« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Záměr propachtovat obecní pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br> _ IČO: 00292338 Studnice 66 č.účtu: 4826—731/0100 KB Vyškov tel,fax: 517335220
<br>.„,mob.: +420777711332 683 08 StUdnlce u VySkova e-mail:starosta©obec-studnice.cz
<br> Obec Studnice zveřejňuje podle ust.& 39 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r propachtovat obecní pozemky družstvu Agro Rozstání.Identifikace pozemků je přílohou tohoto oznámení,uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území obce Otinoves 716553,Katastrální úřad Olomouckého kraje,Katastrální pracoviště Prostějov <.>
<br> Nabízené pozemky budou propachtovány pouze jako celek <.>
<br> Ktomuto záměru je možno se vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad Studnice do 7.4.2023.'
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX starosta obce Studnice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.3.2023 <.>
<br> Sňáto z úřední desky dne:
<br> u 7 /
<br> ' V joga ( ŽAMEÉV
<br> Identifikace pozemku
<br> Katastr LV Parcela Zdroj Kultura Celková Podíl ' evid.výměra Otinoves 763 616/14 KN ostatní 0,0597 1 /314 Otinoves 763 616/25 KN ostatní 0,1403 1 /314 Otinoves 763 620/273 KN ostatní 0,0706 1 /314 Otinoves 763 620 / 276 KN ostatní 00114 1 /314 Otinoves 763 620 / 285 KN ostatní 0,0573 1 /314 Otinoves 763 620 / 303 KN ostatní 0,0670 1 /314 Otinoves 763 620 / 329 KN ostatní 0,0231 1 /314 Otinoves 763 622 / 1 KN ostatní 0,0385 1 / 314 Otinoves 763 622 / 3 KN ostatní 0,0677 1 /314 ' Otinoves 763 648/76 KN orná půda 0,1416 1 /314 Otinoves 763 648/82 KN orná půda 00407 1 /314 Otinoves 763 648/99 KN orná půda 00307 1 /314 Otinoves 763 648/113 KN orná půda 02386 1 /314 Otinoves 763 648 / 120,KN orná'půda 0,0697 1 /314 Otinoves 763 648/121 ' KN orná půda 0,1382 1 /314 Otinoves 763 648 / 163 KN orná půda 0,0877 1 /314 Otinoves 763 -» 648/ 164 KN orná půda 0,0715 1 /314 Otinoves 763 648 / 191 KN orná půda 0,0296 1 /314 Otinoves 763 782 / 176 KN orná půda 0,1062 1 /314 Otinoves 763 782 / 219 KN orná půda 0,1425 1 l314 Otinoves 763 782 / 234 KN orná půda 0,0036 1 /314...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz