« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Oznámení o konání veřejné schůze ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejné schůze ZO 8.12.2022.pdf (PDF 111.2 kB)
Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> Obec Dřínov
<br> Obecní úřad Dřínov
<br>
<br> INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Dřínov <,>
<br> svolaného starostou obce Mgr.Janem Kizou <.>
<br> Místo konání: Obec Dřínov – zasedací místnost obecního úřadu,Dřínov č.p.155
<br> Doba konání: 8.12.2022 od 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1.Zahájení zasedání a schválení programu
2.Složení slibu – nových zastupitelů
3.Zvolení předsedy finančního výboru a člena kontrolního výboru
4.Schválení odměn za výkon funkcí
5.Schválení složení návrhové komise
6.Určení ověřovatelů zápisu
7.Zpráva o plnění usnesení ze zasedání ZO č.22/2022
8.Schválení rozpočtového opatření č.8/2022
9.Schválení rozpočtu obce na rok 2023
10.Schválení pověření starosty k úpravám rozpočtu
11.Různé
12.Diskuze
13.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXX XXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2022
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5800696

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz