Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha - Kladno v úseku Praha - Dejvice – Praha - Veleslavín) UZR-72891/2020
07. 07. 2020 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 24.06.2020 ZDR-72936/2020
07. 07. 2020 Oznámení o projednání návrhu nařízení, kterým se mění nařízení číslo 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy) SLU-72974/2020
07. 07. 2020 Část pozemku parc. č. 2131/1, k. ú. Krč HOM-72660/2020
07. 07. 2020 směna částí pozemků v k.ú. Odlochovice (HMP x FO) HOM-72902/2020
07. 07. 2020 směna částí pozemků v k.ú. Odlochovice (HMP x Obec Jankov) HOM-72903/2020
07. 07. 2020 ekonom / ekonomka v odboru sociálních věcí - na dobu určitou (1/2 úvazek) PER-72958/2020
07. 07. 2020 specialista / specialistka ochrany ovzduší a klimatu v odboru ochrany prostředí PER-72959/2020
07. 07. 2020 krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Malešice a k.ú. Strašnice HOM-72887/2020
07. 07. 2020 zrušení dražby: podíl id. 1/2 - rodinný dům, Šunychl, č.p. 29, na pozemku parc.č. 85, pozemek parc.č. 79/4 (ostatní plocha) a pozemky parc.č. 80/2, 82/2, 86 a 88, LV 33, v k.ú. Kopytov, obec Bohumín, okr. Karviná, z důvodu úhrady pohledávky HOM-72960/2020
07. 07. 2020 Zábor: Kroftova, Holečkova- zařízení staveniště TSK-72963/2020
07. 07. 2020 Zábor: štefánikova- zařízení staveniště TSK-72964/2020
07. 07. 2020 odročení dražby na neurčito: pozemky parc.č. 1678/4 a 1678/10 (ostatní plocha), LV 1517, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, okr. Frýdek-Místek HOM-72965/2020
07. 07. 2020 SSZ 0622 PKD-72975/2020
07. 07. 2020 výluka metra C(Pražského povstání-Hl.nádr.)_opatření na pozemních komunikacích PKD-72977/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2364/178, k. ú. Kobylisy, Kaňkovského 1236/12, Praha 8 TSK-72982/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2455, k. ú. Chodov, Metodějova naproti č. 1466/7, Praha 11 TSK-72983/2020
07. 07. 2020 č. parc. 452, k. ú. Vršovice, Norská 561/10, Praha 10 TSK-72984/2020
07. 07. 2020 č. parc. 151/98, k. ú. Stodůlky, Heranova 1544/6, Praha 5 TSK-72985/2020
07. 07. 2020 č. parc. 3103/1, 3103/3, k. ú. Nusle, Na Pankráci 790/71, Praha 4 TSK-72986/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2131/19, k. ú. Stodůlky, Horákova 2063/2, Praha 5 TSK-72987/2020
07. 07. 2020 č. parc. 532/18, k. ú. Střížkov, Roudnická 444/4, Praha 8 TSK-72988/2020
07. 07. 2020 č. parc. 1165, k. ú. Žižkov, Vlkova 1019/1, Praha 3 TSK-72989/2020
07. 07. 2020 Vypůjčení části pozemku MČ Praha 3 Pitterova, viz příloha TSK-72972/2020
07. 07. 2020 Seminář pro veřejnost k Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 OPP-73019/2020
07. 07. 2020 Seminář pro veřejnost k Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace pro rok 2021 OPP-73018/2020
07. 07. 2020 Výzva k odstranění nepovolených RZ - vlajky,Hrdlořezy,P9, TSK PKD-72976/2020
07. 07. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Ugorix Dent s.r.o. ZDR-72966/2020
07. 07. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - CAG GROUP s.r.o. ZDR-72944/2020
07. 07. 2020 odročení dražby: pozemek (lesní) parc.č. 235, LV 64, v k.ú. Hrdá Ves, obec Vír, okr. Žďár nad Sázavou, na den 21.8.2020 HOM-72961/2020
07. 07. 2020 Sluneční náměstí, Praha 13, parc. č. 2860/1,k.ú Stodůlky TSK-72968/2020
07. 07. 2020 č. parc. 4974/1, k. ú. Smíchov, Preslova 552/2, Praha 5 TSK-72978/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2342/551, k. ú. Stodůlky, Janského naproti č. 2196/81, Praha 5 TSK-72979/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2116/1, k. ú. Bubeneč, Terronská 619/25, Praha 6 TSK-72980/2020
07. 07. 2020 č. parc. 2166/32, k. ú. Stodůlky, Neustupného naproti č. 1832/22, Praha 5 TSK-72981/2020
07. 07. 2020 Janáčkovo nábř., Svornosti PKD-73016/2020
07. 07. 2020 obnova SSZ Italská x Seifertova PKD-73017/2020
07. 07. 2020 silnice pro motorová vozidla_návrh na odstranění nadbytečného DZ PKD-73021/2020
07. 07. 2020 ul.Milešovská, Řipská, Slezská ,Praha 3 - výkop pro přípojky IS - HDPE pro optické kabely TSK-73022/2020
07. 07. 2020 ul.Korunní, U Vodárny, Slezská, Nitranská, Vinohradská, Řipská, Perunova, Dykova, Chorvatská, Praha 3, Praha 10 - připojení objektů optickým kabelem TSK-73024/2020
07. 07. 2020 ul. Bořivojova 62, Praha 3 - lešení, kontejner, zařízení staveniště, ohrada TSK-73025/2020
07. 07. 2020 EIA - veřejné projednání záměru "SMÍCHOV CITY SOUTH" OCP-73026/2020
07. 07. 2020 Prvního pluku - oprava povrchů PKD-73029/2020
07. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 74456/2020, ze dne 24. 6. 2020, (Bureš David, Praha 2) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 76832/2020 SLU-73030/2020
07. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 68021/2020, ze dne 9. 6. 2020, (Kováč Radek, Snědovice) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 77208/2020 SLU-73031/2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.18/55 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy na provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl.m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-73072/2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.18/70 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2019 - závěrečný účet OVO-73073/2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.18/65 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP ODO - SK v kapitole 03 Doprava OVO-73074/2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.18/1 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 OVO-73075/2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.18/52 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2020 a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves OVO-73076/2020

XML