« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Rallye Kroměříž-vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rallye Kroměříž_2023_RZ.pdf (PDF 7.72 MB)
MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> MIM
O V
<br> OZ
IDL
<br> A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E13
<br> B1
<br> Z2
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
<br> POŘADATELEE13
B1
<br> Z2
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
<br> POŘADATELEE13
<br> B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
O
<br> LE
N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
D
ATE
<br> LE
<br> E13 B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
O
<br> LE
N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
D
ATE
<br> LE
<br> E13 B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
ID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
AT
<br> E
LE
<br> E1
3B
1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
ID
<br> LA
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
AT
<br> E
LE
<br> E1
3B
1
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
<br> E1
3
<br> B1
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
1
3B
1
<br> Z
2
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
E
1
3
<br> B
1Z
2 CÍL
<br> START
<br> obec:
<br> místo:
<br> žadatel:
<br> datum: zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Multi-s racing z.s <.>
<br> Kroměříž
<br> V.Rally Kroměříž
Městská RZ
<br> 25.8.2023
<br> OT
uzavírky křižovatky
<br> MIMO
VOZIDLA
S POVOLENÍM
POŘADATELE E13
<br> B1
<br> Z2
<br> IS
11
<br> c
<br> K
R
<br> O
M
<br> Ě
Ř
<br> IŽ
<br> IS
11
<br> c
<br> UL.KO
TOJED
<br> SKÁ
<br> UZAVŘ
ENA
<br> IP
2
2
<br> IS
11
<br> c
<br> IP
22
<br> U
...
Rallye Kroměříž_2023_vyhláška.pdf (PDF 206.5 kB)
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 11.září 2023
<br> spisová značka: MeUKM/080807/2023
číslo jednací: MeUKM/080885/2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na návrh společnosti Multi-s Racing
z.s <.>,Kaplanova 4598/3,767 01 Kroměříž,IČ: 269 12 678 zastoupena na základě plné moci společností
Dopravní značení Mana s.r.o <.>,Květná 1684,769 01 Holešov,IČ: 282 73 699 /dále jen „navrhovatel“/,po
projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI KM“) <,>
pod č.j.KRPZ-99385-2/ČJ-2023-150806
<br>
stanoví přechodnou místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br> Silnice: II.třídy,III.třídy,místní komunikace (dále jen „MK“),veřejně přístupné účelové
<br> komunikace (dále jen “UK“) v rámci správního obvodu městského úřadu
Kroměříž – obce s rozšířenou působností
<br> Místo: Rychlostní zkouška (dále jen „RZ“)
RZ 1,4 Troubky (MK Troubky-Zdislavice,III/42825,III/42815,III/43339,III/43343 + vyznačení
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/7693783

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz