« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent – Pokusník Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent – Pokusník Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Pokusník
Zkušební stanice Dobřichovice
<br> Odbor provozní a zkušební
Č.j.: UKZUZ 228296/2022
Datum: 30.listopadu 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Pokusník
Zkušební stanice Dobřichovice
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Pražská 586,PSČ
252 29,Dobřichovice.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu,hnojiv,půdy a přípravků na
<br> ochranu rostlin včetně přípravy a posuzování dokumentace,vedení a provádění biologických
<br> pokusů v rámci zkoušení odrůd rozmnožovacího materiálu,odběry vzorků a jejich následná
<br> distribuce <.>
<br>  Vykonávání technických prací při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů podle pokynů hlavního
<br> specialisty nebo vedoucího oddělení <.>
<br>  U příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků podle metodik a následné vedení
<br> přehledných záznamů <.>
<br>  Zpracovávání výsledků odrůdových zkoušek a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářsk...

Načteno

edesky.cz/d/5801865

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz