Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 3. jednání rady města
15. 01. 2021 O očkování
15. 01. 2021 Očkování seniorů 80+ proti COVID-19
15. 01. 2021 Tržnice Pošembeří
15. 01. 2021 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. 01. 2021 Broďáci Brodu
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/1136,ul. Akátová, obec Tuklaty, místní komunikace ul. Topolová, obec Tuklaty
13. 01. 2021 REVITALIZACE JIRÁSKOVÝCH SADŮ V ČESKÉM BRODĚ
13. 01. 2021 Městská knihovna bezkontaktně
13. 01. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - stanovení ochranného pásma vodního zdroje " VH-2/91", Dobré Pole u Vitic
13. 01. 2021 OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení - "Štolmíř, ul. Za Rybníkem-údržba místní komunikace"
13. 01. 2021 Virtuální univerzita třetího věku
11. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.II/113,ul. Jana Kouly, Český Brod
11. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.III/24513,III/1136 a pozem.komun. směr NOvá Ves II, Rostoklaty
11. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Suvorovova, Český Brod
11. 01. 2021 USNESENÍ - souhrn z 2. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 6. 1. 2020
11. 01. 2021 Oznámení
10. 01. 2021 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOŠ LIBLICE
10. 01. 2021 PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
08. 01. 2021 Rekonstrukce pracovišť na MěÚ
07. 01. 2021 Uznávání neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů v době nouzového stavu
06. 01. 2021 Výměna oken
06. 01. 2021 USNESENÍ - souhrn z 1. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 4. 1. 2020
06. 01. 2021 ZÁMĚR - na budoucí pronájem nebyt.prostor v areálu nemocnice Český Brod budova čp.620 předem určenému zájemci: MEDIMA,s.r.o., Praha 4
05. 01. 2021 Dobrovolné antigenní testování
05. 01. 2021 Informační zpravodaj PID č. 01/2021
05. 01. 2021 Vláda schválila nové kompenzace pro podnikatele
05. 01. 2021 Výběr z knižních novinek - prosinec 2020
05. 01. 2021 Upozornění Finančního úřadu pro Středočeský kraj
05. 01. 2021 MĚSTO ŘÍČANY - NAŘÍZENÍ MĚSTA ŘÍČANY Č. 8/2020 - vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
05. 01. 2021 MĚSTO ŘÍČANY - NAŘÍZENÍ MĚSTA ŘÍČANY Č. 7/2020 - vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
05. 01. 2021 OZNÁMENÍ - povinně zveřejňované informace dle zák.č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2021 OZNÁMENÍ - stanovení úředních hodin s platností od 07.04.2020
04. 01. 2021 Upozornění
04. 01. 2021 pravidelné odečty elektroměrů
04. 01. 2021 Omezení provozu Městské knihovny a Informačního centra
30. 12. 2020 USNESENÍ - souhrn z 15. řádného jednání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 28.12.2020
30. 12. 2020 Oznámení
29. 12. 2020 Nález peněženky
29. 12. 2020 OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
28. 12. 2020 Informace k vydávání parkovacích karet
28. 12. 2020 Začala rekonstrukce vstupních prostor budovy městského úřadu č.p. 56.
28. 12. 2020 Smutné oznámení
28. 12. 2020 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 14.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna
28. 12. 2020 ROZHIODNUTÍ - povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - Klučov,parc.č.412/10
28. 12. 2020 OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna
28. 12. 2020 Aktuální nařízení vlády
23. 12. 2020 SDĚLENÍ - seznámení s podklady rozhodnutí - "Oprava komunikací v obci Přehvozdí - úsek č.3"
23. 12. 2020 Vánoční program v kostele sv. Gotharda
22. 12. 2020 ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 7.1.2021 7.30-15.30h - Č.Brod, ul.Bulharská,Jugoslávská,Klučovská,Lužická,Moravská,Pod Velkým vrchem,Ruská,Slezská,Slovenská,Za Svitavkou,Zborovská a Liblice,ul.Klučovská

XML