Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 zábory HOM-70001/2020
04. 04. 2020 č. parc. 2128, k. ú. Košíře, Průchova 1063/11, Praha 5 TSK-70154/2020
04. 04. 2020 č. parc. 4875/1, k. ú. Smíchov, Grafická 2337/30, Praha 5 TSK-70155/2020
04. 04. 2020 č. parc. 2033, k. ú. Bubeneč, Malířská 398/3, Praha 7 TSK-70156/2020
03. 04. 2020 SUPTel: Výkop pro IS- Jinonice- p.č. 1449, 1450, 764/29 TSK-70146/2020
03. 04. 2020 zábor pro staveništní vjezd a výjezd vč. ZS + ohrada, ul. Michelská, k.ú. Michle, P4 TSK-70147/2020
03. 04. 2020 Výměna části technologie a doplnění stáv. technologie redukční a vodoměrné šachty RV v rámci udržovacích prací, k.ú. Podolí, Nusle, Braník, P4 TSK-70148/2020
03. 04. 2020 parc. č. 1012 k.ú. Malá Strana TSK-70149/2020
03. 04. 2020 záměr pronajmout parc.č. 2347/1 k.ú. Nové Město TSK-70150/2020
03. 04. 2020 Oprava TT Černokostelecká PKD-70151/2020
03. 04. 2020 Průmyslová - rekonstrukce mostu X518 PKD-70152/2020
03. 04. 2020 Vršovická x Petrohradská PKD-70153/2020
03. 04. 2020 úplatný převod části pozemku parc. č. 4911/2 v k.ú. Smíchov HOM-70073/2020
03. 04. 2020 pozemek parc. č. 1887/2 v kat. území Michle HOM-70076/2020
03. 04. 2020 pronájem pozemků parc.č. 3071/6 a 3071/16, k.ú. Dejvice HOM-70117/2020
03. 04. 2020 objekt Novákových č.e. 655, který je součástí pozemku parc.č. 3388/2 o výměře 209 m2 a dále související pozemek parc.č. 3388/1 o výměře 601 m2, vše v k.ú. Libeň HOM-70121/2020
03. 04. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-70126/2020
03. 04. 2020 pronájem částí pozemku parc.č. 3071/7, k.ú. Dejvice HOM-70065/2020
03. 04. 2020 Pronájem části komunikace na dobu určitou - Praha 6, viz příloha TSK-70145/2020
02. 04. 2020 Umístění nástavby RD č.p. 1832, na pozemcích č. parc. 2837 a 1514 + umístění přeložky veřejného osvětlení, přípojky elektro, k.ú. Braník STR-70144/2020
02. 04. 2020 podíl id. 1/2 - objekt k bydlení, Myšenec, č.p. 28, na pozemku parc.č. St. 4, pozemek (zahrada) parc.č. 15/1, LV 337, v k.ú. Myšenec, obec Protivín, okr. Písek HOM-70129/2020
02. 04. 2020 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 310/197 v k.ú. Michle HOM-70059/2020
02. 04. 2020 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2342/181 v k.ú. Kunratice HOM-70060/2020
02. 04. 2020 Sázavská 14/807,par.č.4157,kat.ú. Vinohrady TSK-70128/2020
02. 04. 2020 Černokostelecká TSK-70130/2020
02. 04. 2020 Hradešínská TSK-70131/2020
02. 04. 2020 Kišiněvská TSK-70137/2020
02. 04. 2020 Zálužanská TSK-70138/2020
02. 04. 2020 Pod Altánem TSK-70139/2020
02. 04. 2020 Českolipská - výkop, přeložka TS TSK-70140/2020
02. 04. 2020 Umístění stavby "Domov pro seniory Parukářka", Pod Parukářkou 10, na pozemku č. parc. 4166/3,7, k.ú. Žižkov STR-70141/2020
02. 04. 2020 Umístění stavby s názvem "Sportovní centrum Ladronka" na pozemcích v k.ú. Břevnov - přerušení řízení STR-70142/2020
02. 04. 2020 Umístění stavby s názvem "Řadové domy v ul. Pod Klaudiánkou v Praze 4" na pozemcích v k.ú. Podolí STR-70143/2020
02. 04. 2020 zrušení valorizace pro rok 2020 u nájemních a pachtovních smluv, které jsou v působnosti odboru HOM MHMP HOM-70125/2020
02. 04. 2020 prodej části pozemku parc.č. 4074/1, k.ú. Dejvice HOM-70119/2020
01. 04. 2020 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku na náplavce Rašínova nábřeží, parc. č. 2421/1 v k. ú. Nové Město, se společností Archetyp, z. s. HOM-70108/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - 2 parkovací místa) v suterénu objektu č.p. 747, Jungmannova 28, Praha 1 HOM-70109/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod) v přízemí - pasáži objektu č.p. 747, Jungmannova 28, Praha 1 HOM-70111/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod) v přízemí - pasáži objektu č.p. 747, Jungmannova 28, Praha 1 HOM-70112/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod včetně zázemí) v přízemí objektu č.p. 416, Národní 37, Praha 1 HOM-70113/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod) v přízemí - atriu objektu č.p. 416, Národní 37, Praha 1 HOM-70114/2020
01. 04. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - obchod) v přízemí - atriu objektu č.p. 416, Národní 37, Praha 1 HOM-70115/2020
01. 04. 2020 Praha 7 Tusarova a okolí -stavební úpravy na STL, NTL plynovodu od 6/2020 do konce stavby TSK-70118/2020
01. 04. 2020 Praha 7 parc.č. 2265/1 k.ú. Holešovice Šimáčkova 10 kontejner od 5/2020 do konce stavby TSK-70120/2020
01. 04. 2020 zrušení dražby: byt č. 1259/57, Košíře, č.p. 1259, byt. dům, na pozemku parc.č. 1975/12, podíl 4355/424455 na společných částech domu a pozemku, LV 3655 a LV 3174, v k.ú. Košíře, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-70122/2020
01. 04. 2020 Novovysočanská_rekonstrukce_1.et._vyparkování PKD-70123/2020
01. 04. 2020 odročení dražby: byt č. 496/3, Karlín, č.p. 496, byt. dům, na pozemku parc.č. 637, podíl 1003/7842 na společných částech domu a pozemku, LV 2428, v k.ú. Karlín, obec Praha, na den 23.6.2020 HOM-70124/2020
01. 04. 2020 pozemek parc.č. 326 (orná půda), včetně příslušenství (stromové porosty), LV 364, v k.ú. Sluštice, obec Sluštice, okr. Praha-východ HOM-70107/2020
01. 04. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.573 - k návrhu na uzavření kupních smluv na nákup osobních ochranných pomůcek v souvislosti s nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice OVO-70099/2020
01. 04. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.600 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura OVO-70100/2020

XML