« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Schválený rozpočet obce Dřínov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení rozpočet Obce Dřínov na rok 2023.pdf (PDF 64.44 kB)
Obec Dřínov,IČO 00287156 KEO4 1.11.0 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu X 750 000,00
<br> 11XX Daně z příjmů,zisku a kapitálových 3 370 000,00
<br> 12XX Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 4 300 000,00
<br> 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a 339 600,00
<br> 15XX Příjem z majetkových daní 530 000,00
<br> 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 103 000,00
<br> 41XX Neinvestiční přijaté transfery 107 400,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 10 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 398 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 470 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 41 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 70 000,00
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 325 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 33 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 216 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 10 325 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 50 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 719 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1 000 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 45 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 350 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 27 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 16 000,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 6 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 26 100,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 57 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 60 000,00
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost 80 000,00
<br> 3511 Všeobecná ambul...

Načteno

edesky.cz/d/5855700


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz