Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2623 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-75637/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2617 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-75638/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2567 - k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru IAP MHMP OVO-75639/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2579 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 - Doprava OVO-75640/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2590 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s OVO-75641/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2591 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí výdajů OVO-75642/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2608 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 05 odboru 81 a OVO-75643/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2618 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-75644/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2634 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-75645/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2574 - k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2020 p. o. Lesy hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu v OVO-75646/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2595 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratku finančních prostředků MČ Praha 7 do státního rozpočtu OVO-75647/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2626 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 OVO-75648/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2622 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a OVO-75649/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2593 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, OVO-75650/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2627 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 u soukromé školy ležící na území hlavního města Prahy OVO-75651/2020
27. 11. 2020 Výzva k odstranění 1 ks nepovolené RZ, "Výstavní", Háje,P11 PKD-75598/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2594 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratky finančních prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního OVO-75623/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2582 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu z OVO-75624/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2635 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-75625/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2584 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních OVO-75626/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2585 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s OVO-75627/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2592 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-75628/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2588 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-75629/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2586 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních OVO-75630/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2616 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 09 - Vnitřní správa OVO-75631/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2576 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a kap. 0924 OVO-75632/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2624 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 OVO-75633/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2583 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v OVO-75634/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2581 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava OVO-75635/2020
27. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2587 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na OVO-75636/2020
27. 11. 2020 ZT VSS sklad HOM-75560/2020
27. 11. 2020 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75593/2020
27. 11. 2020 Náchodská odstavný záliv NN4606/, Praha 20, parc. č. 4496, k.ú. Horní Počernice TSK-75595/2020
27. 11. 2020 Milady Horákové 6/689, Praha 7, parc. č. 2223, k.ú. Holešovice TSK-75596/2020
27. 11. 2020 č. parc. 1220, k. ú. Prosek, NN 7168 před domem 570/45 (Vysočanská), Praha 9 TSK-75606/2020
27. 11. 2020 č. parc. 1210/9, 1210/115, k. ú. Háje, Tatarkova naproti domu č. 735/1 (Steinerova), Praha 11 TSK-75607/2020
27. 11. 2020 Divadelní - natáčení PKD-75612/2020
27. 11. 2020 17. listopadu - natáčení PKD-75614/2020
27. 11. 2020 Prosecká - úprava DZ PKD-75616/2020
27. 11. 2020 Elektrifikace BUS linky 140 PKD-75617/2020
27. 11. 2020 Jelení - IZS PKD-75618/2020
27. 11. 2020 Libeňský most - IZS PKD-75619/2020
27. 11. 2020 Ústecká - bus pruh PKD-75620/2020
27. 11. 2020 J. Želivského - přechodná úprava provozu PKD-75621/2020
27. 11. 2020 Zvýšení rychlosti TRAM na komunikaci Kolbenova_zkušební provoz PKD-75622/2020
27. 11. 2020 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75613/2020
27. 11. 2020 vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy v odboru ochrany prostředí PER-75615/2020
27. 11. 2020 zrušení dražby: soubor lesních pozemků parc.č. 272/5, 272/21 a 272/25, LV 58, v k.ú. Březnice, obec Březnice, okr. Havlíčkův Brod, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-75664/2020
27. 11. 2020 Vrchlického u p.č. 779- zábor TSK-75665/2020
27. 11. 2020 Přechodná úprava - Podolské nábřeží PKD-75666/2020

XML