Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 03. 2021 zábory HOM-77221/2021
07. 03. 2021 Přerušení řízení: Umístění stavby nazvané "Dům Dívčí Hrady", na č.parc. 851/1, 4939, k.ú. Smíchov a povolení kácení dřevin STR-77415/2021
07. 03. 2021 KUK Praha 2 2021 PKD-77379/2021
07. 03. 2021 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1 SML-77354/2021
07. 03. 2021 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 SML-77355/2021
07. 03. 2021 prodej částí pozemku v k.ú. Záběhlice HOM-77265/2021
07. 03. 2021 RTT - Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní, vyparkování vozidel PKD-77350/2021
07. 03. 2021 pronájem objektu v k.ú. Ruzyně HOM-77197/2021
07. 03. 2021 U Vodárny 2, Praha 3, parc. č. 4273, k.ú. Vinohrady TSK-77318/2021
07. 03. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-77322/2021
07. 03. 2021 č. parc. 3083/4, k. ú. Nusle, Žateckých 1091/16, Praha 4 TSK-77329/2021
07. 03. 2021 Praha 7 parc.č. 2248,2249 k.ú.Holešovice Janovského 15, Pplk. Sochora podch.a nepodch. lešení, zařízení staveniště od 4/2021 do konce stavby TSK-77352/2021
07. 03. 2021 Pujmanové kontejner TSK-77358/2021
07. 03. 2021 Část komunikace Štěpánská, č. p. 20, k. ú. Nové Město, Praha 1 TSK-77360/2021
07. 03. 2021 Část komunikace Chotkova, k.ú. Malá Strana, Praha 1 TSK-77362/2021
07. 03. 2021 pozemek parc. č. 1072/191 k. ú. Hloubětín HOM-77281/2021
07. 03. 2021 pozemek parc.č. 1644 k.ú. , pozemek parc.č. 1642/5, pozemek parc.č. 1645/1 a pozemek parc.č. 1646/1 vše k.ú. Troja HOM-77300/2021
07. 03. 2021 pozemek parc.č. 439/1 k. ú. Libeň, pozemek parc.č. 446 k. ú. Libeň, pozemek parc.č. 1643 k. ú. Troja a pozemek parc.č. 1692 k. ú. Troja HOM-77301/2021
07. 03. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77346/2021
07. 03. 2021 Šaldova 34, Praha 8, parc. č. 806, k.ú. Karlín TSK-77347/2021
07. 03. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek,parc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice TSK-77348/2021
07. 03. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77356/2021
07. 03. 2021 Bělohorská 49/125, par.č. 3688/1, k.ú. Břevnov TSK-77363/2021
07. 03. 2021 Bělehradská - dle situace - par.č. 4081, kat. ú. Vinohrady TSK-77373/2021
07. 03. 2021 Anglická-dle situace-par.č.4088/1, kat.ú.Vinohrady TSK-77374/2021
07. 03. 2021 Praha 7 parc.č.2275 k.ú. Holešovice Rajská 4 podchodné lešení od 4/2021 do konce stavby TSK-77382/2021
07. 03. 2021 ul. Dalimilova 7, Praha 3, ZS, 136 m2 TSK-77384/2021
07. 03. 2021 Průmyslová, K Horkám - jarní a zimní čištění PKD-77385/2021
07. 03. 2021 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (nebytové prostory - trafostanice) v suterénu objektu č. p. 365, Národní 43, Praha 1 HOM-77413/2021
07. 03. 2021 Zastávka Strážní - stavební úpravy PKD-77414/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - 2 parkovací místa) v suterénu objektu č. p. 747, Jungmannova 28, Praha 1 HOM-77407/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod) v přízemí - pasáži objektu č. p. 747, Jungmannova 28, Praha 1 HOM-77408/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod ) v přízemí - atriu objektu č. p. 416, Národní 37, Praha 1 HOM-77409/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod ) v přízemí - atriu objektu č. p. 416, Národní 37, Praha 1 HOM-77410/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - kancelář) ve 4. patře objektu č.p. 36, Jungmannova 31, Praha 1 HOM-77411/2021
07. 03. 2021 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - kancelář) v 5. patře objektu č.p. 36, Jungmannova 31, Praha 1 HOM-77412/2021
07. 03. 2021 byt č. 9/2 a dílna č. 9/105, Michle, č.p. 9, rodinný dům, na pozemku parc.č. 2658/2, LV 3326, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-77394/2021
07. 03. 2021 referent / referentka evidence obyvatel, evidence průkazů a cestovních dokladů v odboru živnostenském a občanskosprávním PER-77395/2021
07. 03. 2021 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, pozemku v k. ú. Michle, Malá Chuchle, Dejvice (obec Praha), k. ú. Lešany nad Sázavou (okr: Benešov), Čj. MO 57297/2021-1150 SLU-77274/2021
07. 03. 2021 Rozhodnutí č. j. OV/193/18-29/Čk Magistrátu města Kladna odboru výstavby o umístění stavby: MODERNIZACE TRATI "PRAHA - RUZYNĚ (mimo) - KLADNO (mimo)" SLU-77398/2021
07. 03. 2021 Oprava/údržba TRAM tratí_březen 2021 PKD-77388/2021
07. 03. 2021 KÚK 2021 Praha 6 PKD-77390/2021
07. 03. 2021 Helénská 4/2482-par.č. 4112, kat. ú. Vinohrady TSK-77392/2021
07. 03. 2021 Pronajmout část komunikace Lazarská č. p. 1718/3, Magdaleny Rettigové 1718/2, k.ú. Nové Město, Praha 1 TSK-77393/2021
07. 03. 2021 Nad Šutkou 1033/21, Praha 8, lešení TSK-77396/2021
07. 03. 2021 podíl 1/2 - rodinný dům, Kyje, č.p. 317, na pozemku parc.č. 432 a pozemek parc.č. 433 (zahrada), garáž, LV 201, v k.ú. Kyje, obec Praha HOM-77422/2021
07. 03. 2021 Vyhlášení Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" pro rok 2021 SOV-77351/2021
07. 03. 2021 Vyhlášení Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťování do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze" pro rok 2021 SOV-77353/2021
07. 03. 2021 odročení dražby: byt č. 1193/9, Holešovice, č.p. 1139, byt. dům, na pozemku parc.č. 940, včetně příslušenství (2 komory), LV 1482, v k.ú. Holešovice, obec Praha, na den 8.6.2021 HOM-77397/2021
07. 03. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. ZDR-77377/2021

XML