« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do Evropského parlamentu-informace krajského úřadu
Volby do EP 2024 - Webový portál Středočeského krajeDrobečková navigace
Sledujte nás také jinde
2024 © Středočeský kraj • Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <.>
Volby do Evropského parlamentu-informace MV ČR
Volby do Evropského parlamentu - VolbyVOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024
Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let,přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22.9.2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců.ČR bude zastupovat 21 poslanců.Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie <.>
Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7.a 8.června 2024.Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů,a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. 
Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny:
1) českými právními předpisy
zákon č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhláška č.409/2003 Sb <.>,k provedení zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
2) evropskými právními předpisy
Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného,rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému <.>
Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky <.>
Volič,který žije v zahraničí,si může vybrat,zda bude hlasovat pro:
kandidáty,kteří budou zastupovat členský stát,jehož je státním občanem nebo
kandidáty členského státu,kde má tento volič trvalý nebo přechodný pobyt.V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu. 
Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě,u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů,požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky.Je zde také možnost hlasovat pro kandidáty jin...
Oznámení o době a místu konání voleb
Městský úřad Český Brod
Starosta města
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
<br>
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334
<br> 1
<br>
ČÍSLO SPISU S-MUCB 2220/2024/OVV
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 25218/2024
<br> VYŘIZUJE Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
<br>
DATUM 11.04.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.a 8.června 2024
<br>
Oznámení o době a místě konání voleb
<br>
Starosta města Český Brod podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> o z n a m u j e:
<br>
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br>
• v pátek dne 7.června 2024 od 14,00 do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 8.června 2024 od 8,00 do 14,00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v obřadní síni MěÚ,nám.Husovo 70,Český Brod,pro voliče <,>
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
<br>
Havlíčkova čp.134,245,246,453,489,1130,1466,Hřbitovní čp.338,Jana Kouly čp.375,445,1349,1369 <,>
1370,1396,1479,1480,1488,1527,1528,Jatecká čp.293,1152,1287,1344,1391,1395,Jateční 316 <,>
Jungmannova čp.124,125,126,234,252,257,258,270,348,355,408,440,441,442,460,548,549,912,916 <,>
917,918,919,932,936,937,1000,1160,1161,1162,1163,1164,1345,1502,Kollárova 551,Krále Jiřího čp <.>
20,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99,101,202,203,207,212,213,214,218,219,220,223,268 <,>
303,332,358,449,506,510,556,1141,Lázeňská čp.51,52,53,54,444,1476,Na Kutilce 1478,Na Regulaci
čp.307,Nad Malechovem 1590,nám.Husovo 10,16,18,19,41,57,60,61,62,63,64,65,66,70,74,75,76 <,>
77,78,79,80,81,82,83,1541,nám.XXXXXXX z Pardubic čp.X,X,X,6,7,8,10,11,12,13,14,15,21,22,24 <,>
25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55,56,135,274,317 <,>
329,1384,Palackého 1034,Podskalí čp.5,128,...

Načteno

edesky.cz/d/9897624

Meta

Zákon 106/1999   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz