Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2022 Pacovská, DNA Production s. r. o., parkování film
13. 09. 2022 Podolská, Jeremenkova, Paprika Studios s. r. o., parkování film
13. 09. 2022 Nad Obcí I, Tomáš Chrust, mobilní jeřáb, výkop pro IS
13. 09. 2022 Podání - žádost o povolení vyhraz. park. místa P4, Novodvorská
13. 09. 2022 Dokument "Usnesení - opatrovník..." již není dostupný.
13. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: "Změna režimu parkování - Jílovská, Praha 4",
13. 09. 2022 usnesení 19. RMČ Praha 4 ze dne 7.9.2022
13. 09. 2022 Dokument "Odročení dražby nemov..." již není dostupný.
13. 09. 2022 Hornokrčská, 3AE s. r. o., zábor pro jeřáb a lešení
13. 09. 2022 náměstí Generála Kutlvašra,MČ Praha 4 - zastoupená OHOS,parkování VOLBY 2022
12. 09. 2022 Dokument "171EX01782/17-151, dr..." již není dostupný.
12. 09. 2022 pozvánka na ZMČ Praha 4 s návrhem programu dne 21.9.2022
12. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Prodloužení platnosti územního rozhodnuní na stavbu nazavn
12. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání*: rodinný dům č. p. 1402, v ul. Pobočná 9, Praha 4 - Michle,
08. 09. 2022 ZP NP 56/2022
08. 09. 2022 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severní III, Hlavní
08. 09. 2022 Podání - žádost o zábor P4, Sdružení
08. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Mazda: RZ: 9B07938
07. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb + mapa 4001-4132
07. 09. 2022 ZP N 21/2022 - záměr pronájmu pozemků parc. č. 2869/182, k.ú. Krč a parc. č. 1047/2, k.ú. Lhotka.
07. 09. 2022 ZP N 20/2022 - záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy.
07. 09. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Svahem, Nad Vinohradem
07. 09. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 09. 2022 Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4
07. 09. 2022 Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4
06. 09. 2022 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
06. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení: "Stavební úpravy NTL plynovodů Zálesí, Štúrova a okolí"
06. 09. 2022 Záměr změny podstatné náležitosti NS - Podolská 242/25, P4-Podolí
06. 09. 2022 usnesení 18.jednání Rady MČ Praha 4 ze dne 31.8.2022
06. 09. 2022 Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4
05. 09. 2022 ZV NP 2/22
05. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení: "Nový NTL a STL plynovod Bartoškova, Kloboučnická a okolí, Praha 4"
05. 09. 2022 usnesení - přerušení řízení*: odstranění stavby budovy polikliniky č.p. 1601 v ul. Hvězdova, Praha -
02. 09. 2022 Podání - Žádost o opatření obecné povahy - Ke Krčské stráni
02. 09. 2022 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: Vila Podolí
02. 09. 2022 Pekárenská - zábor místní komunikace
02. 09. 2022 Žádost o zvláštní užívání komunikace - Výměna přístřešku MHD - TRAM ID 1565 Michelská, ul. U Plyn...
02. 09. 2022 Baarova - zábor veřejného prostranství
01. 09. 2022 Dokument "Dražební vyhláška neb..." již není dostupný.
01. 09. 2022 V lučinách uzavírka Sapros skládka materiálu
01. 09. 2022 V lučinách - uzavírka komunikace
01. 09. 2022 Podání- Žádost o povolení záboru místní komunikace v ul. Šífařská,k.ú. Hodkovičky
01. 09. 2022 Na Pankráci,Štětkova,Aquanet Praha,Daniel Vácha,PHL - Na Pankráci,přeložka vod. řadu
01. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. 5.května
31. 08. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Peugeot 206, RZ: 5A78377
31. 08. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení prevence v odboru sociálním
31. 08. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení dopravy v OŽPAD
31. 08. 2022 OZNÁMENÍ - právník/právnička oddělení majetkových práv v odboru právním

XML