« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Svazek obcí „Drahanská vrchovina"
<br> Se sídlem Luleč 33,683 03 Luleč
<br> IČO: 70954399
<br> č.účtu 86—4157920217/0100
<br> Rozpočet na rok 2023
<br> Návrh Příjmy v Kč Položka text RS 2022 Předpoklad RS 2023 plnění k 31.12.2022 4121 Neinvestiční transfer DRNOVlCE 80 100 20 000 20 000 4221 Investičnítransfer DRNOVlCE 60 100 4121 Neinvestiční transfer JEŽKOVICE 20 000 20 000 4221 Investiční transfer JEŽKOVICE 99 800 79 800 4121 Neinvestiční transfer KRÁSENSKO 280 900 110 000 110 000 4221 Investiční transfer KRÁSENSKO 170 900 | ' 4121 Neinvestiční tran—sfer—LÚ [Eč 147 700 _ 20 000 20 000 “ ' 4221 Investičnítransfer LULEČ 127 700 ' | 4121 Neinvestiční transfer 82 700 20 000 20 000 | NEMOJANY.4221 Investičnítransfer NEMOJANY 62 700 ] 4121 Neinvestiční transfer 6 000 6 000 6 000 | NOVÉ SADY | 4121 Neinvestiční transfer OLŠANY 50 100 20 000 20 000 4221 Investiční transfer OLŠANY 30 100 4121 Neinvestiční transfer Pooóivií 120 000" 70 000 70 000 4221 Investiční transfer PODOMÍ 50 000 4121 Neinvestiční transfer RAČICE-PÍSTOVICE 90 000 30 000 30 000 4221 Investiční transfer RAČICE- 60 000
<br> PÍSTOVICE
<br> i 4121 ' Neinvestiční transfer 354 600 ' 110 000 110 000 RUPRECHTOV 4221 Investiční transfer 244 600 RUPRECHTOV _ _ _ _ _ % | 4121 Neinvestiční transfer STUDNICE.92 400 20 000 20 000 | 4221 _ Investiční transfer STUDNICE 72 400 : 4121 Neinvestiční transfer TUČAPY 80 100 20 000 20 000 ' 4221 _ InvestičnítransferTUČAPY 60 100 Celkem 1.484.400 1.484.400 466 000 Z toho 466 000 4121 1 018 400 4221 Výdaje v Kč i Paragraf text RS 2022 Předpoklad RS 2023 plnění k 31.12.2022 3639 Komunální služba a 296 000 | 226.000 226 000 územní rozvoj jinde nezař.' — provoz svazku ! 3726 Využívání a zneškodňování 988 400 | 240 000 240 000 ostatních odpadů — provoz kompostárny 3726 Využívání a zneškodňování 0 748 400 O ostatních odpadů - pořízení kontejnerů bio odpad 3349 ÚD 0 270 000 0 celkem 1.484.400 1.484.400 466 000
<br> Návrh rozpočtu vychází ze schváleného výhledu <.>
<br> Ing.Adam IV...

Načteno

edesky.cz/d/5786637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz