Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2022 movité věci
30. 11. 2022 podíl 1/4 - byt č. 498/(49, Střížkov, č.p. 496-499, byt. dům, LV 4577, v k.ú. Střížkov,obec Praha
30. 11. 2022 soubor různých druhů knih
30. 11. 2022 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., sdělení
30. 11. 2022 movité věci: různé druhy svíček á různý počet kusů
30. 11. 2022 EIA - oznámení záměru "TT Libuš – Nové Dvory"
30. 11. 2022 Pronájem prostor sloužících podnikání - veřejné prostranství náplavky Hořejší nábřeží Praha 5
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - kácení dřevin na pozemku parc. č. 3042/7, k. ú. Chodov
30. 11. 2022 Ozn. o možnosti Převzít písemnost č.j. MHMP 1820122/2022, sp. zn. S-MHMP 1698514/2021/STR ze dne 12.10.2022: "Staveb. úpravy pro zřízení plynové kotelny v 1.PP byt. domu č.p. 1425 až 1428, ul. Kazašská 8, k.ú. Vršovice - pro Hanqin Jiang
30. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 10), č. j. SSHMP 22076/2022, ID 9916, Michal Vokner, 110 00 Praha 1
30. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 22), č. j. SSHMP 21328/2022, ID 9850, Hana Stránská, 280 02 Kolín
30. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 22), č. j. SSHMP 20742/2022, ID 9518, Štěpánka Szabadosová, 377 01 Jindřichův Hradec
30. 11. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (Praha 15), č. j. SSHMP 20282/2022, ID 9227, Miroslav Černý, 250 81 Nehvizdy
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 131527/2022, ze dne 17. 10. 2022, (VELEK MARTIN, 507 23 LIBÁŇ) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 148821/2022
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 74297/2022, ze dne 21. 10. 2022, PASTUSHENKO SERHII, 199 00 PRAHA 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 148992/2022
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 137379/2022, ze dne 27. 10. 2022, TREFIL JAN, 252 45 ZVOLE) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 148998/2022
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 137367/2022, ze dne 27. 10. 2022, (KULHAVÝ MICHAL, 549 01 Nové Město nad Metují) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 149001/2022
30. 11. 2022 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 137366/2022, ze dne 27. 10. 2022, KOPENEC MICHAL, 141 00 PRAHA 4) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 149019/2022
29. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 575, 576, 1079, 1080/1 k.ú. Staré Město dle přílohy
29. 11. 2022 Thámova 681/32, Praha 8, parc.č. 805/3, k.ú. Karlín
29. 11. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 2306 k.ú. Holešovice dle přílohy
26. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2406 k.ú. Nové Město dle přílohy
26. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3723/1 k.ú. Libeň dle přílohy
26. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4875/1 k.ú. Smíchov dle přílohy
26. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2309 k.ú. Holešovice dle přílohy
26. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 211 k.ú. Žižkov dle přílohy
26. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/28 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední odborná škola Jarov v roce 2022
26. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/29 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
26. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/14 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022
25. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4171 k.ú. Vinohrady dle přílohy
25. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4379 k.ú. Žižkov dle přílohy
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2994 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP investičních akcí v roce 2022 v kap. 03
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3059 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - vnitřní správa a v kap. 10 - pokladní správa
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3042 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3046 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2022
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3043 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT - Šablony II
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3048 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3045 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT - Šablony II
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3027 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a
24. 11. 2022 Záměr
24. 11. 2022 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání Staroměstské nám. 18, Praha 1
24. 11. 2022 Pronájem prostor sloužících podnikání - nepotravinářský obchod Staroměstské nám. 20, Praha 1
24. 11. 2022 Uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Staroměstské nám. 19, Praha 1
24. 11. 2022 Informace o zaměstnanci MHMP
24. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2185/1 k.ú. Holešovice dle přílohy
24. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4174/1 k.ú. Vinohrady dle přílohy
24. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4174/1 k.ú. Vinohrady dle přílohy
24. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2223 k.ú. Holešovice dle přílohy
24. 11. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 116 k.ú. Josefov dle přílohy
24. 11. 2022 Thámova x Křižíkova, Praha 8, parc.č. 812/1, k.ú. Karlín

XML