« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Pozvánka - Honební společenství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu-Honební společenství.pdf (PDF 462.78 kB)
Pozvánka na vaInou hromadu Honebního společenstva Dřínov,Počenice,Tetětice,SlíŽany
<br> V souladu se zákonem o myslivostiv platném znění,tímto svolávám valnou hromadu Ho]"Unir,o
společenstva Dřínov,Počenice,Tetětice,Slížany,která se uskutečnídne 16.2.2023 v zasedací
místnosti obecního úřadu počenice v 8 hodin <.>
<br> Program:
<br> 1} 7ahájení,volba zapisovatele,volba ověřovatele zápisu
2' Zpráva finančního hospodáře
3} Projednání žádosti o nájmu honitby pro MS Lipina Počenice na období od 1.4,2023
<br> do 31.3.2033
4} Žádost o finanční příspěvek na pořízenídronu
5} Schválení,usneseníazávěr valné hromady
<br> Poučení
<br> Valná hrorrrada j* schopná se usná§et,pokud,isou přitcmni členové nebo,lejich zástupci,ktcří mají
<br> alespoň polovinu hlasů.fr,les*jde-lise potřebný poč*t hlasů po upiynutíjedné hodiny od stanoveného
počátku valné hromady,rnůře se valná hromada platně usnášet za jakéhckoliv počt* hlasů
přítomných členťl <.>
<br> V Tetěticích dne 31.1.2023
<br> Za HS Dřínov,Počenice,Tetětice,Slížany
<br> lng.XXXXX XXXXXXX
<br> rróíň rrr l l XXX E č E N s,rvo
Ť,<,> roá%;*,"_*orar,"
<br> o sLIžAN
<br> Na úřední desce a webových stránkách obecního úřadu v
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> za obecníúřad

Načteno

edesky.cz/d/5933486


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz