Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2022 SEA - Informace o stanovisku SEA k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021", kód MZP289K
22. 11. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb - Bc. Adéla Podroužková, MSc
22. 11. 2022 EIA - oznámení záměru "Garážový dům Poliklinika Střížkov"
22. 11. 2022 Podbělohorská, Pod Stadiony
22. 11. 2022 Doposkytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb.
21. 11. 2022 Pozemek parc. č. 1001/3 k.ú. Střešovice
19. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 1742/9 k.ú. Michle dle přílohy
19. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 4400/422 k.ú. Modřany dle přílohy
19. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 4635/191 k.ú. Modřany dle přílohy
19. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4460/1 k.ú. Strašnice dle přílohy
19. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2297/1 k.ú. Holešovice dle přílohy
19. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2223 k.ú. Holešovice dle přílohy
19. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1455/1 k.ú. Záběhlice dle přílohy
19. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2223 k.ú. Holešovice dle přílohy
18. 11. 2022 Městská část Praha 8 - Výzva k odstranění odstaveného vozidla (AUDI A4, RZ 5C1 0461), č. j. MCP8493656/2022, SZ MCP 410399/2022/7, ulice Vojenova, Praha 8, k. ú Libeň; Miloslav Gubanič, 149 00 Praha 4
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 2), č. j. SSHMP 20294/2022, ID 8058, Petr Müller, 163 00 Praha 17
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 21), č. j. SSHMP 19029/2022, ID 9519, Štěpánka Szabadosová, 377 01 Jindřichův Hradec
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 13), č. j. SSHMP 20572/2022, ID 9849, Stanislav Boicenco, 108 00 Praha 10
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 19), č. j. SSHMP 20951/2022, ID 9699, Petr Hrubý, 182 00 Praha 8
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 10), č. j. SSHMP 20561/2022, ID 9695, Matěj Bureš, 294 71 Benátky nad Jizerou
18. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 19), č. j. SSHMP 20957/2022, ID 9701, Ctibor Babický, 101 00 Praha 10
17. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 424/76 k.ú. Petrovice dle přílohy
17. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 4137/52 k.ú. Modřany dle přílohy
17. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 4022 k.ú. Žižkov dle přílohy
17. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 599 k.ú. Bohnice dle přílohy
17. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3688/1 k.ú. Břevnov dle přílohy
17. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 2064/2, 2083/1 k.ú. Košíře dle přílohy
17. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2483/1 k.ú. Vršovice dle přílohy
17. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 806/319 k.ú. Malešice dle přílohy
17. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 957 k.ú. Malešice dle přílohy
17. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4178 k.ú. Dejvice dle přílohy
17. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2961 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kapitole 0811 a 0836
17. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2956 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na
17. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2958 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a
17. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2957 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 0582 - Zdravotnictví a sociální oblast v souvislosti s vratkou
17. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2955 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj
17. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 132678/2022, ze dne 18. 10. 2022, (ŠTEFAN VÁCLAV, 703 00 OSTRAVA) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 146097/2022
17. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 132637/2022, ze dne 18. 10. 2022, (ČONKA JAN, 128 00 PRAHA 2) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 146095/2022
17. 11. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
17. 11. 2022 Na Rejdišti - natáčení
17. 11. 2022 Vršovická, Moskevská
17. 11. 2022 Oznámení ROZHODNUTÍ Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-49324/2022-83 ze dne 29.07.2022 veřejnou vyhláškou - povolení stavby: "Areál Agora Flora, Praha 3, k. ú. Vinohrady"
17. 11. 2022 Komerční využití prostor domovů mládeže
17. 11. 2022 projektový manažer / projektová manažerka v odboru sociálních věcí - doba určitá
17. 11. 2022 informace k seznamu všech doposud vydaných RZ na přání ve smyslu §7b zák.56/2001Sb.+doprovodná inf.
17. 11. 2022 Systém rozdělování správních přestupků jednotlivým referentům
17. 11. 2022 vedoucí oddělení drážního správního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah
17. 11. 2022 Počet kamerových systémů na území hl. m. Prahy
17. 11. 2022 Veřejná vyhláška o vydání změn vlny 12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 04 úprav a samostatně pořizované změny 3431/00
17. 11. 2022 Poskytnudí informace - Rozhodnutí o zamítnutí vydání osvědčení o st. občanství ČR

XML