č. 2: Hlavní výkres
14. 03. 2022 Příloha č. 4: Veřejně prospěšné stavby
14. 03. 2022 Příloha č. 5: Koordinační výkres
14. 03. 2022 Příloha č. 6: Širší vztahy
14. 03. 2022 Příloha č. 7: Textová část
14. 03. 2022 Příloha č. 8: Rozdílový text
14. 03. 2022 Příloha č. 9: Veřejná infrastruktura
14. 03. 2022 Příloha č. 10: Odůvodnění
14. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných ptáků
14. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných čmeláků rodu Bombus.
14. 03. 2022 Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí KÚ Středočeského kraje (ochrana čmeláka zemního).
14. 03. 2022 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva (21.3.2022)
22. 02. 2022 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným (neznámým) vlastníkem v k.ú. Lichoceves a Noutonice
22. 02. 2022 Informační brožura k problematice
16. 02. 2022 Veřejná vyhláška: OOP (přechodná úpravu provozu na silnici II/240 a II/241 - oprava v Černém Volu)
16. 02. 2022 Příloha č. 1: mapa (celková situace)
16. 02. 2022 Příloha č. 2: mapa (detail)
16. 02. 2022 Příloha č. 3: mapa (hmotnostní omezení)
16. 02. 2022 Příloha č. 4: mapa (u Lidlu)
16. 02. 2022 Příloha č. 5: mapa (Horoměřice)
16. 02. 2022 Příloha č. 6: mapa (Velké Přílepy)
16. 02. 2022 Příloha č. 7: mapa (na Tursko kolem Jeny)
04. 02. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu územní studie „Lichoceves – obec v zahradě a Noutonice – místo pro život“ (lhůta na připomínky 15.3.2022)
04. 02. 2022 https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-cernosice/projednavane/lichoceves/
04. 02. 2022 Oznámení o vydání Opatření obecné povahy – národní plány povodí
04. 02. 2022 příloha č. 1 Národní plán povodí Labe
04. 02. 2022 příloha č. 2 Národní plán povodí Odry
04. 02. 2022 příloha č. 3 Národní plán povodí Dunaje
04. 02. 2022 Žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (čmelák zemní)
03. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – do..." již není dostupný.
03. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – do..." již není dostupný.
03. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – do..." již není dostupný.
03. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
03. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022 obce Lichoceves
03. 01. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Lichoceves 2022-2023
03. 01. 2022 Záměr zemědělského pachtu (pronájmu)

XML