Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami na paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra pro území hl. m. Prahy SCZ-2918/2019
25. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍo prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studieČTVRŤOVÉ CENTRUMV OKOLÍ STANICE METRA HÁJE, PRAHA UZR-2818/2019
25. 03. 2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 18.03.2019 SCZ-2901/2019
25. 03. 2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 1900 v k.ú. Záběhlice HOM-2861/2019
25. 03. 2019 parc. č. 1646/2, v kat. území Strašnice HOM-2827/2019
25. 03. 2019 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek HOM-2844/2019
25. 03. 2019 ST VSS - AY - servis s.r.o. HOM-2869/2019
25. 03. 2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 18. 3. 2019 - 22. 3. 2019) ZIO-2923/2019
25. 03. 2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO THM-2925/2019
23. 03. 2019 Hlavatého 662, k.ú. Háje HOM-2785/2019
23. 03. 2019 "Spořilov I - PHS, č. akce 999063 ODA-2921/2019
23. 03. 2019 č. parc. 221/934, 221/933, k. ú. Černý Most, Praha 14 TSK-2904/2019
23. 03. 2019 č. parc. 4400/318, k. ú. Modřany, Vazovova 3211/8, Praha 4 TSK-2905/2019
23. 03. 2019 č. parc. 523/183, k. ú. Horní Měcholupy, naproti domu Janovská 398, Praha 15 TSK-2906/2019
23. 03. 2019 č. parc. 2342/327, k. ú. Stodůlky, Přecechtělova 2226/12, Praha 13 TSK-2907/2019
23. 03. 2019 č. parc. 4028, k. ú. Dejvice, Kafkova 320/3, Praha 6 TSK-2908/2019
23. 03. 2019 č. parc. 1210/1, k. ú. Háje, NN 4470 u č. 736/4 (Bajkonurská), Praha 11 TSK-2909/2019
23. 03. 2019 č. parc. 3660/1, k. ú. Břevnov, naproti domu Na Bateriích 475/23, Praha 6 TSK-2910/2019
23. 03. 2019 č. parc. 254, k. ú. Černý Most, naproti domu Andereleho 843/2, Praha 14 TSK-2911/2019
23. 03. 2019 č. parc. 4226, k. ú. Dejvice, Fetrovská naproti č. 857/23, Praha 6 TSK-2912/2019
23. 03. 2019 č. parc. 2922, k. ú. Ruzyně, Ciolkovského mezi SVO 612312 a 612313, Praha 6 TSK-2913/2019
23. 03. 2019 KÚK 2019 Praha 15 ODA-2914/2019
23. 03. 2019 Film Pohořelec ODA-2915/2019
23. 03. 2019 záměr pronajmout část pozemku p.č. 2330/1 v k.ú. Nové Město TSK-2899/2019
23. 03. 2019 Sokolovská 32, Praha 8, parc.č. 787/1, k.ú. Karlín TSK-2902/2019
23. 03. 2019 VRŠOVICKÁ 896/32, pč 2480, kú Vršovice TSK-2922/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/35 a část pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2763/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/36 a část pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2764/2019
22. 03. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Zdeněk SCZ-2919/2019
22. 03. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. SCZ-2900/2019
22. 03. 2019 byt č. 848/14, Háje, č.p. 846-850, byt. dům, na pozemku parc.č. 445/5 - 445/9 a podíl 439/64196 na společ. částech domu, LV 1573, v k.ú. Háje, obec Praha ROZ-2903/2019
22. 03. 2019 Pronájem pozemku v k.ú. Braník HOM-2772/2019
22. 03. 2019 Umístění stavby s názvem "Dostavba usedlosti Turbová" 1. etapa - novostavba dvou činžovních vil, na pozemcích v k.ú. Košíře - oznámení pokračování v řízení, seznámení s podklady rozhodnutí STR-2916/2019
22. 03. 2019 stavební záměr s názvem "Bytový dům U Botiče" - seznámení s podklady rozhodnutí STR-2917/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/4 a část parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2757/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/12 a část pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2758/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/18 a části pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2759/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/23 a části pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2760/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/29 a část pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2761/2019
22. 03. 2019 pronájem pozemku parc. č. 5636/34 a část pozemku parc. č. 5636/1 k.ú. Záběhlice HOM-2762/2019
22. 03. 2019 OOP §19a - 1/2 Maraton ODA-2830/2019
22. 03. 2019 OOP - 1/2 Maraton ODA-2831/2019
22. 03. 2019 část pozemku parc. č. 2314 v k. ú. Dejvice o výměře 70 m2 fyzické osobě, a to na dobu neurčitou, za účelem jeho využití jako zázemí, za dohodnuté nájemné 85,- Kč/m2/rok. OCP-2834/2019
22. 03. 2019 Kolbenova - snížení nosnosti mostu Y505..3 ODA-2890/2019
22. 03. 2019 Stavební úpravy BD Na Květnici 1064/17, 140 00 Praha 4 TSK-2863/2019
22. 03. 2019 Aviatická, K Letišti, Schengenská ODA-2898/2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/2 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 OVO-2891/2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/36 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2019 v programech III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti sportu OVO-2892/2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/13 - k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu vl. hl. m. Prah OVO-2893/2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/6 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 OVO-2894/2019

XML