« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Rallye Kroměříž-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rallye KM_Město_KM_mapa.pdf (PDF 7.72 MB)
MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> MIM
O V
<br> OZ
IDL
<br> A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E13
<br> B1
<br> Z2
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
<br> POŘADATELEE13
B1
<br> Z2
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
<br> POŘADATELEE13
<br> B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
O
<br> LE
N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
D
ATE
<br> LE
<br> E13 B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
O
<br> LE
N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
D
ATE
<br> LE
<br> E13 B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
ID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
AT
<br> E
LE
<br> E1
3B
1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
ID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
AT
<br> E
LE
<br> E1
3B
1
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
<br> E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
1
3B
1
<br> Z
2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
E
1
3
<br> B
1Z
2 CÍL
<br> START
<br> obec:
<br> místo:
<br> žadatel:
<br> datum: zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Multi-s racing z.s <.>
<br> Kroměříž
<br> V.Rally Kroměříž
Městská RZ
<br> 25.8.2023
<br> OT
uzavírky křižovatky
<br> MIMO
VOZIDLA
S POVOLENÍM
POŘADATELE E13
<br> B1
<br> Z2
<br> IS
11
<br> c
<br> K
R
<br> O
M
<br> Ě
Ř
<br> IŽ
<br> IS
11
<br> c
<br> UL.KO
TOJED
<br> SKÁ
<br> UZAVŘ
ENA
<br> IP
2
2
<br> IS
11
<br> c
<br> IP
22
<br> U
...
Rallye KM_Město_KM_veřejná_doprava.pdf (PDF 404.06 kB)
) KOVED ? Integrovaná doprava
<br> ĚÉĚÉŠÉÉÉĚY & Zlínského kraje Č.j.: KVD/2278/2023 ? Vyřizuje: XXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX Krajskému úřadu Zlínského kraje E-mail: novak©koved.cz
<br> Datum: 13.09.2023
<br> Vyjádření k dočasnému omezení provozu veřejné dopravy z důvodu uzavírky pozemních komunikací při konání V.Multi-S Rally Kroměříž 2023:
<br> Na základě Vaší žádosti ze dne 26.08.2023 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje,s.r.o.(dále jen KOVED) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a dočasným neobsloužením autobusových zastávek,pokud budou dodrženy následující podmínky:
<br> RZ 1,4 Troubky.pátek 22.09.2023 16:00 — 23:00 hod <.>
<br> Dotčené linky dopravce Z-Group bus a.s.: 771211 Kroměříž — Rataje — Litenčice — Kunkovice
<br> Dotčená linka 771211 Kroměříž — Rataie — Litenčice — Kunkovice
<br> Spoje 25,33,35 a 37 budou v úseku „Zdounky,žel.st." — „Litenčice,aut.st." vedeny po objízdné trase:
<br> Ze zastávky „Zdounky,žel.st." pojede vlevo na ul.Zborovská,odkud odbočí vpravo na silnici |I/432,ul.Střílecká,po které pojede až k odbočce do obce Chvalnov-Lísky,zde projede obcí a bude pokračovat vpravo,přes obec Lísky,do obce Litenčice,kde obslouží zastávku „Litenčice,aut.st." a dále pokračuje podle licence a JŘ <.>
<br> Zastávky vúseku „Troubky-Zdislavice,Stroužník" — „Hoštice“ budou bez obsluhy <.>
<br> Spojí 32 s pravidelným odjezdem 15:37 hod.ze zastávky „Troubky-Zdislavice,Zdislavice" směr „Kroměříž,aut.nádr." bude umožněn bezpečný a plynulý průjezd E; omezení v celé trase.Spoje 38,42 a 44 budou v úseku „Litenčice,aut.st." — „Zdounky,žel.st." vedeny po objízdné trase: Ze zastávky „Litenčice,aut.st." pojede vpravo směr Lísky,následně odbočí vlevo do obce Chvalnov—Lísky,kterou projede a odbočí vlevo na silnici ll/432 ve směru Zdounky.Ze silnice ll/432,na ul.Střílecká,v obci Zdounky,odbočí vlevo na ul.Zborovská a obslouží zastávku „Zdounky,žel.st." a dále podle licence a JŘ.Zastávky v úseku „Hoštice" — „Troubky-Zdislavice,Stroužník" budou bez obsluhy <.>
...
Rallye KM_Rozhodnutí_Město_KM.pdf (PDF 252.02 kB)
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 20.září 2023
spisová značka: MeUKM/082656/2023
<br> číslo jednací: MeUKM/084875/2023
<br>
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen „ODSH KM“),podle § 40 odst.4 písm.a),odst.5 písm.b)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění později vydaných předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“),věcně a místně příslušný,dle § 10 a § 11 odst.1 písm.a) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění později vydaných předpisů,(dále je „správní řád“),po souhlasu
vlastníka komunikace II.a III.třídy Zlínského kraje zastoupeného na základě zmocnění ve zřizovací
listině,ze dne 27.9.2001,Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,p.o <.>,K majáku 5001,760 23 Zlín,IČ: 709
34 860,(dále jen „ŘSZK“),souhlasu vlastníka místní komunikace (dále jen „MK“) tj.Město Kroměříž a
souhlasu vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace (dále jen „ÚK“) tj.Město Kroměříž,Obec
Lutopecny,Obec Bezměrov,Obec Věžky,Město Morkovice-Slížany,Obec Dřínov,Obec Prasklice <,>
Obec Uhřice
<br>
povoluje
<br>
uzavírku (úplnou) silnice,místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
podle § 24 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí
<br> zákon o pozemních komunikacích,ve znění později vydaných předpisů
<br>
Žadatel: Multi-s Racing z.s <.>,Kaplanova 4598/3,767 01 Kroměříž,IČ: 269 12 678,(účastník
řízení,dle § 27 odst.1 správního řádu) zastoupena na základě plné moci společností
<br> Dopravní značení Mana s.r.o <.>,Květná 1684,769 01 Holešov,IČ: 282 73 699 (dále jen
„žadatel“)
<br> Silnice:
II/367 v úseku nám.Míru v Kroměříži - vyústění III/36733
II/428 v úseku místní komunikace (dále jen „MK“) Křižná Morkovice – náměstí Morkovice
II/433 v úseku odbočka účelová komunikace (dále jen ...
Rallye KM_Město_KM_provoz_na_komunikacích.pdf (PDF 107.97 kB)
<,> Z | | „ Krajský
<br> úrad
<br> Odbor dopravy a silničního Dopravní značení Mana s.r.o.hospodářství Květná 1684 oddělení veřejné dopravy 769 01 Holešov datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 18.září 2023 Bc.XXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX IDOP-Dos
<br> Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích během MULTI-S
<br> Rallye Kromerlz 2023
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „dopravní úřad") obdržel dne 7.9.2023 dopisem č.j.KUZL 78935/2023 Vaší žádost o vyjádření dopravního úřadu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích během MULTI- S Rallye Kroměříž 2023
<br> Důvod uzavírky: MULTI—S Rallye Kroměříž 2023 Termín uzavírky: 22.9.2023 — 23.9.2023 <.>
<br> Dopravní úřad jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro veřejnou linkovou osobní dopravu podle 5 34 odst.1 písm.b) zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě v platném znění,po posouzení předložené žádosti souhlasí s přechodnou úpravou provozu na
<br> vvrv
<br> pozemních komunikacích během MULTI-S Rallye Kromerlz 2023 dle zaslané situace <.>
<br> Dotčené linky dopravce Z-Group bus a.s.:
<br> 771211 Kroměříž — Rataje -— Litenčice — Kunkovice
<br> 771261 Kroměříž — Zdounky — Zborovice — Morkovice-Slížany
<br> 771262 Kroměříž — Kostelany
<br> 771901 Kroměříž — Střílky — Koryčany — Kyjov
<br> 771934 Kroměříž — Věžky — Morkovice-Slížany — Pačlavice — Vyškov — Brno
<br> 771951 Bystřice p.Host.— Holešov - Kroměříž — Vyškov — Brno
<br> Dotčená linka dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.: 802377 Uherské Hradiště — Traplice/Jalubí — Jankovice
<br> Dotčená linka dopravce ARRIVA autobusy a.s.: 823931 Zlín — Holešov - Kroměříž — Zlobice,Bojanovice — Kojetín — Prostějov
<br> Dotčená linka dopravce FTL — First Transport Lines a.s.(IDSOK): 780932 Prostějov — Celčice — Němčice n.Hanou — Dřínov
<br> Regionální veřejná linková osobní doprava bude během konání akce MULTI-S Rallye Kroměříž vedena dle vyjádření společ...
Rallye KM_Město_KM_souhlas_dopravního_úřadu.pdf (PDF 83.99 kB)
[V] E STO Městský úřad Kroměříž tež.+420 573 321 m Velké náměstí 115 fax +420 573 331 481
<br> KRO M E Rlz 767 01 Kroměříž Ž \M *N
<br> oi Ing.XXXXX XXXXXX
<br> roman.nehoda©mestokm.cz
<br> ešeř 573 321 381 Městský úřad Kroměříž
<br> mtb—:> občansko-správních agend Odbor občansko-správních agend
<br> oddé en dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravy a S.H <.>
<br> datum 18.září 2023 Husovo nám.534 MeUKM/084063/2023 767 01 Kroměříž MeUKM/083724/2023/03
<br> Souhlas dotčeného dopravního úřadu
<br> Městský úřad Kroměříž,Odbor občansko-správních agend,oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný dopravní úřad podle ust.š 34 odst.1 písm.a) zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti firmy Multi-S Racing 2.5 <.>,v zastoupení firmy Dopravní značení Mana s.r.o <.>,se sídlem Květná 1684,769 01 Holešov,IČO: 282 73 699,o vyjádření kcelkové uzavírce při (R23) Kroměříž-lll/36733,|l/367,MK Spáčilova,MK Husovo nám <.>,MK Kollárova,MK Malý Val,MK Masarykovo nám <.>,MK Kovářská,MK Farní,MK Komenského nám.a schválení návrhu přechodného dopravního značení z důvodu zabezpečení V.ročníku Multi-S Rallye Kroměříž,v souladu s ust.š 24 odst.9 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,s odkazem na ust.& 39 odst.1 písm.g) vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,vydává
<br> souhlas dotčeného dopravního úřadu
<br> súplnou celkovou uzavírkou Kroměříž-llI/36733,II/367,MK Spáčilova,MK Husovo nám <.>,MK Kollárova,MK Malý Val,MK Masarykovo nám <.>,MK Kovářská,MK Farní,MK Komenského nám <.>,vtermínu 22.09.2023 v době od 18:00 hod.do 23:00 hod <.>,stanoveném v rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na místní komunikaci,dle přiložené situace <,>
<br> při dodržení této podmínky:
<br> 1.po celou dobu platnosti uzavírky bude autobusům,zajišťujícím provoz městské autobusové dopravy v Kroměříži (dopravce Kroměřížské techn...

Načteno

edesky.cz/d/7789390

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz