Obec Rantířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://obecrantirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rantířov
Rantířov 78
588 41 Rantířov

Datová schránka: 68dav54
E-mail: v_rantirov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 1. 9. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-obce Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJŮ a volby… (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 7. 6. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním popladku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěrečný účet Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2015 (3 přílohy)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 7. 6. 2016 v 19.30 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška vyrozumění účastníků řízení o podaných odvolání (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 2. 5. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 2. 5. 2016 v 19.30 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2015 (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2015 (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěrečný účet PO MŠ Kaštánek za rok 2015 (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ dodatečné povolení stavby (2 přílohy)
09. 02. 2018 Nařízení statutárního města Jihlava záměr zadadat zpracování lesních hospodářských osnov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje… (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška návrh Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny… (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 3. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška vyrozumění o pokračování řízení žádosti o dodatečné povolení stavby M-KOVO (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 14. 3. 2016 v 19.30 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška usnesení přerušení dodatečného povolení stavby M-KOVO (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina… (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška VYROZUMĚNÍ o dopnění podkladů spisu (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 37 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 38 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 39 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 40 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 41 (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 11. 12. 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 29 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 30 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 31 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 32 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 33 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 34 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 35 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 36 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 11. 12. 2017 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Plán investic na rok 2018 SVaK Jihlavsko -návrh (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh-rozpočtu na rok 2018 SVaK na rok 2018 (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVak Jihlavsko (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na 61. valnou hromadu SVaK JIhlavsko (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta rerpubliky (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočet obce Rantířov na rok 2018-návrh (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 27 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 28 (1 příloha)

XML