Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2022 Nabídka zaměstnání
29. 01. 2022 Kyberšikana - promítání filmu s diskuzí
27. 01. 2022 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba poz.parc.č.586,588, k.ú. Chotouň proti povinnému: Martin Hraba,Matoušova 1354/16, Praha
26. 01. 2022 Nabídka zaměstnání
26. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu na MK ul.Slezská, Český Brod
26. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - vyrozumění o pokračování v řízení - Pavel Mrázek, Kafkova 588/17, Praha 6-Dejvice
25. 01. 2022 Domácí násilí a signál pomoci
25. 01. 2022 Smutné oznámení
25. 01. 2022 Nabídka zaměstnání
24. 01. 2022 SDĚLENÍ - seznámení s podklady rozhodnutí - "Stavební úpravy místní komunikace v ulici K Zámkům, K Rybníčku a Kolmá, Doubravčice"
24. 01. 2022 SDĚLENÍ - seznámení s podklady rozhodnutí - „Rekonstrukce ulic Dlouhá, Na Klínku, Jaroslava Kouly, Krátká v obci Poříčany“
21. 01. 2022 Odečet elektroměrů ČEZ
21. 01. 2022 2. jednání rady města
21. 01. 2022 USNESENÍ - souhrn z 2. řádné schůze Rady města Český Brod konaného dne 19. 1. 2022
21. 01. 2022 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání - částečná uzavírka komunikace č. II/245 (ul. Žitomířská) Český Brod,
21. 01. 2022 ZÁMĚR - snížení nájemného Eva Stejskalová Květiny č. p. 12, Nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod
21. 01. 2022 ZÁMĚR - prodej kotoučové, bubnové pily Quatromat SAT
20. 01. 2022 Základní umělecká škola, Český brod vyhlašuje talentové přijímací zkoušky
19. 01. 2022 OZNÁMENÍ - zahájení řízení - prodloužení platnosti stávajícího stavebního povolení - vodovod, kanalizace a nová dešťová kanalizace ul. K Dolánkám
19. 01. 2022 OZNÁMENÍ - návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025
19. 01. 2022 OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu na rok 2022
18. 01. 2022 Nabídka zaměstnání
17. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti stavebního povolení - "Český Brod,ul.Tuchorazská-rekonstrukce chodníku,východní strana"
14. 01. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK náměstí A. z Pardubic, Žitomířská, Na Vyhlídce, Český Brod
13. 01. 2022 MĚSTO KOLÍN - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pracovního místa "investiční referent/ka" Odboru investic a územ. plánování
13. 01. 2022 ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 02.02.2022 7.30-15.30h - Český Brod,ul. Havlíčkova, J.Kouly, Jungmannova, Kr.Jiřího, Lázeňská, nám. A. z Pardubic, P.Velikého, Sadová, parc.č.4
13. 01. 2022 Nález klíčů
13. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK Husovo náměstí před čp.65 (Policie ČR), Český Brod
12. 01. 2022 OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení - "Chodníky, Břežany II"
11. 01. 2022 Osobnost města 2022
11. 01. 2022 Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu
11. 01. 2022 Program podpory obnovy kulturních památek
11. 01. 2022 Výběrové řízení
11. 01. 2022 Úhrada místních poplatků v roce 2022
11. 01. 2022 1. jednání rady města
11. 01. 2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (pro agendu přestupků)
09. 01. 2022 USNESENÍ - souhrn z 1. řádné schůze Rady města Český Brod konané dne 5. 1. 2022
09. 01. 2022 Záměr - prodej části pozemku KN p.č.709/5, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci: Dvojčata ČB,s.r.o.
09. 01. 2022 DOHODA - změna veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Rostoklaty - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
09. 01. 2022 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK ul._28.října a K Dolánkám, Český Brod
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, úzeního a stavebního řízení - Vodovod Klučov - napojení místních částí Žhery a Skramníky
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 11.12.2021 byla v Českém Brodě, ul.Zborovská nalezena a odchycena kočka (hnědo mourovatá), dne 11.12.2021 byla umístěna do útulku Tlapky Mochov
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 07.12.2021 byla v Českém Brodě-Zahrady (bývalá cihelna) nalezena a odchycena kočka s dvěma koťaty (mourovatá,bílé a černé kotě), dne 07.12.2021 byla umístěna do útulku Tlapky Mochov
09. 01. 2022 KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ - posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Využití odpadů k recyklaci a k terénním úpravám-rekultivaci vytěžené části dobývacího prostoru Vrátkov"
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna
09. 01. 2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování - pro agendu stavebního úřadu
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ - usnesení č.109/2021 - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO
09. 01. 2022 KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESHO KRAJE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy na stanovení a změnu záplavového území Šembery, ř. km 2,745 - 17,028

XML