Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 OVO-68612/2020
25. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu plánu péče pro PR Vinořský park 2020-2029 OCP-8592/2020
25. 01. 2020 Zveřejnění návrhu plánu péče pro PR Vinořský park 2020-2029 OCP-8593/2020
25. 01. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - 3 kanceláře se zázemím) v objektu č.p. 1008, Blanická 28, Praha 2, k.ú. Vinohrady HOM-8594/2020
25. 01. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - kancelář) v objektu č.p. 1008, Blanická 28, Praha 2, k.ú. Vinohrady HOM-8595/2020
25. 01. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - kancelář) v objektu č.p. 1008, Blanická 28, Praha 2, k.ú. Vinohrady HOM-8596/2020
25. 01. 2020 Modřanská VJP BUS CYKLO PKD-8600/2020
25. 01. 2020 část pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Liboc o výměře 80 m2 společnosti OOTOOLNO s.r.o., IČO 08482471, za účelem umístění zavěšeného objektu, a to na dobu určitou od 1.4.2020 do 25.9.2020 za dohodnuté nájemné 134,- Kč/m2/rok. OCP-8601/2020
25. 01. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-8590/2020
25. 01. 2020 Pronajmout část komunikace viz přílohy TSK-8604/2020
25. 01. 2020 Stavební povoleníVýstavba nové vozovny Hloubětín, II., III., IV. etapa výstavby PKD-8610/2020
25. 01. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 OVO-68613/2020
25. 01. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/41 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu Interkul OVO-68614/2020
24. 01. 2020 U Kunratického lesa kNN TSK-8561/2020
24. 01. 2020 Holušická kVN TSK-8562/2020
24. 01. 2020 Ryšavého kVN TSK-8563/2020
24. 01. 2020 Na Královce TSK-8569/2020
24. 01. 2020 Oldřichova 24/398, par.č. 3044, kat. ú. Nusle TSK-8571/2020
24. 01. 2020 Šmilovského 2/1430-par.č. 4223, kat.ú. Vinohrady TSK-8572/2020
24. 01. 2020 Černokostelecká(Starostrašnická-Limuzská)_úpravy DZ PKD-8577/2020
24. 01. 2020 Sokolovská, Na Břehu - RTT- oprava tramvajové tratě + ZS TSK-8578/2020
24. 01. 2020 Černokostelecká - vyhrazené parkoviště PKD-8579/2020
24. 01. 2020 Průmyslová, Kbelská, Kolbenova - průzkumné monitorovací vrty TSK-8580/2020
24. 01. 2020 OVŘ, rekonstrukce kanalizace, Národní obrany, Na hutích, Kafkova, Dejvická TSK-8589/2020
24. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 2673/2020, ze dne 08. 01. 2020, (SLABYHOUD JAROSLAV, TÝNEC NAD SÁZAVOU) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 10566/2020 SLU-68611/2020
24. 01. 2020 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení. PKD-68591/2020
24. 01. 2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč KUC-8603/2020
24. 01. 2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ KUC-8605/2020
24. 01. 2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2020 NAD 200.000 Kč KUC-8606/2020
24. 01. 2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2021 - 2024 KUC-8607/2020
24. 01. 2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VÍCELETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2021 - 2024 KUC-8608/2020
24. 01. 2020 USNESENÍ ZHMP KE GRANTŮM KUL 2020 NAD 200.000 Kč A VÍCELETÝM GRANTŮM KUL 2021 - 2024 KUC-8609/2020
24. 01. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Perčynská Říhová ZDR-8598/2020
24. 01. 2020 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl. m. Prahy ZDR-8556/2020
24. 01. 2020 prodej části pozemku parc. č. 267/1 k.ú. Libeň HOM-8505/2020
24. 01. 2020 Umístění stavby s názvem "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd" na pozemcích v k.ú. Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle STR-8599/2020
24. 01. 2020 Umístění stavby "Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice", č.parc. 641/104, 641/2, 641/55, 641,56 a další, k.ú. Satalice STR-8602/2020
24. 01. 2020 zrušení dražby: byt č. 345/2, Holešovice, č.p. 345, byt. dům, na pozemku parc.č. 20985, podíl 19697/59143 na společných částech domu a pozemku, LV 9737, v k.ú. Holešovice, obec Praha, z důvodu úhrady pohledávky HOM-8597/2020
24. 01. 2020 Pronajmout část komunikace viz přílohy TSK-8584/2020
24. 01. 2020 Pokládka kabelů - elektro, Markétská, Bělohorská TSK-8587/2020
24. 01. 2020 pokládka kabelů - elektro, Kozlova, Hošťálkova, Říčanova, 8.listopadu, Bělohorská, Řečického, Markétská TSK-8588/2020
23. 01. 2020 Pražská tržnice - hala č. 22 HOM-8503/2020
23. 01. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy DPC-8585/2020
23. 01. 2020 Důvodová zpráva k návrhu nové obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy DPC-8586/2020
23. 01. 2020 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním - na dobu určitou PER-8573/2020
23. 01. 2020 stavební povolení pro stavba - "Bytový soubor Viola" na pozemcích v k.ú. Smíchov STR-8570/2020
23. 01. 2020 ředitel /ředitelka odboru evropských fondů PER-8567/2020
23. 01. 2020 Světova 8, Praha 8, zábor - kontejner - půdní vestavba TSK-8574/2020
23. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 157149/2019, ze dne 30. 12. 2019, (GANEBNAIA TATIANA, PRAHA 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 9204/2020 SLU-68575/2020
23. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 6065/2020, ze dne 16. 01. 2020, (Dušek František, Praha 2) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 10419/2020 SLU-68576/2020

XML