« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Návrh rozpočtu obce Dřínov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Dřínov na rok 2023.pdf (PDF 83.25 kB)
Obec Dřínov,IČO 00287156 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 8 750 000,008 521 000,00 11 292 300,00 9 646 481,98XXXXXXXXX X XXXX
11XX Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 3 370 000,002 480 000,00 3 020 000,00 2 709 615,44XXXXXXXXX X XXXX
<br> 12XX Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v 4 300 000,003 400 000,00 3 840 000,00 3 113 995,97XXXXXXXXX X XXXX
<br> 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 339 600,00294 900,00 339 900,00 314 868,32XXXXXXXXX X XXXX
<br> 15XX Příjem z majetkových daní 530 000,00500 000,00 630 000,00 524 527,57XXXXXXXXX X XXXX
<br> 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0,0077 000,00 94 000,00 85 200,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 103 000,000,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 0,001 769 100,00 3 368 400,00 2 898 274,68XXXXXXXXX X XXXX
<br> 41XX Neinvestiční přijaté transfery 107 400,000,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> 3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 10 000,0010 000,00 10 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
3612 XXXX Bytové hospodářství 398 000,00371 000,00 398 000,00 333 205,99XXXXXXXXX X XXXX
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 470 000,00270 000,00 460 000,00 127 603,50XXXXXXXXX X XXXX
3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,0010 000,00 10 000,00 9 100,00XXXXXXXXX X XXXX
3723 XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a 41 000,0041 000,00 41 000,00 21 980,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,0070 000,00 70 000,00 42 522,94XXXXXXXXX X XXXX
4351 XXXX Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora 325 000,00325 000,00 325 000,00 273 032,00XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 33 000,0033 000,00 235 000,00 230 332,40XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5777094

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz