Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 Jana Želivského
12. 06. 2024 Podzimní blokové čištění komunikací Praha 3
12. 06. 2024 Počet průkazů řidiče taxislužby
12. 06. 2024 Využití veřejné kolárny umístěné u stanice metra Opatov
12. 06. 2024 Letiště Praha, a. s.- doplnění P2 - Schegenská
12. 06. 2024 Libeňský most
12. 06. 2024 Vyvěšení na EUD 12.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení programu Nultých ročníků III na školní rok 2024/2025
12. 06. 2024 vedoucí oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI v odboru evropských fondů
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapeut ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru alergologie a klinická imunologie - laboratoř ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se ZP v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii (forma péče: ambulantní, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru chirurgie ze dne 05.06.2024
12. 06. 2024 Záměr 06_01 HOTEL PRAHA GROUP s.r.o. a Selinor Trade s.r.o. - výpůjčka okrasná zeleň,zábor
12. 06. 2024 Záměr směny v k.ú. Záběhlice a k.ú. Hostivař
12. 06. 2024 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Revitalizace zámku Jenerálka, Praha 6"
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 801/1 k.ú. Karlín dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 4339 k.ú. Žižkov dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2483/1 k.ú. Vršovice dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 167, 4000/1 k.ú. Dejvice dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 2468/1 k.ú. Hloubětín dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 962/1 k.ú. Malešice dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 523/214 k.ú. Horní Měcholupy dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 3458 k.ú. Michle dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2507 k.ú. Nové Město dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 3775 k.ú. Břevnov dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2468 k.ú. Vršovice dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 4318/1 k.ú. Vinohrady dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 2910/108 k.ú. Nusle dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 693/136, 693/143 k.ú. Karlín dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 683 k.ú. Vršovice dle přílohy
12. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 1324/28 k.ú. Troja dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2219 k.ú. Holešovice dle přílohy
11. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1175 - k návrhu na přijetí části pozůstalosti a jejího svěření příspěvkové organizaci Galerie hl.m. Prahy a na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v roce 2024
11. 06. 2024 EIA - oznámení záměru "Obchodní a zdravotnické centrum Kunratická spojka (06/2024)"
11. 06. 2024 Informace: "Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"
11. 06. 2024 Oznámení o zahájení územního řízení: "Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)
11. 06. 2024 Pod Kotlářkou
11. 06. 2024 Slovanská epopej
11. 06. 2024 Dražba -nemovitosti k.ú.Klánovice - EAS/PHA/34/2024-HMU2
11. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 3987/1 k.ú. Libeň dle přílohy
11. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 4338 k.ú. Žižkov dle přílohy
11. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 3049/99, 3049/107, 3899/1 k.ú. Libeň dle přílohy
11. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 3142/1 k.ú. Nusle dle přílohy
11. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2306/1 k.ú. Nové Město dle přílohy
11. 06. 2024 výpůjčka části komunikace parc. č. 873/1 k.ú. Kamýk dle přílohy
11. 06. 2024 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 3126/2 v k.ú. Strašnice

XML