« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Mikroregion Morkovsko - Návrh rozpočtu DSO na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 11 17 NÁVRH rozpočtu DSO Mikroregion Morkovsko na r. 2023 - paragrafy.pdf (PDF 69.14 kB)
Mikroregion Morkovsko,IČO 70901155 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 734 844,001 771 384,00 6 311 203,18 6 311 203,18XXXXXXXXX X XXXX
3900 XXXX Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 140 175,00240 300,00 240 300,00 179 993,00XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00500,00 500,00 35,80XXXXXXXXX X XXXX
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,000,00 0,00 2 092 463,40*
<br> Příjmy CELKEM: 2 012 184,00 6 552 003,18 8 583 695,38 875 519,00
<br> 1/3
<br>
<br> Mikroregion Morkovsko,IČO 70901155 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> 3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 60 000,0050 000,00 61 500,00 60 961,22XXXXXXXXX X XXXX
3723 XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 0,00836 473,00 3 891 118,00 3 835 458,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00100 000,00 133 750,00 132 982,95XXXXXXXXX X XXXX
3727 XXXX Prevence vzniku odpadů 0,00290 027,00 1 751 917,40 1 723 887,00XXXXXXXXX X XXXX
3900 XXXX Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 586 710,00593 532,00 596 532,00 471 973,00XXXXXXXXX X XXXX
6221 XXXX Humanitární zahraniční pomoc přímá 0,000,00 50 000,00 49 954,00XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 100,005 100,00 5 100,00 2 749,24XXXXXXXXX X XXXX
6320 XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 24 752,0024 752,00 24 752,00 19 762,00XXXXXXXXX X XXXX
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,000,00 0,00 2 092 463,40*
6409 XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené ...

Načteno

edesky.cz/d/5777091


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz