Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 NP Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-5278/2019
23. 07. 2019 parkovací stání Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-5280/2019
23. 07. 2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou a to do 31.10.2019 - Praha 7, Veletržní 924/14. TSK-5333/2019
23. 07. 2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou, Praha 2 - Krkonošská 10. TSK-5334/2019
23. 07. 2019 pronajmout část komunikace Masná Praha 1 TSK-5338/2019
23. 07. 2019 Pronájem části komunikace Seifertova 557/4, Praha 3 na dobu neurčitou. TSK-5340/2019
23. 07. 2019 Pronájem části komunikace na dobu neurčitou - Praha 14, Černý Most, Bryksova TSK-5347/2019
23. 07. 2019 Pronájem části komunikace Praha 3 - Koněvova 31/27 a Koněvova 212/33 na dobu neurčitou. TSK-5348/2019
23. 07. 2019 rodinný dům, Kostelec nad Labem, č.p. 756 na pozemku parc.č. St. 848 a pozemek parc.č. 337/3 (zahrada), LV 300, v k.ú. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okr. Mělník HOM-5339/2019
23. 07. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - doc. MUDr. Hynek Karel, CSc. ZDR-5343/2019
23. 07. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - NEMOS STOMATOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. ZDR-5344/2019
23. 07. 2019 podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 1867 a 1869 (trvalý travní porost), LV 508 a soubor pozemků parc.č. 1876, 1877, 1878, 1879, 1882 (trvalý travní porost), 230/3 (ostatní plocha), LV 525, vše v k.ú. Jeřmanice, obec Jeřmanice, okr. Liberec HOM-5329/2019
23. 07. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2848/2 v k.ú. Záběhlice HOM-5172/2019
23. 07. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2780/72 v k.ú. Stodůlky HOM-5178/2019
23. 07. 2019 EIA - Dokumentace vlivů záměru "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice", kód MZP483 SE4-5341/2019
23. 07. 2019 EIA - Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „D10 MÚK Satalice – MÚK Radonice: Zkapacitnění rozšířením na 6-ti pruh“, kód OV1227 SE4-5342/2019
23. 07. 2019 Pronájem pozemků parc. č. 1423/3 a 1423/4 "Petružálek a synové, s.r.o." HOM-5195/2019
23. 07. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2086/1 v k.ú. Dejvice HOM-5201/2019
23. 07. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2612/155 v k.ú. Braník HOM-5202/2019
23. 07. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 836/3 v k.ú. Strašnice HOM-5203/2019
23. 07. 2019 Jalodvorská - akce Vídeňská PKD-5350/2019
23. 07. 2019 EIA - veřejné projednání záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ OCP-5351/2019
23. 07. 2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 15. 7. 2019 - 19. 7. 2019) ZIO-5323/2019
22. 07. 2019 Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy BEZ-5215/2019
20. 07. 2019 Michael ORLOW, 15.11.1986 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti DSC-5307/2019
20. 07. 2019 Na Petřinách 1945/55, parc.č. 3477/289, k.ú. Břevnov TSK-5318/2019
20. 07. 2019 staveništní vjezd Libocká TSK-5319/2019
20. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 85845/2019, ze dne 28. 6. 2019, (Adrian Kijonka, Karviná) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 94713/2019 SLU-5327/2019
19. 07. 2019 Vltavská PKD-5306/2019
19. 07. 2019 Uzavírka K Bohnicím, K Pazderkám PKD-5324/2019
19. 07. 2019 Vyrozumění o podaných rozkladech a výzva k vyjádření se k jejich obsahu MHM-5287/2019
19. 07. 2019 pozemek parc.č. 1881 (trvalý travní porost), včetně částečného oplocení, LV 525, v k.ú. Jeřmanice, obec Jeřmanice, okr. Liberec HOM-5322/2019
19. 07. 2019 ubytovací zařízení, Jeřmanice, č.p. 349, na pozemku parc.č. St. 46 a pozemek parc.č. 1880 (trvalý travní porost), LV 525, v k.ú. Jeřmanice, včetně příslušenství, obec Jeřmanice, okr. Liberec HOM-5312/2019
19. 07. 2019 Vyhrazený pruh Kamýcká PKD-5310/2019
19. 07. 2019 movité věci: př. nárazník Porsche Cayenne; sada alu kol Toyota; sada alu kol 22"; sada alu kol Porsche 20"; sada 2ks alu kol Audi HOM-5311/2019
19. 07. 2019 spoluvlastnický podíl id. 30618/108393 - pozemek parc.č. 79 (ostatní plocha, zeleň), LV 13295 v k.ú. Žižkov, obec Praha HOM-5308/2019
19. 07. 2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem PER-5325/2019
19. 07. 2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení „SMÍCHOV CITY SOUTH“ OCP-5317/2019
19. 07. 2019 vedoucí oddělení řízení organizací v odboru dopravy PER-5326/2019
19. 07. 2019 Generála Šišky zábor NR P12 PKD-5320/2019
19. 07. 2019 Opatovská TTP PKD-5321/2019
19. 07. 2019 Vyznačení objízdné trasy při uzavírce D10 PKD-5313/2019
19. 07. 2019 Objízdná trasa při částečné uzavírce na D1 PKD-5315/2019
19. 07. 2019 Vrbenského PKD-5316/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1519 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na kulturní aktivity OVO-5289/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1525 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 10 do státního rozpočtu OVO-5290/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1521 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva kultury na program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) určený pro MČ HMP a poskytnutí nei OVO-5291/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1522 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace OVO-5292/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1569 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 roce 2019 OVO-5293/2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1563 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-5294/2019

XML