Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 12. 2023 Zkrácení úředních hodin pro veřejnost
27. 12. 2023 Zkrácení úředních hodin
21. 12. 2023 Strážník/strážnice městské policie
21. 12. 2023 26. schůze rady města
21. 12. 2023 Vydávání rybářských lístků
20. 12. 2023 PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2024
20. 12. 2023 Omezení úředních hodin
19. 12. 2023 25. schůze rady města
18. 12. 2023 Porucha rezervačního systému
15. 12. 2023 Město Český Brod vyhlásilo otevřenou soutěž na rekonstrukci hlavního veřejného prostoru města Husova náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic
13. 12. 2023 Uzavření pokladny
11. 12. 2023 Omezení provozu registru vozidel
05. 12. 2023 Dočasné uzavření IC a knihovny
04. 12. 2023 7. zasedání zastupitelstva města
01. 12. 2023 OZNÁMENÍ - Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 11.11.2023 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám.Husovo 70, Český Brod
01. 12. 2023 Uzavírka na náměstí
30. 11. 2023 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 25.11.2023 byl v Českém Brodě odchycen pes, dne 26.11.2023 byl převezen do soukromého depozitu pro opuštěné a týrané psy DOGPOINT, Lhotky 60, Malotice
29. 11. 2023 ZÁMĚR - prodej části poz.parc.č.528/11 (nově jako 528/42 z poz.parc.č.528/12), k.ú. Liblice u Českého Brodu
29. 11. 2023 Uzavření agendy evidence hrobových míst
29. 11. 2023 Uzavírka náměstí
28. 11. 2023 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK nám. A. z Pardubic - Adventní průvod
28. 11. 2023 Vypnutí veřejného osvětlení
27. 11. 2023 DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu na rok 2024
27. 11. 2023 Pravidelné odkalování vodovodní sítě
27. 11. 2023 Omezení na odboru dopravy
24. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí - změně stavby před dokončením "Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul.Mírová-Luipová"
24. 11. 2023 EURODRAŽBY.CZ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem.čp.1286,parc.č.st.579/2 a poz.parc.č.747/2, k.ú. Český Brod proti povinnému: Martin a Šárka Kosobudovi, Přistoupim 21í Husovo 70, Český Brod
24. 11. 2023 USNESENÍ - souhrn z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 22. 11. 2023
23. 11. 2023 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113 (ul.Jungmannova,J.Kouly,Havlíčkova), II/245 (zl.Žitomířská,Komenského) a MK ul. Kr.Jiřího,Suvorovova,nám. A. z Pardubic,Český Brod - Adventní průvod
23. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Nádražní, Mírová, Lipová, Poříčany
23. 11. 2023 ZÁMĚR - prodej části poz.parc.č.172/3 (nově jako 172/5), části poz.parc.čst.638 (nově 638) vč. budovy sila, část.poz.parc.č.2158 (nově 2158/2), poz.parc.č.st.639 bez stavby, vše v k.ú.Č.Brod předem určenému zájemci: Středočeský kraj, IČO:70891095
22. 11. 2023 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem. čp.331,parc.č.st.387/1 a poz.parc.č.608/37,2068,k.ú.Český Brod proti povinnému: Eva Kmochová a Eva Šurinová, Tuchorazská 331, Český Brod
21. 11. 2023 Uzavření komunikace v ulici Tuchorazská
21. 11. 2023 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka sil.č.III/1132 (Tuchorazská), Český Brod
20. 11. 2023 Adventní průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromu
20. 11. 2023 Dočasné uzavření odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
20. 11. 2023 Pomocná síla v kuchyni
16. 11. 2023 ZÁMĚR - areál ZZN Český Brod - prodloužení doby nájmu od 1.6.2024 do 31.5.2025 - CETIN,a.s., Praha 9
16. 11. 2023 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1132,10814,10815,1131,3303, II/113 a přilehlých MK, Český Brod (uzavírka ul.Tuchorazská)
14. 11. 2023 Odstávka elektřiny
14. 11. 2023 ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 05.12.2023 7:30-15:30 -Č.Brod, ul. 28.října,K Dolánkám, Ke Spravedlnosti, M.Alše, Palackého, Trstenická, Zárubova, parc.č.226/4,226/22,226/25,244/1,1785,1864,1882
14. 11. 2023 ZÁMĚR - pacht pozemku p.č. 64, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci: Český rybářský svaz, místní organizace Český Brod
14. 11. 2023 USNESENÍ - přerušení řízení - intenzifikace ČOV Hradešín
13. 11. 2023 23. schůze rady města
13. 11. 2023 KONKURZNÍ ŘÍZENÍ - obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín
13. 11. 2023 USNESENÍ - souhrn z 23. schůze Rady města Český Brod konané dne 8. 11. 2023
13. 11. 2023 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Kšely
10. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 1017/4, 1384,1401 v k.ú. a obci Břežany II
10. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici č. III/24513 v obci Břežany II
10. 11. 2023 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka silnice č. III/1133 mezi obcemi Zahrady a Doubravčice

XML