Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2019 Rudolf Zoubek (1945) oznámení o možnosti převzít uloženou písemnost DSC-4167/2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/33 - k finančnímu krytí Geologického průzkumu Metra I.D OVO-4177/2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/37 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy OVO-4178/2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/39 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-4179/2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/35 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlav OVO-4180/2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/38 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy OVO-4181/2019
24. 05. 2019 Oznámení o konání mimořádné VH a Závěrečný účet 2018 ČDU OPP-4172/2019
24. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 OPP-4173/2019
24. 05. 2019 odstranění staveb na pozemcích v k.ú. Vysočany, ul. Poděbradská, Praha 9, stavba č.p. 195 - bývalý areál spol. Barvy Tebas - seznámení s podklady rozhodnutí STR-4171/2019
24. 05. 2019 pozemek parc. č. 1083/61 k.ú. Hostivař HOM-4168/2019
24. 05. 2019 Průmyslová_stavba sjezdu na MK PKD-4169/2019
24. 05. 2019 Zborovská PKD-4170/2019
24. 05. 2019 Prosecká . rekonstrukce kanalizace PKD-4175/2019
24. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - dodatek k telefonnímu spojení do volebních místností na území hlavního města Prahy ZIO-4176/2019
24. 05. 2019 Blanická,Slezská,Sázavská,Korunní,Budečská,Moravsiá,Lužická,Francouzská,par.č.4139,4142,4143,4144,4147/1,4149,4150,4151,4155/1,4157,4158,4159,4166,4167,4171, kat.ú. Vinohrady TSK-4138/2019
24. 05. 2019 vyhrazené park. stání, ul. Chilská - metro, parc.č.3160/1, k.ú: Chodov TSK-4139/2019
24. 05. 2019 č. parc. 2502/1, k. ú. Nové Město, Malá Štěpánská 2033/8, Praha 2 TSK-4153/2019
24. 05. 2019 Na Petřinách stavební zábor ZS TSK-4154/2019
24. 05. 2019 č. parc. 2031/1, k. ú. Chodov, Šalounova 2025/7, Praha 4 TSK-4155/2019
24. 05. 2019 č. parc. 7/2, k. ú. Střížkov, Střížkovská u SVO 803114, Praha 9 TSK-4156/2019
24. 05. 2019 č. parc. 2020/2, k. ú. Kobylisy, Akátová 1173/2, Praha 8 TSK-4157/2019
24. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/10 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 OVO-4162/2019
24. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/2 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 a poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové investiční dotace z kap. 0582 Středisku prevence a léčby drogových závi OVO-4163/2019
24. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/14 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 OVO-4164/2019
24. 05. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/27 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2019 a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves OVO-4165/2019
24. 05. 2019 Sluneční náměstí parc. č. 2860/225 TSK-4125/2019
24. 05. 2019 Duškova, Mozartova TSK-4126/2019
24. 05. 2019 Na Konvářce parc. č. 4943/1, 4944 TSK-4128/2019
24. 05. 2019 Ke Smíchovu parc. č. 1792/1 TSK-4129/2019
24. 05. 2019 Štítného 11, Praha 3, parc. č.693, k.ú. Žižkov TSK-4131/2019
24. 05. 2019 Dominova, Mezi Školami TSK-4134/2019
24. 05. 2019 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-4143/2019
24. 05. 2019 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-4144/2019
24. 05. 2019 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-4145/2019
24. 05. 2019 Thurnova, stavební zábor TSK-4146/2019
24. 05. 2019 Hošťálkova, stavební zábor a výkop TSK-4148/2019
24. 05. 2019 Verdunská 19, stavební zábor a výkop TSK-4149/2019
24. 05. 2019 vyhrazené parkovací stání, parc.č.4253/3, k.ú. Vinohrady, ul. Benešovská 18 TSK-4150/2019
24. 05. 2019 č. parc. 2844, k. ú. Chodov, Chomutovická naproti č. 1455/32 (Zdiměřická), Praha 4 TSK-4151/2019
24. 05. 2019 č. parc. 4180, k. ú. Vinohrady, Bruselská 442/1, Praha 2 TSK-4152/2019
23. 05. 2019 podíl id. 1/6 - byt č. 2227/8, Strašnice, č.p. 2225-2228, byt. dům, na pozemku parc.č. 3228/3-3228/6, podíl 702/27531 na společ. částech domu, LV 8364,podíl 13/3059 na nemovitých věcech LV 10340 + sklepní kóje, v k.ú. Strašnice, obec Praha HOM-4130/2019
23. 05. 2019 odročení dražby:podíl 1/6 - rodinný dům, Černýš, č.p. 87 na pozemku parc.č. St. 146, stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 303 a pozemek parc.č. 745/4 (zahrada), LV 123,v k.ú. Černýš, obec Perštejn, okr. Chomutov, na neurčito HOM-4132/2019
23. 05. 2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/6 - pozemky parc.č. 752/1 a 752/5 (zahrada), LV 123, v k.ú. Černýš, obec Perštejn, okr. Chomutov, na neurčito HOM-4133/2019
23. 05. 2019 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 1/3 - rodinný dům, Březiněves, č.p. 101, na pozemku parc.č. 203/1 a pozemek (zahrada) parc.č. 204, včetně příslušenství (kolna, pergola, studna, přípojky, aj.), LV 203, v k.ú. Březiněves, obec Praha HOM-4127/2019
23. 05. 2019 Výzva č.24 nositele ITI PMO - Realizace opatření pro řešení povodní II PRI-4141/2019
23. 05. 2019 Výzva č. 30 nositele ITI PMO - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu PRI-4142/2019
23. 05. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 207/1 v k.ú. Chodov HOM-4009/2019
23. 05. 2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Krč HOM-4023/2019
23. 05. 2019 Vysočanská, Liberecká - oprava mostu PKD-4161/2019
23. 05. 2019 Korunní, Slezská PKD-4135/2019

XML