Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Průmyslová - obnova vodovodního řadu PKD-88210/2022
28. 06. 2022 oznámení o vyhlášení veřejné soutěže: podávání nabídek na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR - pozemek parc.č. 2438/1, v k.ú. Strašnice, obec Praha HOM-88144/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10647/2022, ID 8294, Petra Michalová, 160 00 Praha 6. SLU-88186/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10844/2022, ID 8364, Jan Martin Paďouk, 110 00 Praha 1. SLU-88196/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 11062/2022, ID 8566, Tomáš Link, 110 00 Praha 1. SLU-88200/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 12112/2022, ID 7421, Robin Vojtíšek, 169 00 Praha 6. SLU-88202/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2498 k.ú. Nové Město dle přílohy TSK-88174/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2386/1, 2397 k.ú. Nové Město dle přílohy TSK-88177/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2324 k.ú. Nové Město dle přílohy TSK-88180/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3762, 3763, 3764, 3794, 3795, 3823, 3824, 3884, 3894, 3895, 3896, 3897, 3951, 3952, 3971, 5721/5, 5721/86, 5721/116, 5721/204, 5843/1, 5844, 5845 k.ú. Záběhlice dle přílohy TSK-88181/2022
28. 06. 2022 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-88189/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2046, 2049 k.ú. Bubeneč dle přílohy TSK-88204/2022
28. 06. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 1464/9 k.ú. Řepy dle přílohy TSK-88205/2022
28. 06. 2022 Na Strži x Milevská x Neveklovská PKD-88203/2022
28. 06. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martin Pehr s.r.o. ZDR-88201/2022
28. 06. 2022 sušárna Zacharská 1270, Praha 14 k.ú. Kyje HOM-88160/2022
28. 06. 2022 změna vlastnických práv - Jarnette Réclame HOM-88209/2022
28. 06. 2022 1067 LO PKD-88237/2022
28. 06. 2022 17. listopadu - natáčení PKD-88236/2022
28. 06. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BOS DENT s.r.o. ZDR-88234/2022
28. 06. 2022 KÚK Slezská, Husitská, Koněvova, Korunní, Vinohradská PKD-88231/2022
28. 06. 2022 Pankrácké Náměstí - navazující PKD-88230/2022
28. 06. 2022 Pankrácké Náměstí - 1.etepa PKD-88229/2022
28. 06. 2022 nebytové prostory č. 33 a 34, Horní Počernice, č.p. 2222, na pozemku parc.č. 2498/19, LV 6462, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha HOM-88225/2022
28. 06. 2022 Umístění stavby "Polyfunkční dům Paprsek 1"na pozemcích parc. č. 151/215, 151/216, 151/217, 155/132, 160/116, 160/117 v k.ú. Stodůlky STR-88224/2022
28. 06. 2022 Umístění stavby "AREÁL TELLUS" na pozemcích v k.ú. Košíře STR-88221/2022
28. 06. 2022 podíl 1/2 - pozemek parc.č. 235/2 (zem. půdní fond), LLV 395, k.ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, okr. Praha-západ HOM-88219/2022
28. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 12/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů LEG-88220/2022
28. 06. 2022 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2021 - závěrečný účet ROZ-88216/2022
28. 06. 2022 odročení dražby: byt č. 599/108, Vršovice, č.p. 599, byt. dům, na pozemku parc.č. 669, LV 4949, v k.ú. Vršovice, obec Praha, na neurčito HOM-88211/2022
28. 06. 2022 Rozhodnutí o odvolání - zrušení rozhodnutí MHMP 734967/2021 ve věci společného povolení stavby DOCK MARINA v k.ú. Libeň a vrácení věci k novému projednání OCP-88240/2022
28. 06. 2022 krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 756, 776, 815/1, 815/2, 815/3, 861/16, 861/17, 861/19, 861/24 k. ú. Háje HOM-88188/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10855/2022, ID 8353, Van Nam Le, 153 00 Praha 16. SLU-88214/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10807/2022, ID 8402, Vojtěch Zapletal, 152 00 Praha 5. SLU-88217/2022
28. 06. 2022 gar. stání č.p. 736 ul. Kostelecká - Ďáblická, Praha 8 k.ú. Ďáblice HOM-88161/2022
28. 06. 2022 část pozemku parc.č. 496/99 v kú Střížkov HOM-88233/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4202/2 k.ú. Vinohrady dle přílohy TSK-88206/2022
28. 06. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 211 k.ú. Žižkov dle přílohy TSK-88207/2022
28. 06. 2022 Řipská 19, Praha 3, parc.č. 4147/2, k.ú. Vinohrady TSK-88208/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 557/16 k.ú. Kobylisy dle přílohy TSK-88215/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 801/1 k.ú. Karlín dle přílohy TSK-88218/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4460/5 k.ú. Strašnice dle přílohy TSK-88222/2022
28. 06. 2022 EIA - Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Obchodní dům „KAUFLAND Bohnice“ a park s vodními prvky, ulice „K Pazderkám“ x „Lodžská“ Praha 8 - Troja" OCP-88232/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3187 k.ú. Krč dle přílohy TSK-88235/2022
28. 06. 2022 č. parc. 2226, k. ú. Střešovice, Za Pohořelcem 47/7, Praha 6 TSK-88238/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 11155/2022, ID 8579, Ilona Černá, 272 01 Kladno. SLU-88246/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10991/2022, ID 7148, Zdeněk Skalický, 161 00 Praha 6. SLU-88247/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 11100/2022, ID 8392, Ladislav Šarišský, 120 00 Praha 2. SLU-88250/2022
28. 06. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 11216/2022, ID 7994, Veronika Fraňková, 285 71 Vrdy. SLU-88251/2022
28. 06. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 566/50, 566/59, 566/61 k.ú. Hloubětín dle přílohy TSK-88243/2022

XML