« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Budoucí podoba náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Brod.cesbrod.cz
<br> l udouci podol.n0 mésli
<br>
<br> PFedstavenI’ Vl’tézného névrhu na
rekonstrukci néméstl’ a verniséi
<br> I
vystavy <.>
u <.>
U Vysél21 se V srdCI naseho mesta Vice zelene?
u
U Bude se zvy§ovat nebo sniiovat poéet parkovacich mist?
<br> u
U A vodni prka na némésti budou také?
<br>
<br> V liter}? 25.éervna 2024 0d 18:00 probéhne V radniénim séle informaéniho
centra na némésti Arno§ta z Pardubic 6.p.1 pfedstaveni budouci podoby
némésti a verniséi Vystavy V§€Ch néwrhfi architektonické soutéie a
studenskych praci FA CVUT.V§ichni jste srdeéné zvéni 1!!
Cukrátkov
Přihlásit se k FacebookuČeština

Načteno

edesky.cz/d/10088998

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz