Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Pozemek parc.č. 2137/12 k.ú. Holešovice HOM-6243/2019
15. 09. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha - Nedvězí ZIO-6341/2019
14. 09. 2019 movité věci: BTV - LCD - SESTAVA + DO (1 ks); PC - SESTAVA (1 ks) HOM-6316/2019
14. 09. 2019 golf. boty Puma (vel.38 a vel. 40.5); golf. bak Caspita ; bak Gallaway (2 ks); bak Odyssey + hole (5 ks); golf. hole: Gallaway (7 ks), Adamsgolf (9 ks), Gallaway (7 ks); Ben Hogan (8 ks); Toptflipe (7 ks); bak Adamsgolf (1 ks); hole Odyssey (2 ks) aj. HOM-6319/2019
14. 09. 2019 navigace, navman; bruska, black-decker nebo makita; obrazy - různé druhy (král Šalamoun, přátelé Erika, Putin, argentinský fotbalista, Obama, náš pan prezident, Andrej Babiš s přítelem, kostra lodi, několika svatých a další) HOM-6332/2019
14. 09. 2019 Pronájem NP Ocelkova 676/30, Praha 14 - Černý Most HOM-6226/2019
14. 09. 2019 specialista / specialistka silničního správního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah PER-6320/2019
14. 09. 2019 Vyskočilova - zábor PKD-6317/2019
14. 09. 2019 odročení dražby na neurčito: ubytovací zařízení, Jeřmanice, č.p. 349, na pozemku parc.č. St. 46 a pozemek parc.č. 1880 (trvalý travní porost), LV 525, v k.ú. Jeřmanice, včetně příslušenství, obec Jeřmanice, okr. Liberec (zahájení insolvence) HOM-6333/2019
14. 09. 2019 Českobrodská - odstranění protihlukové stěny PKD-6321/2019
14. 09. 2019 Jandova - úpravy plynovodů a přípojek PKD-6331/2019
14. 09. 2019 Ústecká - průzkumné sondy PKD-6337/2019
14. 09. 2019 Sokolovska u metra Florenc před OC, Praha 8, parc. č. 787/1, k.ú. Karlín TSK-6318/2019
14. 09. 2019 č. parc. 219, k. ú. Černý Most, Ronešova 1133/2, Praha 14 TSK-6322/2019
14. 09. 2019 č. parc. 2972, k. ú. Chodov, Bachova 1570/26, Praha 11 TSK-6323/2019
14. 09. 2019 č. parc. 1210/1, k. ú. Háje, NN 4470 u domu Bajkonurská 736/4, Praha 11 TSK-6324/2019
14. 09. 2019 č. parc. 993, k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. - horní část, Praha 1 TSK-6325/2019
14. 09. 2019 č. parc. 2131/399, k. ú. Stodůlky, Píškova naproti č. 1954/28, Praha 5 TSK-6326/2019
14. 09. 2019 č. parc. 4400/295, k. ú. Modřany, Levského 3222/3, Praha 12 TSK-6327/2019
14. 09. 2019 č. parc. 473, k. ú. Vršovice, Finská 600/2, Praha 10 TSK-6328/2019
14. 09. 2019 č. parc. 1293/63, k. ú. Řepy, Šimonova 1108/5, Praha 6 TSK-6329/2019
14. 09. 2019 Vinohradská 104, Praha 3, parc. č.4098/2 k.ú, Vinohrady TSK-6330/2019
14. 09. 2019 VJP Plzeňská PKD-6334/2019
14. 09. 2019 ZPS 2019, Praha 4 rozšíření PKD-6335/2019
14. 09. 2019 VJP Kamýcká PKD-6336/2019
14. 09. 2019 Žádost Zoologické zahrady hlavního města Prahy o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu držení darovaného mrtvého jedince krahujce obecného k didaktickým účelům. OCP-6340/2019
13. 09. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1885 - k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku ROPID na dofinancování přepravy osob se sníženou schopností orientace a pohybu v roce 2019, OVO-6315/2019
13. 09. 2019 ROPID - Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na lince PID č. 323 s dopravcem VALENTA BUS s. r. o. SLU-66313/2019
13. 09. 2019 ROPID - Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na lince PID č. 323 s dopravcem POHL Kladno spol. s r. o. SLU-66314/2019
13. 09. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru alergologie a klinická imunologie pro území hl. m. Prahy ZDR-6293/2019
13. 09. 2019 vyhrazené parkovací stání, Francouzská 563/72, P-10, parc.č.4234/1, k.ú. Vinohrady TSK-6299/2019
13. 09. 2019 Mezi Rolemi parc. č. 1477 TSK-6300/2019
13. 09. 2019 Vinohradská 148, Praha 3, parc. č. 4098/2, k.ú. Vinohrady TSK-6311/2019
12. 09. 2019 Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení. PKD-6263/2019
12. 09. 2019 Podolské nábřeží - veřejné ježdění 2019 PKD-6302/2019
12. 09. 2019 Pronájem Rytířská 10, č.p. 406, k.ú. Staré Město HOM-6142/2019
12. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Thi Anh Tho Nguyen SML-6277/2019
12. 09. 2019 pronajmout část komunikace Pařížská Praha 1 TSK-6280/2019
12. 09. 2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1049 k.ú. Staré Město TSK-6287/2019
12. 09. 2019 U akademie 4/172, parc.č. 2028, k.ú. Bubeneč TSK-6289/2019
12. 09. 2019 Řešovská, Praha 8 - Bohnice, přípojka VN k Domu seniorů TSK-6304/2019
12. 09. 2019 konzultant / konzultantka pro finanční řízení v odboru evropských fondů PER-6305/2019
12. 09. 2019 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou PER-6306/2019
12. 09. 2019 Zenklova - obnova vodovodního řadu, prodloužení doby výstavby TSK-6309/2019
12. 09. 2019 ekonom - rozpočtář/ ekonomka - rozpočtářka v odboru personálním - na dobu určitou PER-6308/2019
12. 09. 2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - objekt k bydlení, Zbraslav, č.p. 562, na pozemku parc.č. 2055 a pozemek parc.č. 2056/1 (zahrada), včetně příslušenství, LV 210, v k.ú. Zbraslav, obec Praha HOM-6312/2019
12. 09. 2019 kontrolor - právník / kontrolorka - právnička v odboru kontrolních činností - na dobu určitou PER-6307/2019
12. 09. 2019 byt č. 668/8, Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům, na pozemcích parc.č. 566/27-566/31, podíl ve výši 4835/572181 na pozemcích a společných částech byt. domu, LV 4158, LV 4157 a LV 5204, v k.ú. Hloubětín, obec Praha HOM-6301/2019
12. 09. 2019 byt č. 625/12, Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům, na pozemcích parc.č. 566/27-566/31, podíl ve výši 4835/572181 na pozemcích a společných částech byt. domu, LV 4158, LV 4157 a LV 5204, v k.ú. Hloubětín, obec Praha HOM-6303/2019
12. 09. 2019 "Nástavba a stavební úpravy bytového domu č.p.1742, novostavba garáže, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce 21 - seznámení s podklady rozhodnutí STR-6297/2019

XML