Obec Rantířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://obecrantirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rantířov
Rantířov 78
588 41 Rantířov

Datová schránka: 68dav54
E-mail: v_rantirov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 25. 5. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na 60. valnou hromadu SVAK Jihlavsko (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh závěrečného účtu Svaz vodovodů a kanalizací JHLAVSKO za rok 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Zpráva- přezkum hospodaření Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 15. 5. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 25. 5. 2017 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění… (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 15. 5. 2017 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 9. 5. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.1 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 28. 3. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schválení rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací jihlavsko na rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazu vodvodů a kanalizací… (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření za rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočet obce Rantířov na rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočet provozních nákladů PO MŠ Kaštánek na rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 13. 2. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 13. 2. 2017 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška VÝZVA vyjádření k podanému odvolání (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 30. 1. 2018 (1 příloha)
09. 02. 2018 Vyhlášení záměru o odprodeji části pozemku č. 53/45 v k.ú. Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení Veřejná vyhláška (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2018 (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění shváleného střednědobého výhledu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok… (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočet obce Rantířov na rok 2018 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočet MŠ Kaštánek na rok 2018 (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěrečný účet PO MŠ Kaštánek Rantířov za rok 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtový výhled obce Rantířov na rok 2018-2020 (1 příloha)

XML