« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Návrh rozpočtu MŠ Studnice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MŠ Studnice,okres Vyškov,p.o <.>,IČO:71003711
<br> návrh rozgočet rok 2023
<br> 501 nákup materiálu 272 000,00 502 spotřeba energie 157 000,00 511 opravy a udržování 50 000,00 512 cestovné 1 000,00 513 náklady na reprezentaci 1 000,00 518 ostatní služby 160 000,00 521 mzdové náklady 1 515 000,00 524 zákonné sociální pojištění 530 000,00 525 jiné sociální pojištění 7 500,00 527 zákonné sociální náklady 33 500,00 549 ostatní náklady z činnosti 3 000,00 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 558 náklady 2 drobného dlouh.majetku 13 000,00
<br> celkem náklady 2 743 000,00 602 výnosy z prodeje služeb 182 000,00 648 čerpání fondů 0,00 662 úroky 0,00 672 transfery SR 2 151 000,00 672 transfery zřizovatel 410 000,00
<br> celkem výnosy
<br> 2 743 000,00
<br> Bc.Zdena Loučná ředitelka MŠ
<br> IČ: 71003 711
<br> Mateřská škola Studnice.okres příspěvková orgaNzaoe wav Studnice 1,683 08

Načteno

edesky.cz/d/5777055


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz