Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 11. 2022 Malého 282/3, Praha 8, parc.č. 859/1, k.ú. Karlín
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3013 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním z Operačního programu potra
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3015 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s udělením ceny Knihovna roku určený pro MČ HMP a poskytn
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3014 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operač
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3022 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operač
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3019 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený pro MČ HMP v souvislosti s financováním projektu
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3010 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a na úpravu celkových nákladů investičních akcí v kapitole 02 - Městská infrastruktura
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3006 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 1016 a navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Správa služeb hl.m. Prahy
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3024 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operač
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3011 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost zajišťovanou autobusovými dopravci PID ve 3. čtvrtletí 2022
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3007 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava a v kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu autonomní mobility v hl.m. Praze
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3016 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3021 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního pro
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3018 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního p
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3005 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a kap. 0924 v roce 2022
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3023 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operač
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3017 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 3 a Praha 14 na úhradu nákladů za sociální pohřby a posk
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3026 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3020 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o transfery poskytnuté ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro MČ HMP v souvislosti s financováním projekt
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3025 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
24. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3009 - k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 a úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let INV MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura
24. 11. 2022 Umístění stavby: "POD STADIONY - výstavba bytového domu", na pozemcích v k.ú. Smíchov.
24. 11. 2022 Vyrozumění o zpětvzetí odvolání: Změna stavby domu č.p. 391, ul. Podsklaská 9, k.ú. Nové Město, č.parc. 1383
24. 11. 2022 Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: Přístaba výtahu a anglického dvorku a staveb. úpravy byt. domu č.p. 970 včetně dešťové kanalizace, ul. Korunní 72, k.ú. Vinohrady, č.parc. 2868
24. 11. 2022 specialista/specialistka silničního správního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah
24. 11. 2022 ozn. ÚR+SP "Elektrifikace linky 137"
24. 11. 2022 FORD MONDEO BWY N7 5A1, RZ: 3B01497
24. 11. 2022 podíl 468/11215 - byty č. 1823/10 a č. 1823/20, Žižkov, č.p. 1823, byt. dům, LV 22152 a LV 11833, v k.ú. Žižkov, obec Praha
24. 11. 2022 podíl 525/19220 - nebytový prostor č. 547/2, Břevnov, č.p. 547, byt. dům, na pozemku parc.č. 1070, LV 3212, v k.ú. Břevnov, obec Praha
24. 11. 2022 odročení dražby na neurčito: byt č. 692/3, Holešovice, č.p. 692, byt. dům, na pozemku parc.č. 692/103, v k.ú. Holešovice, obec Praha
24. 11. 2022 odročení dražby na neurčito: byt č. 692/4, Holešovice, č.p. 692, byt. dům, na pozemku parc.č. 1685, LV 4875, v k.ú. Holešovice, obec Praha
24. 11. 2022 odročení dražby na neurčito: nebytový prostor č. 692/103, Holešovice, č.p. 692, byt. dům, na pozemku parc.č. 1685, LV 4875, v k.ú. Holešovice, obec Praha
24. 11. 2022 ŠKODA SUPERB, RZ: 1AX 5117
24. 11. 2022 podíl 1/2 - pozemek parc.č. 235/2 (zem. půdní fond), v k.ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, okr. Praha-západ
24. 11. 2022 nebytový prostor č. 468/424, Veleslavín, č.p. 468, byt. dům, na pozemku parc.č. 146/7, LV 3706, v k.ú. Veleslavín, obec Praha
24. 11. 2022 nebytový prostor č. 468/423, Veleslavín, č.p. 468, byt. dům, na pozemku parc.č. 146/7, LV 3706, v k.ú. Veleslavín, obec Praha
24. 11. 2022 nebytový prostor č. 468/421, Veleslavín, č.p. 468, na pozemku parc.č. 146/7, LV 3706, v k.ú. Veleslavín, obec Praha
24. 11. 2022 zrušení výběrového řízení - specialista/tka grantové podpory v odboru zdravotnictví
24. 11. 2022 referent/referentka agendy ztrát a nálezů v odboru živnostenském a občanskosprávním
24. 11. 2022 Záměr na pronájem tržního místa Petřín u Rozhledny
23. 11. 2022 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská dermatovenerologie pro území hl. m. Prahy
23. 11. 2022 oznámení k pronájmu gar.st. č. 4 (204 dle DES)č.p. 688 ul. Dygrýnova, Praha 14 k.ú. Černý Most
23. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4000/1 k.ú. Dejvice dle přílohy
23. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2154, 4137 k.ú. Vinohrady dle přílohy
23. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3074/1 k.ú. Nusle dle přílohy
23. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4147/2 k.ú. Vinohrady dle přílohy
23. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1557 k.ú. Žižkov dle přílohy
22. 11. 2022 Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. - bytový dům Ječná 9
22. 11. 2022 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 310/147 v k.ú. Michle
22. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4635/574 k.ú. Modřany dle přílohy

XML