Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2022 Bohuslava Martinů, LOCATERS s. r. o., film
23. 08. 2022 Podání - žádost o povolení záboru, Antala Staška, Na Strži, Jeremenkoa, P4
23. 08. 2022 ZP N 19/2022, parc. 1142/30, 1154, Krč
23. 08. 2022 Opatření obecné povahy - komunikace Novodvorská, Rabyňská, Písnická, Čechtická, Nechanická..........
23. 08. 2022 Gončarenkova, KORMAK Praha a. s., výkop, sonda, povrch
23. 08. 2022 OSIO zařízení staveniště Jílovská
23. 08. 2022 Zažít město jinak 2022
22. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Renault, RZ: 2B96791
22. 08. 2022 Dokument "220 EX 2007/22-38 dra..." již není dostupný.
22. 08. 2022 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
19. 08. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
19. 08. 2022 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 140/100 v k.ú. Lhotka
19. 08. 2022 Dokument "081 EX 01188/11-493, ..." již není dostupný.
19. 08. 2022 Rozpočtová opatření
19. 08. 2022 Dokument "067 EX 18086/17-70 dr..." již není dostupný.
19. 08. 2022 Dokument "067 EX 15025/18-111 d..." již není dostupný.
18. 08. 2022 „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vl...
18. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška MV ..." již není dostupný.
18. 08. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: změna stavby bytového domu č.p. 1268, ul. V Zálomu 5, Praha 4
18. 08. 2022 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ
18. 08. 2022 Podání- Žádost o OOP- ul. SVOJŠOVICKÁ- nové parkování- MČ P4- 2022
18. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Změna stavby bytového domu 619 v ulici Pravá 6, Praha 4 -
18. 08. 2022 náměstí Generála Kutlvašra,MČ Praha 4 - zastoupená OKS,pietní akt
18. 08. 2022 Obousměrná jízda cyklistů - Praha 4, č. akce 1602
17. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: OVŘ a Rekonstrukce kanalizace, ul. Sinkulova a Na Dolinách
17. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška MV ..." již není dostupný.
17. 08. 2022 Žádost o OOP - ul. Pod Stárkou- Jiří Novák- zastoupený - Atelier EGIS, spol. s.r.o.
17. 08. 2022 OOP- Výzva a stanovení- ul. STŘIMELICKÁ- VDZ V 12c- TSK-2022
17. 08. 2022 OOP- VÝZVA- ul. HADOVITÁ- Vnitřní- změny v ZPS- místo pro přecházení a dal. úpravy- TSK-2022
17. 08. 2022 Závišova,Na Fidlovačce,MČ Praha 4 - zastoupená OKS,"Nuselské pivní slavnosti" parkování pořadatelů
17. 08. 2022 Bartoškova,NW location s.r.o.,parkování techniky a natáčení
17. 08. 2022 Na Mlejnku, Jiskrova, Branická, FILM MAKERS s.r.o., audiovizuální tvorba
17. 08. 2022 Hornokrčská, 3AE s. r. o., zábor pro jeřáb a lešení
16. 08. 2022 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí*: I. Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 2466/4 v
16. 08. 2022 usnesení 17. RMČ Praha 4 ze dne 10.8.2022
16. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: změna stavby administrativní budovy č.p. 1558, Jihlavská u
16. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání*: změna stavby bytového domu č.p. 1425 v ul. Kloboučnická, Prah
16. 08. 2022 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
16. 08. 2022 omezení dopravy Ješetická,Vyskočilova,Budějovická,Kvestorská,Znojemská,Hanusova
16. 08. 2022 Podání - Žádost o povolení záboru místní komunikace
16. 08. 2022 Rozpočtová opatření
15. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ I v odboru stavebním
15. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ II v odboru stavebním
15. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení prevence v odboru sociálním
15. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení vodohos. a územního rozhodování v OST
15. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí v OSOC
15. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení prevence v odboru sociálním
15. 08. 2022 vyrozumění - zastavení řízení*: odstavné plochy pro 8 parkovacích stání na části pozemku parc. č. 96
12. 08. 2022 Žádost o opatření obecné povahy - OŹPaD - PREK_030
12. 08. 2022 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: Bytový dům Maroldova

XML