« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – specialista POR, Oddělení rizik a účinnosti POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – specialista POR, Oddělení rizik a účinnosti POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný rada– specialista POR
Oddělení rizik a účinnosti POR
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
Č.j.: UKZUZ 120081/2023
Datum: 18.července 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – specialista POR
Oddělení rizik a účinnosti POR
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Zemědělská
1752/1,613 00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
➢ Posuzování odbourávání pesticidních látek v životním prostředí <.>
<br> ➢ Práce s výpočetními modely pro posouzení vstupu pesticidních látek do životního prostředí <.>
<br> ➢ Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i
anglickém jazyce <.>
<br> ➢ Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE) <.>
<br> ➢ Komunikace se zástupci výrobců přípravků,povolovacích úřadů jiných členských zemí
v českém i anglickém jazyce <.>
<br> ➢ Účast na jednáních a pracovních cestách v ČR i v zahraničí <.>
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014...

Načteno

edesky.cz/d/7236241

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz