Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení matrik v odboru správních agend
31. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení vodohos. a územního rozhodování v OST
31. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ II. v odboru stavebním
31. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí v OSOC
31. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ I v odboru stavebním
31. 08. 2022 rozhodnutí - stavební povolení*: Změna stavby bytového domu č.p. 21 v ulici Výchozí 3, Praha 4 - Pod
30. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Vlastislavova, Ctiradova
30. 08. 2022 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí*: Změna stavby bytového domu č.p. 766 v ulici Pravá 2, Pra
30. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podolská, K Vysoké Cestě
30. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podolská, Jeremenkova
30. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podolská, Jeremenkova
30. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Jihovýchodní III
30. 08. 2022 Podání- Žádost o povolení záboru místní komunikace,k.ú. Krč
30. 08. 2022 Maroldova,K Podjezdu,PREdistribuce, a.s.,ELEKTROŠTIKA, s.r.o.,výkop pro uložení kabelu VN
30. 08. 2022 omezení dopravy Ješetická,Vyskočilova,Budějovická,Kvestorská,Znojemská,Hanusova
30. 08. 2022 Podání- Žádost o povolení záboru k.ú. Braník
30. 08. 2022 Závěr zjištovacího řízení - Projekt zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih a vybevení sanitárních kolejí
30. 08. 2022 VŘ - právník/právnička oddělení majetkových práv v odboru právním
30. 08. 2022 Žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu pro DS_158_GOLF CLUB HODKOVIČKY
30. 08. 2022 Žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu_DS_115_Hamr - Sport Modřany
30. 08. 2022 Dokument "120 EX 17402/20-58, d..." již není dostupný.
29. 08. 2022 OOP- Výzva a Stanovení - ul. SDRUŽENÍ- změna ZPS u ZŠ Sdružení- 2022- TSK
26. 08. 2022 Oznámení o nábídky práce v OVK
26. 08. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj
26. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání*: Změna stavby bytového domu č.p. 371, v ul. Michelská 39, Prah
26. 08. 2022 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením*: podání - vydání změny územního rozhodnut
26. 08. 2022 Dokument "220 EX 1885/22-40 dra..." již není dostupný.
26. 08. 2022 Dokument "095 Ex ED 00002/22-00..." již není dostupný.
26. 08. 2022 Dokument "095 ED 00002/22-003 d..." již není dostupný.
26. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Vinohradem, Pod Svahem
25. 08. 2022 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
25. 08. 2022 Festival Wannado z?a?dost o opatr?eni? obecne? povahy pro vyda?ni? stanoveni? pr?echodne? u?pravy...
25. 08. 2022 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
25. 08. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Ford, RZ: 2A29307
25. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Peugeot, RZ: 1A98810
25. 08. 2022 Spartak Praha 4 - stanovení dopravního značení
25. 08. 2022 Novotný - výkopové práce
25. 08. 2022 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: Residence Jezerka
25. 08. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Bytový dům Návršní 10
25. 08. 2022 Milevská,SportGroup.eu, s.r.o.,sportovní kace,"Týden mobility",běh
25. 08. 2022 Soudní,KORMAK Praha a.s.,PREdistribuce, a.s.,obnova kabelu VN,chráničky
24. 08. 2022 Zvl.už.67 - k.ú. Kunratice - Žádost o povolení záboru k.ú. Kunratice
23. 08. 2022 Dokument "220 EX 1986/22-33 dra..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14
23. 08. 2022 veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 08. 2022 STA.22 - k.ú. Kunratice -Žádost o DIO Kunratické Vinobraní 2022
23. 08. 2022 Lukešova, Jalodvorská, Bohrova, Pasteurova, Energo Praha spol. s r. o., výkop kabel

XML