Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2024 Žádost o stanovení trvalé změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Jihozápadní III, Roztylské Sady
19. 06. 2024 Žádost o stanovení trvalé změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 06. 2024 Žádost o vydání SMUP - Poliklinika Budějovická, úpravy DZ (2. podání)
19. 06. 2024 Žádost-vjezd, MČ P-4, odbor dopravy.
19. 06. 2024 Krčská, INPROS PRAHA a.s. zařízení staveniště - oprava chodníku
19. 06. 2024 Na Jezerce,Na Veselí,Sdružení,Hvězdova,Kotorská,PPSD,PPD,AQUA PROCON s.r.o.,stavební úpravy plynovod
19. 06. 2024 Zálesí, BigBoard, a. s., prodloužení el. přípojka přístřešek MHD
19. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Maroldova, V Horkách
19. 06. 2024 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností*: Praha Malá Chuchle, Hodkovičky - obnova kVN, SDK, mimo B
19. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 4-Nusle, Družstevní ochoz
18. 06. 2024 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
18. 06. 2024 Vzdušná, J.L.T. - stavební společnost spol. s r. o., výkop, uzavírka
18. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství v OŽP
18. 06. 2024 VŘ - právník/právnička odboru dopravy
18. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti v OKAT
18. 06. 2024 rozhodnutí - stavební povolení*: č. p. 2725, 2726, 2727, 2728 ul. Hlavní, Záběhlice-Höfer
18. 06. 2024 OOP - ul. Na Strži, v oblasti zastávky BUS PID Na Staré cestě, vložením dvou ochraných ostrůvků
18. 06. 2024 OOP - komunikace I. třídy Vídeňská s ul. Pod Javory, posun dopravního značení B20 a 50
18. 06. 2024 OOP- VÝZVA- ul. Zelený pruh, Na Zemance, Mezivrší, změna P4 za P2-2024
18. 06. 2024 Dokument "Usnesení dražební vyh..." již není dostupný.
17. 06. 2024 Žádost o OOP pro vydání stanovení místní úpravy silničního provozu - Na Brázdě
17. 06. 2024 Jílovská, TERMONTA Praha a.s., zařízení staveniště
17. 06. 2024 Dokument "Oznámení o možnosti v..." již není dostupný.
17. 06. 2024 Návrh opatření obecné povahy - Barrandovský most, Strakonická, K Barrandovu, Modřanská, k. ú. Braník
17. 06. 2024 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí*: "obnova vodovodního řadu DN 800 - Novodvorská - Zelená l
17. 06. 2024 Dokument "usnesení ze 12. jedná..." již není dostupný.
17. 06. 2024 Rozpočtová opatření
14. 06. 2024 Záměr změny podstatné náležitosti NS - Pod Terebkou 1139/15, P4-Nusle (NP č. 302)
14. 06. 2024 Podání-Žádost o povolení zvl. užívání komunikace ul. Jitřní
14. 06. 2024 Maroldova,Subterra a.s.,Adéla Vlnová, DiS,demontáž věžového jeřábu
14. 06. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Citroën RZ: 3T62526
13. 06. 2024 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2910/300 v k.ú. Nusle
13. 06. 2024 oznámení o zahájení řízení: "100220079 - Výstavba VO - Na Pankráci"
13. 06. 2024 rozhodnutí o umístění stavby*: "Praha 4 - Podolí, Dvorecká, obnova kNN, EVR"
12. 06. 2024 Němčická, Hendrych, ztp stání
12. 06. 2024 Dokument "Dražební vyhláška MV ..." již není dostupný.
12. 06. 2024 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
12. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení VŘ referent/ka úřadu MČ pro oblast výstavby a investic - ÚMČ Praha - Klánovice
12. 06. 2024 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání - ÚD*: Novostavba bytového domu Pod Stárkou a souvise
12. 06. 2024 Pozvánka 11. ZMČ Praha 4
12. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení dopravních přestupků v odboru kanceláře tajemníka
12. 06. 2024 VŘ - právník/právnička oddělení přestupků v odboru kanceláře tajemníka
12. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ III v odboru stavebním
12. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ II v odboru stavebním
12. 06. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ I v odboru stavebním
12. 06. 2024 Na Dolinách, Etewa s. r. o., zábor pro mobilní jeřáb_
12. 06. 2024 Podání - Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu
12. 06. 2024 Táborská,REBOS s.r.o.,SVJ Lounských 848,lešení nepodchodné
12. 06. 2024 Zvl.už.100 - k.ú. Kunratice I: K Verneráku, II: K VernerákuxPloučnická, III: K VernerákuxSobolákova

XML