Obec Rantířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://obecrantirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rantířov
Rantířov 78
588 41 Rantířov

Datová schránka: 68dav54
E-mail: v_rantirov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2019 dokument
03. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 8 (1 příloha)
03. 12. 2019 Rozpočet obce Rantířov na rok 2020 (1 příloha)
03. 12. 2019 Rozpočet PO MŠ Kaštánek na rok 2020 (1 příloha)
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Rantířov č.1/19 o místním poplatku ze psů (1 příloha)
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Rantířov č.2/19 o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)
03. 12. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 2. 12. 2019 (1 příloha)
01. 12. 2019 Návrh rozpočtu MŠ Kaštánek na rok 2020 (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí dodatečné povolení stavby M-KOVO Rantířov č.p. 143 (2 přílohy)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 12. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Vyhlášení záměru o odprodej pozemku č. 319/4 v k. ú. Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 20. 12. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na ZO Rantířov dne 14. 12. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na 59. valnou hromadu SVAK Jihlavsko (1 příloha)
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2017 SVAK Jihlavsko (1 příloha)
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Rantířov na rok 2017 (1 příloha)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 11. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na ZO Rantířov dne 14. 11. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška -Oznámení o pokračování řízení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (1 příloha)
28. 11. 2019 Závěr zjišťovacího řízení " Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy" (1 příloha)
28. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-VYROZUMĚNÍ o pokračování řízení (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatření obecné… (1 příloha)
28. 11. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY a voleb do ZASTUPITELSTVA… (1 příloha)
28. 11. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy“… (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 13. 9. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina (1 příloha)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 1. 9. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Rozhodnutí-Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního úřadu k podaným… (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na ZO Rantířov dne 1. 9. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-obce Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJŮ a volby… (1 příloha)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 7. 6. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním popladku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
28. 11. 2019 Závěrečný účet Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2015 (3 přílohy)
28. 11. 2019 Pozvánka na ZO Rantířov dne 7. 6. 2016 v 19.30 hod. KD Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška vyrozumění účastníků řízení o podaných odvolání (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (1 příloha)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 2. 5. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na ZO Rantířov dne 2. 5. 2016 v 19.30 hod. KD Rantířov (1 příloha)
28. 11. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2015 (1 příloha)
28. 11. 2019 Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2015 (1 příloha)
28. 11. 2019 Závěrečný účet PO MŠ Kaštánek za rok 2015 (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ dodatečné povolení stavby (2 přílohy)
28. 11. 2019 Nařízení statutárního města Jihlava záměr zadadat zpracování lesních hospodářských osnov (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje… (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška návrh Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny… (1 příloha)
28. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina (1 příloha)
28. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 3. 2016 (1 příloha)
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška vyrozumění o pokračování řízení žádosti o dodatečné povolení stavby M-KOVO (1 příloha)

XML