Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Singltrail Český Brod - ukázka projektu
24. 04. 2019 OZNÁMENÍ
24. 04. 2019 NABÍDKA PRÁCE
24. 04. 2019 Výstava v KD Svět - Jan Koula
24. 04. 2019 POŠUK - Pošemberský ultrakros
23. 04. 2019 Zápis do prvních ročníků - ZŠ Český Brod, Žitomířská 885
23. 04. 2019 Křeslo pro hosta: Václav Cílek - VYPRODÁNO
23. 04. 2019 Výluka na lince 662 a 427 od 1.5. do 31.8.2019
19. 04. 2019 ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č.II/245, Vykáň
19. 04. 2019 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212
18. 04. 2019 Výluka na lince 662 od 15.4. do 30.4.2019 - zkrácení termínu do 18.4.2019
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
17. 04. 2019 ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - základová stanice mobil. operátora spol. Vodafone Czech Republic a.s., k.ú. Doubravčice
17. 04. 2019 ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ - dopravní řešení Přišimasy - Kbelka
17. 04. 2019 ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č.III/3305a, Poříčany
17. 04. 2019 Škádlení Goliáše
17. 04. 2019 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba poz.parc.č.401, k.ú. Tlustovousy proti povinnému: M.Tomek, Tuklaty 19 a P.Tomková, Suvorovova 1533, Č.Brod
17. 04. 2019 NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Č.1/2019 - prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě
17. 04. 2019 ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp.25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - PROVOZOVNA III.
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/330,III/3307,III/3305,33505a, Poříčany a Klučov
17. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Pražáková, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3
17. 04. 2019 ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č.III/10812, Kšely
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II a III a MK, Vykáň - rekonstrukce mostu ev.č.245-009
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10812 a MK, Kšely
17. 04. 2019 USNESENÍ - souhrn z 8. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 10.4.2019
17. 04. 2019 OZNÁMENÍ - informace o konání 5. řádného jednání zastupitelstva města - doba konání 17.4.2019 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70
16. 04. 2019 NABÍDKA PRÁCE
16. 04. 2019 NABÍDKA PRÁCE
16. 04. 2019 OZNÁMENÍ
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Oĺga Bliščiková, Kateřinská 653/17, Olomouc 9
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Josef Helfer, Limuzy 42
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Edita Helferová, Limuzy 42
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Josef Helfer, Limuzy 42
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Edita Helferová, Limuzy 42
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Edita Helferová, Limuzy 42
12. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Josef Helfer, Limuzy 42
12. 04. 2019 Výluka na lince 662 od 15.4. do 30.4.2019
12. 04. 2019 Veřejné setkání - změny dopravního režimu v oblasti Škvárovna
12. 04. 2019 Princezna ze mlejna
11. 04. 2019 ROZHODNUTÍ - změna v užívání stavby - základnová stanice Vodafone Czech Republic,a.s., Rostoklaty
11. 04. 2019 MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016
11. 04. 2019 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
11. 04. 2019 AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba dobrovolná el.opakovaná - nem. čp.136, parc.č.st.30, Studená
11. 04. 2019 OZNÁMENÍ - zahájení vodoprávního řízení - kanalizační řád pro obec Poříčany
11. 04. 2019 OZNÁMENÍ - zahájení vodoprávního řízení - kanalizační řád pro městys Kounice
11. 04. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/334 a III/3347, Třebovle
11. 04. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10813 a MK, Bylany
10. 04. 2019 NABÍDKA PRÁCE
10. 04. 2019 OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

XML