« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Studnice na rok 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MŠ Studnice,okres Vyškov,p.o <.>,|Č0:71003711
<br> návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Studnice
<br> rok 2024 rok 2025 501 nákup materiálu 275 000,00 275 000,00 502 spotřeba energie 157 000,00 157 000,00 511 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 512 cestovné 1 000,00 1 000,00 513 náklady na reprezentaci 1 000,00 1 000,00 518 ostatní služby 170 000,00 170 000,00 521 mzdové náklady 1 600 000,00 1 700 000,00 524 zákonné sociální pojištění 560 000,00 560 000,00 525 jiné sociální pojištění 7 000,00 7 000,00 527 zákonné sociální náklady 34 000,00 36 000,00 549 ostatní náklady z činnosti 3 000,00 3 000,00 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 558 náklady 2 drobného dlouh.majetku 15 000,00 15 000,00 celkem náklady 2 873 000,00 2 975 000,00 602 výnosy z prodeje služeb 182 000,00 182 000,00 „_693„_ __ XÝPQFYÉ.Píorláimu _ 9 _ _ „ O.: 648 čerpání fondů o ' o* ! 662 úroky 0,00 0,00 l 672 transfery SR 2 271 000,00 2 373 000,00 672 transfery zřizovatel 420 000,00 420 000,00 celkem výnosy 2 873 000,00 2 975 000,00 Bc.Zdena Loučná ' ditelka MŠ ' re "*“?famšvmw Studnioo1.68308
<br> IČ: 710 03 711

Načteno

edesky.cz/d/5777056


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz