« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 303 KB) (PDF, 303 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 303 KB) (PDF, 303 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí ZS X
Zkušební stanice Vysoká
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
Č.j.: UKZUZ 218725/2022
Datum: 21.listopadu 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí ZS
Zkušební stanice Vysoká
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice <,>
Vysoká 162,Vysoká u Příbramě,262 42 Rožmitál pod Třemšínem <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2023,(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti Vedoucí zkušební stanice řídí zkušební činnost na úseku zkoušení odrůd a veškerý
provoz pracoviště.Odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky ZS v souladu s vnitřními
předpisy ústavu,správu majetku,jeho ochranu a ostrahu.Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví <,>
požární ochranu ZS <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohláše...

Načteno

edesky.cz/d/5778018

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz