Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 05. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78788/2021
09. 05. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78789/2021
09. 05. 2021 Božanovská naproti č. 962/2, Praha 20, parc. č. 3740/1, k.ú. Horní Počernice TSK-78796/2021
09. 05. 2021 č. parc. 1439/2, k. ú. Vršovice, Dukelská 1, Praha 10 TSK-78802/2021
09. 05. 2021 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78808/2021
09. 05. 2021 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78810/2021
09. 05. 2021 Malostranské náměstí - natáčení PKD-78826/2021
09. 05. 2021 Pronájem části komunikace Thámova 681/32, Praha 8 na dobu určitou, viz příloha. TSK-78792/2021
09. 05. 2021 Pronájem části komunikace Milady Horákové 394/37 na dobu určitou. viz příloha. TSK-78805/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.994 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v OVO-78827/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.995 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-78828/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.991 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 7 do státního rozpočtu OVO-78829/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.979 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-78830/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.992 - k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky OVO-78831/2021
09. 05. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.978 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0662 v roce 2021 OVO-78832/2021
09. 05. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 2160/1 v obci Praha, k.ú. Stodůlky TSK-78812/2021
09. 05. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-78813/2021
09. 05. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 257 v obci Praha, k. ú. Vysočany TSK-78814/2021
09. 05. 2021 Hlavní město vyhlašuje Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť – II. SOV-78822/2021
09. 05. 2021 podíl 1/12 - pozemek parc.č. 341/8 (zem. půdní fond), LV 50, v k.ú. Záříčí u Dírné, obec Dírná, okr. Tábor HOM-78816/2021
09. 05. 2021 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína pro území hl. m. Prahy ZDR-78801/2021
09. 05. 2021 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2612/155 v k.ú. Braník HOM-78300/2021
09. 05. 2021 část pozemku parc. č. 434/2 k. ú. Motol HOM-78766/2021
09. 05. 2021 část pozemku parc. č. 434/2 k. ú Motol HOM-78767/2021
09. 05. 2021 referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností PER-78803/2021
09. 05. 2021 Umístění stavby s názvem "Trilobit bytový dům", ulice Silurská, Praha 5 - Hlubočepy, č. par. 964/22, k.ú. Hlubočepy STR-78819/2021
09. 05. 2021 zrušení dražby: podíl 1/2 - rekreační objekt, Budenín, č.e. 3, na pozemku parc.č. St. 32/3, LV 78, v k.ú. Budenín, obec Votice, okr. Benešov HOM-78820/2021
09. 05. 2021 Dvořákovo nábřeží, Na Rejdišti, 17. listopadu - natáčení PKD-78815/2021
09. 05. 2021 ul. Ambrožova, Jeseniova, Praha 3, 119, resp. 79 m2, výkop, ZS TSK-78818/2021
09. 05. 2021 pronajmout část kom. dle přílohy, zábor pro obnovu kabelového vedení kNN, Praha 4 TSK-78825/2021
09. 05. 2021 metodik / metodička vzdělávací soustavy v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-78864/2021
09. 05. 2021 Ukončení mimořádných veterinárních opatření OCP-78838/2021
09. 05. 2021 podíl 689/1000 - jiná stavba, Modřany, č.p. 901, na pozemku parc.č. 112/3, LV 2359, v k.ú. Modřany, obec Praha HOM-78844/2021
09. 05. 2021 pozemek parc. č. 2314/2 v kat. území Michle HOM-78793/2021
09. 05. 2021 Pražská tržnice - bankomat HOM-78772/2021
09. 05. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 4400/380 v obci Praha, k.ú. Modřany TSK-78811/2021
09. 05. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78823/2021
09. 05. 2021 Most Za Černým mostem - širší dopravní vztahy PKD-78839/2021
09. 05. 2021 Patočkova oprava vozovky směr DC PKD-78840/2021
09. 05. 2021 AUKČNÍ VYHLÁŠKA EAS/PHA/9/2021 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. j. UZSVN/19846/2021-HMU1, předmětem elektronické aukce je pozemek parc. č. 16 (o výměře 192 m2) v k. ú. Nusle obec Praha SLU-78842/2021
09. 05. 2021 Mánesův most - natáčení PKD-78843/2021
09. 05. 2021 Březinova 468/33, Praha 8, rekonstrukce objektu, půdní vestavba TSK-78845/2021
09. 05. 2021 Stavební úpravy BD, Kloboučnická 18, k.ú. Nusle, p.č. 470, 2979/1, Praha 4 TSK-78846/2021
09. 05. 2021 Úprava ul. Poděbradská a výstavba nové křiž. Poděbr.-OP Hloubětín, P-9 PKD-78847/2021
09. 05. 2021 Úprava ul. Poděbradská a stáv. křiž. Poděbradská-U Elektry, P-9 PKD-78848/2021
09. 05. 2021 OOP_vyparkování na MK I. třídy_maraton(Praha 1) PKD-78841/2021
09. 05. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78849/2021
09. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 35750/2021, ze dne 06. 04. 2021, (KOČÍ PETR, STOCHOV) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 49104/2021 SLU-78850/2021
09. 05. 2021 pronájem komunikace viz. příloha TSK-78851/2021
09. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 35739/2021, ze dne 06. 04. 2021, (BOHDAN VASYL, MILOVICE) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 49109/2021 SLU-78852/2021

XML