Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2022 Nabídka zaměstnání
18. 08. 2022 Gothardské posvícení 2022
17. 08. 2022 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem.čp.40, parc.č.st.57,parc.č.16/5,16/5,17,20/2,20/3, k.ú. Přistoupim proti povinnému: Monika Houžvičková, Přistoupim 40
17. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Ing.Michal Švercl, Agnes-Berneuer strasse 204, 812 41 Mnichov
17. 08. 2022 OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stav.řízení - studna, Doubravčice,parc.č.417/5
17. 08. 2022 Noc s netopýry
17. 08. 2022 Výpadek registru vozidel
17. 08. 2022 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - zveřejnění návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027"
16. 08. 2022 Odstávka vody
16. 08. 2022 Nabídka zaměstnání - Městské lesy
16. 08. 2022 Komunální volby 2022
16. 08. 2022 Českobrodský psí den 2022
16. 08. 2022 Českobrodská vzduchovka 2022
16. 08. 2022 Pozor na podvodníky - Nenechte se nalákat na „výhodné" zhodnocení vašich peněz
16. 08. 2022 Nález
16. 08. 2022 Optimalizace autobusových linek PID
15. 08. 2022 ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 01.09.2022 7.30-15.30h - Český Brod, Pod Velkým vrchem 1322
15. 08. 2022 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlast.podílu 1/2 nem. čp.3, k.ú.Žhery proti povinnému: Luděk Toman, Žhery 3 a Eva Tomanová, Vítězná 724, Sokolov
15. 08. 2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice adjunkt Městských lesů Český Brod
15. 08. 2022 Odstávka elektřiny
15. 08. 2022 Zvýšená opatrnost při návštěvě lesa
12. 08. 2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD - oznámení o době a místě konání voleb obce 2022
11. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Bušinec, ř. km 0 – 5,033
11. 08. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č.II/330 (Klučovská, III/3303 (Přistoupimská), III/1131 (P.Velikého) a na MK ul. Za Drahou, Jatecká, Na Nouzováku, Český Brod, Liblice
10. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Pavel Mrázek, Kafkova 588/17, Praha 6-Dejvice
10. 08. 2022 Nabídka zaměstnání
10. 08. 2022 Jednorázový příspěvek na dítě
10. 08. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
10. 08. 2022 Vyšetření zraku malých dětí
09. 08. 2022 Nabídka zaměstnání
09. 08. 2022 Nález peněženky
09. 08. 2022 Uzavření úseku odboru životního prostředí
09. 08. 2022 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 - 8.září 2022 v 10.00h
09. 08. 2022 Výlukový jízdní řád
08. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Plachý, Cukrovarská 50, Liblice u Českého Brodu
08. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Simona Plachá Tóthová, Cukrovarská 50, Liblice u Českého Brodu
08. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Oliva Fišerová, K Moravině 1689/1, Praha 9-Libeň
08. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Oliva Fišerová, K Moravině 1689/1, Praha 9-Libeň
05. 08. 2022 Petice za zachování vysílačů v Liblicích
05. 08. 2022 16. řádná schůze rady města
05. 08. 2022 ZÁMĚR - pacht pozemků registrovanému zemědělskému subjektu za účelem zemědělského využití v k.ú. Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu
05. 08. 2022 USNESENÍ - souhrn z 16. řádné schůze rady města Český Brod konané dne 3. 8. 2022
04. 08. 2022 Oslava 95 let TJ Liblice
04. 08. 2022 Odstávka elektřiny
04. 08. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na sil.č.II/272, Český Brod
04. 08. 2022 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Mrzky
04. 08. 2022 ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.08.2022 7.30-16.30h - Štolmíř čp.98,99
03. 08. 2022 OBVODNÍ BÁŃSKÝ ÚŘAD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - usnesení OBÚ o přerušení řízení ve věci povolení ost. trhacích prací malého rozsahu při řezání pásnic kotevních třmenů-dvojice kotvených stožárů Liblice u Č.Brodu
03. 08. 2022 OBVODNÍ BÁŃSKÝ ÚŘAD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení ost. trhacích prací malého rozsahu při řezání pásnic kotevních třmenů-dvojice kotvených stožárů Liblice u Č.Brodu
03. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Pavel Mrázek, Kafkova 588/17, Praha 6-Dejvice

XML