« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Informace GDPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Povinně zveřejňované informace
<br> Obec Studnice,(dále jen „obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů obce v rámci samostatné
a přenesené působnosti.Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností,uložených obci zvláštními zákony.Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost,pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně <.>
Obec respektuje práva občanů,která jsou jim zaručena zákony,např.právo vědět
a být informován zejména o XXX,za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají,případně období,po které budou uchovávány.Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace,týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.Obec zákonně zpracovává osobní údaje,protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,kterým je obec pověřena,nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování
v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např.Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,které se týkají jeho konkrétní situace.Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce,které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana <.>
Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,ID DS 5k7bj7q,emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese ucetni.studnice@obec-studnice.cz,prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Studnice 66,683 08 Studnice,nebo osobně s platným průkazem to...

Načteno

edesky.cz/d/6285784

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz