Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2018 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí v souvislosti s OVO-74396/2020
20. 09. 2020 Vyhlášení programových dotací HMP v oblasti cestovního ruchu "Program podpory cestovního ruchu pro rok 2021" (podmínky, vzor žádostí) KUC-74346/2020
20. 09. 2020 Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 SOV-74257/2020
20. 09. 2020 zrušení dražby: podíl 1/6 - rodinná rekreace, Březová, č.e. 44, na pozemku parc.č. St. 134, pozemek parc.č. 108/2 (trvalý travní porost), L, v k.ú. Březová u Hořovic, obec Březová, okr. Beroun, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-74330/2020
20. 09. 2020 podíl 1/6 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond nebo ostatní komunikace), LV 1522, v k.ú. Psáry, obec Psáry, okr. Praha-západ HOM-74335/2020
20. 09. 2020 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická logopedie pro území hl. m. Prahy ZDR-74293/2020
20. 09. 2020 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 944 (zemědělský půdní fond), LV 1154, v k.ú. Davle, okr. Praha-západ HOM-74328/2020
20. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahya o veřejném projednání VVURÚ UZR-74307/2020
20. 09. 2020 movité věci: cd přehrávač-sedy, Philips (1 ks); ntb+nabíječka, Dell latitude E6430 ATG (1 ks) HOM-74331/2020
20. 09. 2020 pozemky parc.č. 1564/1,1564/4,1564/5,1564/6,1564/7,1564/8 a 1564/15 vše k.ú. Nusle, za účelem provoz. sport. činnosti za cenu 5 Kč/m2/rok a parkování za cenu 134 Kč/m2/rok, pro FK Slavoj Vyšehrad s.r.o., na dobu neurčitou - dodatek ke stáv. sml. HOM-74295/2020
20. 09. 2020 Krocínovská, Na Hanspaulce, zařízení staveniště TSK-74329/2020
20. 09. 2020 rozhodnutí k OOP o rozšíření ZPS na komunikacích MČ Praha 4 PKD-74336/2020
20. 09. 2020 Na Folimance 15, par.č. 4202/1, kat. ú. Vinohrady TSK-74342/2020
20. 09. 2020 Uruguayská 13/344, par.č.4182, kat.ú.Vinohrady TSK-74343/2020
20. 09. 2020 odročení dražby na neurčito: objekt k bydlení, Bubeneč, č.p. 1070, na pozemku parc.č. 1335/2 a pozemek parc.č. 1335/1 (zeleň), LV 303, v k.ú. Bubeneč, obec Praha HOM-74344/2020
20. 09. 2020 Pivovarnická 2, Praha 8, parc. č. 3872/1, k.ú. Libeň TSK-74332/2020
20. 09. 2020 5.května - v oblasti tram.smyčky Vozovna Pankrác PKD-74361/2020
20. 09. 2020 Běh Běchovice-Praha_vyparkování PKD-74362/2020
20. 09. 2020 Divadelní - natáčení PKD-74364/2020
20. 09. 2020 17. listopadu - natáčení PKD-74365/2020
20. 09. 2020 17. listopadu - natáčení PKD-74366/2020
20. 09. 2020 Kačerov - Pražského Povstání - výluk metra na trase C PKD-74367/2020
20. 09. 2020 Masarykovo nábřeží - Struny podzimu PKD-74369/2020
20. 09. 2020 Pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení Hl. m. Prahy THM-74370/2020
20. 09. 2020 Pronájem části komunikace Dukelských hrdinů 975/14 za účelem umístění reklamního poutače v podobě sudu na dobu určitou, viz příloha. TSK-74345/2020
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1991 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-74371/2020
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2002 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Praha v souvislosti s technickým zabezpečením bezpečnostního systému odboru INI MHMP v roce 2020 OVO-74392/2020
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2003 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 OVO-74393/2020
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2015 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 na OVO-74394/2020
20. 09. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2016 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený OVO-74395/2020
20. 09. 2020 výpůjčka na pozemek parc. č. 1316 k. ú. Nové město HOM-74356/2020
20. 09. 2020 podíl id. 1/4 - rodinný dům, Střížov, č.p. 103, na pozemku parc.č. St. 99 a pozemek parc.č. 108/18 (zem.), LV 70, v k.ú. Střížov u Chotěboře, obec Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod HOM-74358/2020
20. 09. 2020 movité věci: ntb+nabíječka, asus; tv+do, Philips; ps4+2 ovladače; monitor,hp; pc, I3000; obraz, rám; tiskárna, xpress; žehlička, philips; herní konzole; plynová pistole+kufr; reproduktor JBL; aj. HOM-74351/2020
20. 09. 2020 různé druhy svíček: svíčka vánoční magický strom nebo Festival; svíčka vonná ve skle; svíčka válec Sweet orange , Shery Berry nebo fialová světlá; svíčka klasická-zlatá; svíčka dekorativní koule a další druhy - ( á různý počet kusů) HOM-74355/2020
20. 09. 2020 movité věci: akustická kytara, španělka (1 ks) HOM-74363/2020
20. 09. 2020 právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah PER-74349/2020
20. 09. 2020 Prodej pozemků parc.č. 2513/309, 311, 312, 313, 314, k.ú. Dejvice HOM-74230/2020
20. 09. 2020 specialista / specialistka řízení organizací v odboru dopravy PER-74348/2020
20. 09. 2020 krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Háje HOM-74252/2020
20. 09. 2020 Křižíkova 267/9, Praha 8, parc. č. 812/2, k.ú. Karlín TSK-74337/2020
20. 09. 2020 vypůjčit část komunikace Řásnovka , Staré Město Praha 1 za účel záboru pro opravu kanalizace TSK-74350/2020
20. 09. 2020 Čechův most - kopané sondy PKD-74352/2020
20. 09. 2020 Pronajmout část komunikace Lazarská č.p. 82/1, Spálená č.p. 82/4, Magdalény Rettigové č.p. 82/1, k.ú. Nové Město, Praha 1. TSK-74354/2020
20. 09. 2020 odročení dražby: byt č. 3205/47, Smíchov, č.p. 3205, byt. dům, na pozemku parc.č. 2310/15, pozemky parc.č. 2310/1 a 2310/15, LV 7706 a podíl ve výši 2/142 - garáž č. 3205/104 na pozemku parc.č. 2310/15, LV 7691, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-74359/2020
20. 09. 2020 Chodovská - rekonstrukce komunikace - 0.etapa - prodloužení PKD-74360/2020
20. 09. 2020 Pronájem pozemků parc.č. 1210/12, 1211, 1216/1, 1216/4 a 1216/9 v k.ú. Holešovice HOM-74357/2020
20. 09. 2020 Vyhlášení Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2021. SOV-74372/2020
20. 09. 2020 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 490/6 (zemědělský půdní fond), LV 418, v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou, obec Klášter Hradiště nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav HOM-74382/2020
20. 09. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Richtrová ZDR-74388/2020
20. 09. 2020 ochranná známka WORLD OF BETTING; číslo zápisu: 333718, číslo přihlášky: 501545 HOM-74385/2020

XML