Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 08. 2022 krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Modřany HOM-89393/2022
30. 08. 2022 VINCI Construction CS HOM-89465/2022
30. 08. 2022 Dokument "podíl 1/6 - pozemek p..." již není dostupný.
30. 08. 2022 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 7. změny integrovaného povolení pro zařízení „Deemulgační stanice Měcholupy“, Ke Kablu 378, 109 05 Praha 10 provozovatele Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402. OCP-89461/2022
30. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání VVURÚ UZR-88953/2022
30. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změnyZ 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání VVURÚ UZR-88996/2022
30. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání Z 3194/14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-89330/2022
30. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, a další vlny V CVZ ÚP SÚ HMP a o VVURÚ UZR-89428/2022
30. 08. 2022 Vypůjčit MČ Praze 12 pozemky v k.ú. Modřany pro akci Revitalizace Sofijského náměstí HOM-89447/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 527/50, 532/18, 527/108 k.ú. Střížkov dle přílohy TSK-89448/2022
30. 08. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 2860/37 k.ú. Stodůlky dle přílohy TSK-89449/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 86/3, 100/2, 522/2, 522/3 k.ú. Radlice; 1472 k.ú. Jinonice dle přílohy TSK-89455/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3871 k.ú. Libeň dle přílohy TSK-89456/2022
30. 08. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 962/1 k.ú. Malešice dle přílohy TSK-89457/2022
30. 08. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 220 k.ú. Černý Most dle přílohy TSK-89458/2022
30. 08. 2022 Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Praha pro rok 2023 SML-89468/2022
30. 08. 2022 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 17. 08. 2022 ZDR-89478/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2964/1 k.ú. Nusle dle přílohy TSK-89459/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4399 k.ú. Žižkov dle přílohy TSK-89460/2022
30. 08. 2022 zařízení staveniště - ul. Opletalova TSK-89464/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2080 k.ú. Bubeneč dle přílohy TSK-89466/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4171 k.ú. Vinohrady dle přílohy TSK-89467/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1631/11, 2541/1 k.ú. Hloubětín dle přílohy TSK-89469/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2267 k.ú. Holešovice dle přílohy TSK-89470/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 6/1, 500/2, 503/2, 551/1, 500/16, 500/18, 505/1 k.ú. Hrdlořezy dle přílohy TSK-89471/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4336/1 k.ú. Žižkov dle přílohy TSK-89474/2022
30. 08. 2022 Generála Šišky - tram Poliklinika Modřany PKD-89476/2022
30. 08. 2022 Modřanská PKD-89475/2022
30. 08. 2022 Vinohradská PKD-89473/2022
30. 08. 2022 Dokument "byt č. 1154/8, Hluboč..." již není dostupný.
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3948/1 k.ú. Libeň; 838 k.ú. Karlín dle přílohy TSK-89480/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2288/1 k.ú. Holešovice dle přílohy TSK-89486/2022
30. 08. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 259/4, 221/1, 232/458, 232/459, 232/540, 2328564, 232/585, 232/660, 232/720, 232/752, 482, 491 k.ú. Černý Most dle přílohy TSK-89488/2022
30. 08. 2022 Zábor - lešení ul.Slezská TSK-89489/2022
30. 08. 2022 Městský úřad Černošice - Rozhodnutí spis. ZN. 62003/2018/To/O/P85/14, Č. j.: MUCE 109996/2022 OSU, rozhodnutí o umístění stavby "Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy" SLU-89500/2022
30. 08. 2022 Výzva dotčeným osobám k vyjádření - žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - účastníci VH spol. Pražské služby a.s. dne 28. 2. 2018 OVO-89494/2022
30. 08. 2022 Křižovatka Průmyslová, Černokostelecká PKD-89493/2022
30. 08. 2022 Prodloužení lhůty k doplnění žádosti: "Nástavba domu č.p. 586 - nároží ul. Umělecká a U Studánky", k.ú. Holešovice. STR-89492/2022
30. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-89490/2022
30. 08. 2022 kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností PER-89487/2022
30. 08. 2022 Barrandovský most (chodníky/cyklotrasa) PKD-89485/2022
30. 08. 2022 Barrandovský most, Strakonická PKD-89484/2022
30. 08. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ivana Hanslová ZDR-89483/2022
30. 08. 2022 Dokument "odročení dražby: osob..." již není dostupný.
30. 08. 2022 Na Strži etapa 3b PKD-89479/2022
30. 08. 2022 Slezská PKD-89520/2022
30. 08. 2022 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví, forma zdravotní péče: jednodenní péče pro území hl. m. Prahy ZDR-89519/2022
30. 08. 2022 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl. m. Prahy ZDR-89518/2022
30. 08. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeňka Kořínková ZDR-89517/2022
30. 08. 2022 Barrandovský most, Strakonická - oprava termínu PKD-89516/2022

XML