Obec Rantířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://obecrantirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rantířov
Rantířov 78
588 41 Rantířov

Datová schránka: 68dav54
E-mail: v_rantirov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 5 (1 příloha)
05. 06. 2018 Plán udržitelnosti městské mobility Jihlavy (2 přílohy)
21. 05. 2018 Pozvánka na 62. řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku měst a obcí SVAK Jihlavsko (1 příloha)
21. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAK Jihlavsko za rok 20176 (1 příloha)
21. 05. 2018 Závěrečný účet za rok 2017 SVAK Jihlavsko (1 příloha)
14. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 4 (1 příloha)
29. 04. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 23. 4. 2018 (1 příloha)
29. 04. 2018 Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Rantířov, který má být zvolen na volební období 2018 -… (1 příloha)
29. 04. 2018 Vyhodnocení vodného a stočného za rok 2017 (1 příloha)
24. 04. 2018 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2018 (1 příloha)
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 (1 příloha)
17. 04. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
16. 04. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 23. 4. 2018 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
26. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 (1 příloha)
15. 03. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 12. 3. 2018 (1 příloha)
15. 03. 2018 Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2017 (1 příloha)
15. 03. 2018 Závěrečný účet PO MŠ Kaštánek za rok 2017 (1 příloha)
12. 03. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška vydá..." již není dostupný.
05. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 1 (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 12. 3. 2018 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
19. 02. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2017 (1 příloha)
19. 02. 2018 Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2017 - NÁVRH (1 příloha)
19. 02. 2018 Závěrečný účet PO MŠ Kaštánek za rok 2017 - NÁVRH (1 příloha)
16. 02. 2018 dokument
16. 02. 2018 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace MŠ… (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška Rozhodnutí dodatečné povolení stavby M-KOVO Rantířov č.p. 143 (2 přílohy)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 12. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Vyhlášení záměru o odprodej pozemku č. 319/4 v k. ú. Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 20. 12. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 14. 12. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na 59. valnou hromadu SVAK Jihlavsko (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017 SVAK Jihlavsko (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh rozpočtu obce Rantířov na rok 2017 (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 14. 11. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 14. 11. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška -Oznámení o pokračování řízení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (1 příloha)
09. 02. 2018 Závěr zjišťovacího řízení " Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy" (1 příloha)
09. 02. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-VYROZUMĚNÍ o pokračování řízení (1 příloha)
09. 02. 2018 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatření obecné… (1 příloha)
09. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY a voleb do ZASTUPITELSTVA… (1 příloha)
09. 02. 2018 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy“… (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 13. 9. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 1. 9. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Rozhodnutí-Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního úřadu k podaným… (1 příloha)
09. 02. 2018 Pozvánka na ZO Rantířov dne 1. 9. 2016 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-obce Rantířov (1 příloha)
09. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJŮ a volby… (1 příloha)
09. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 7. 6. 2016 (1 příloha)
09. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním popladku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)

XML