Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2023 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ III v odboru stavebním
26. 09. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - Štěpánka Takach Vildová
26. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Šífařská č.548, ER přechod
26. 09. 2023 Na Vítězné pláni,JEZL ELEKTRO s.r.o.,PREdistribuce a.s.,výkop pro pokládku kabelu NN
26. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Štíhlách č.p. 226, Liedl
26. 09. 2023 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení sociální intervence v OSOC
26. 09. 2023 VŘ - referent/referentka oddělení prevence v odboru sociálním
26. 09. 2023 VŘ - referent/referentka oddělení vodohos. a územního rozhodování v OST
26. 09. 2023 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ I v odboru stavebním
26. 09. 2023 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ II v odboru stavebním
25. 09. 2023 U Dobešky, ATP Praha, výkop pro přípojku
25. 09. 2023 U Družstva práce, DIPO spol.s.r.o., výkop pro příojky
25. 09. 2023 Jasná II, Zelený pruh, DIPO spol.s.r.o., výkop pro přípojky
25. 09. 2023 OOP-ul. Sinkulova- změny DR v úseku od křiž. Na Zlatnici a Doudova- TSK- 2023
25. 09. 2023 Sinkulova,INTERCONTINENT BRATISLAVA,spol. s r.o.,zařízení staveniště
25. 09. 2023 Rybářská, DePa s. r. o., výkop přípojka IS
25. 09. 2023 Pravá, NUCLEAR POWER ENGINEERING, s. r. o., mobilní jeřáb + uzavírka
25. 09. 2023 usnesení 7. zasedání ZMČ Praha 4 ze dne 20.9.2023
25. 09. 2023 Oznámení zahájení společného řízení - TT Pankrác
22. 09. 2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo zn. Ford, RZ: 8S35545
22. 09. 2023 usnesení - přerušení řízení*: zahradní přístřešek u rodinného domu č.p. 286, ul. Havlovického 3, Pra
22. 09. 2023 Určení data úmrtí - Božena Kortusová
22. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Objekt ručního mytí, výměny olejů, el. dílny a přístřešku
21. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Změna stavby bytového domu č.p. 1188, 1189 ulice Přímetick
21. 09. 2023 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání - ÚD*: změna stavby bytového domu č.p.1503 v ul. Doln
21. 09. 2023 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Braník
21. 09. 2023 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Třtěno, povinný: Jana ŠVECOVÁ + ODROČENÍ NA 25.10.2023
21. 09. 2023 Žádost o opatření obecné povahy pro vydání stanovení místní úpravy silničního provozu
20. 09. 2023 067 EX 22482/21-321, dražební vyhláška nemovitostí k.ú. Krč, povinný: Georgij Grigorjev
20. 09. 2023 189EX 392/20-116, usnesení o odročení dražby v k. ú. Lety U Dobřichovic na neurčito
20. 09. 2023 usnesení - ustanovení opatrovníka*: změna stavby bytového domu č. p. 2725, 2726, 2727, 2728 ul Hlavn
20. 09. 2023 Na Pankráci,D&Z spol. s r.o.,PVK, a.s.,oprava kanalizační stoky
19. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní II, Severní č.p.1475, Severní II
19. 09. 2023 rozhodnutí - stavební povolení*: fary a kostela Panny Marie Královny Míru Praha - Lhotka,
19. 09. 2023 Žádost o umístění - Odbor dopravy
19. 09. 2023 Olbrachtova, Na Strži, Jeremenkova, PPSD a. s., výkop přeložka plyn
19. 09. 2023 Petra Rezka,S com s.r.o.,Quantcom, a.s.,výkop pro pokládku opt. kabelu
19. 09. 2023 Nad Studánkou,AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.,PREdistribuce, a.s.,výkop pro kabel NN
19. 09. 2023 rozhodnutí o umístění stavby*: "Stavba sítě elektronických komunikací, propojení tras v lokalitě Pra
19. 09. 2023 rozhodnutí o umístění stavby*: "0751/22 FTTH PH_4 BD Pod Klaudiánkou_OK SAP 11010-110257"
18. 09. 2023 Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4
18. 09. 2023 Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4
18. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severozápadní IV, Severní VII
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
18. 09. 2023 usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 4 ze dne 13.9.2023
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32
18. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Rodinné domy U Michelského mlýna, veřejně přístupné komuni
18. 09. 2023 rozhodnutí o umístění stavby*: FIS_FTTH_CZ_2984_12101_0020_Praha_Braník_A
18. 09. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
18. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní II

XML