Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Podřízené úřední desky

MČ Praha 12

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Nádražní ODA-1630/2019
23. 01. 2019 Hořejší nábřeží ODA-1631/2019
23. 01. 2019 EIA - oznámení záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ OCP-1621/2019
23. 01. 2019 právník / právnička v odboru památkové péče - na dobu určitou PER-1623/2019
23. 01. 2019 umístění stavby a stavební povolení pro stavbu "Novostavba RD - rezidenční vila Troja", Praha 7, na pozemcích v k.ú. Troja - seznámení s podklady rozhodnutí STR-1615/2019
23. 01. 2019 specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-1622/2019
23. 01. 2019 byt č. 1123/3, Bubeneč, č.p. 1123, byt. dům, na pozemku parc.č. 1547/11 a pozemky parc.č. 1547/9 a 1547/20 (ostatní plocha) a podíl 939/57648 na společ. částech domu a pozemku, LV 6626, v k.ú. Bubeneč, obec Praha ROZ-1603/2019
23. 01. 2019 Obchodní podíl ve firmě CARS EURO, s.r.o., IČO 26770148, který je převoditelný. Majetek tvoří provozní areál č.p. 4 v obci Knyk, LV 460, v k.ú. Knyk, okr. Havlíčkův Brod. Movité věci tvoří nákladní přívěs Vezeko a os. automobil BMW 318 D ROZ-1600/2019
23. 01. 2019 odstranění stavby "objektů garáží a zázemí pro hasičskou techniku na pozemku č. parc. 333/1, Praha 1, Nové Město, Nové Mlýny" STR-1604/2019
23. 01. 2019 Průmyslová - umožnění odbočení do areálu společnosti D+Z ODA-1595/2019
23. 01. 2019 Křesomyslova - rekonstrukce kanalizace ODA-1577/2019
23. 01. 2019 Tylovo nám.,par.č. 4174/1, k.ú. Vinohrady TSK-1579/2019
23. 01. 2019 č. parc. 4530/1, k. ú. Strašnice, Praha 10, Michelangelova 1993/20 TSK-1589/2019
23. 01. 2019 č. parc. 1311/2, k. ú. Troja, Krynická 497/13, Praha 8 TSK-1590/2019
23. 01. 2019 č. parc. 2364/150, k. ú. Kobylisy, Hlaváčova 1158/14, Praha 8 TSK-1591/2019
23. 01. 2019 č. parc. 232/197, k. ú. Černý Most, Bryksova 955/5, Praha 9 TSK-1592/2019
23. 01. 2019 č. parc. 2596/14, k. ú. Chodov, Konstantinova 1498/48, Praha 4 TSK-1593/2019
23. 01. 2019 Světova 1051/15, nepodchodné lešení a výtah, rekonstrukce půdy TSK-1578/2019
23. 01. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. SCZ-1594/2019
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav a VVURÚ UZR-1486/2019
23. 01. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy. SCZ-1565/2019
23. 01. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína pro území hl. m. Prahy. SCZ-1566/2019
23. 01. 2019 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-1571/2019
23. 01. 2019 parc. č. 486, v kat. území Černý Most HOM-1573/2019
23. 01. 2019 Bělohorská 246/69, parc.č. 3688/1, k.ú. Břevnov TSK-1574/2019
23. 01. 2019 č. parc. 523/706, k. ú. Horní Měcholupy, Janovská 400, Praha 15 TSK-1581/2019
23. 01. 2019 č. parc. 2131/360, k. ú. Stodůlky, Amforová u SVO 508408, Praha 13 TSK-1582/2019
23. 01. 2019 č. parc. 3016/1, k. ú. Nusle, Táborská 787/3, Praha 4 TSK-1583/2019
23. 01. 2019 č. parc. 4156, k. ú. Vinohrady, Blanická 842/2, Praha 2 TSK-1584/2019
23. 01. 2019 č. parc. 1798/4, k. ú. Hlubočepy, naproti domu Wassermannova 1042/9, Praha 5 TSK-1585/2019
23. 01. 2019 č. parc. 3532, k. ú. Záběhlice, Severovýchodní VI 1544/52, Praha 4 TSK-1586/2019
23. 01. 2019 č. parc. 2023/1, k. ú. Žižkov, Jeseniova naproti domu č. 1859/91, Praha 3 TSK-1587/2019
23. 01. 2019 č. parc. 4549/1, k. ú., Strašnice, Flájská 1872/3, Praha 10 TSK-1588/2019
22. 01. 2019 id. podíl 678/20850 - stavby bez čp/če (garáže) na pozemcích parc.č. 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 a pozemky parc.č. 65/1, 65/7, 65/12, 65/13 a 1875/1 (vodní nebo ostatní plocha), LV 3110, v k.ú. Řepy, obec Praha ROZ-1575/2019
22. 01. 2019 oprava usnesení ve věci dražební vyhlášky zveřejněné na úř. desce pod č.j. 45/2019: zbytek zděného domu, Kunratice, č.p. 164, na pozemku parc.č. 1864, LV 1085, v k.ú. Kunratice, obec Praha ROZ-1580/2019
22. 01. 2019 zrušení dražby: byt č. 1811/33, Smíchov, č.p. 1811, byt. dům, na pozemku parc.č. 2230 a podíl 105/1565 na společných částech domu a pozemku, LV 14663, v k.ú. Smíchov, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky ROZ-1576/2019
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.55 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na OVO-1567/2019
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.56 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na OVO-1568/2019
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.58 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy na rok 2019 OVO-1569/2019
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.75 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a poskytnutí finančních prostředků formou daru příjemci ALZHEIMER HOME z.ú. OVO-1570/2019
22. 01. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Iva Váchová SCZ-1564/2019
22. 01. 2019 pronájem pozemku v k.ú. Braník HOM-1535/2019
22. 01. 2019 ul. Kollárova, Karlínské nám., Peckova, Praha 8, parc. č. 821, 822, 823, k.ú. Karlín TSK-1554/2019
22. 01. 2019 Jozef Pecha (1951 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti DSC-1561/2019
22. 01. 2019 pronájem obchodních prostor v přízemí - pasáži v objektu Jungmannova 28, Praha 1 HOM-1562/2019
22. 01. 2019 pronájem obchodního prostoru v přízemí - atriu v objektu Národní 37, Praha 1 HOM-1563/2019
22. 01. 2019 Oznámení o zahájení spr. říz. dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 1 ks borovice na parc.č. 1602/1, k.ú. Jinonice, ochranné pásmo přír. rez. Prokopské údolí, důvod - obava z poškození zdi kořeny a vyvrácení dřeviny na komunikaci. OCP-1560/2019
21. 01. 2019 Upravený návrh programu jednání 3. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 24.1.2019 OVO-1559/2019
21. 01. 2019 rozestavěná stavba na pozemku parc.č. St. 524; pozemek parc.č. 296/158 (orná půda); pozemek parc.č. 296/159 (orná půda), vše LV č.940 v k.ú. Libeř, obec Libeř, okr. Praha-západ ROZ-1557/2019
21. 01. 2019 Umístění stavby s názvem "Bytový dům Smíchov" na pozemcích v k.ú. Smíchov - seznámen s podaným odvoláním STR-1558/2019

XML