« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista
Oddělení kontroly zemědělských vstupů
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 218011/2022
Datum: 14.listopadu 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Havlíčkův Brod
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Konečná 1930,580
01 Havlíčkův Brod.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>
➢ Samostatné provádění inspekční činnosti v oblasti krmiv,hnojiv a půdy včetně přípravy a
<br> posuzování dokumentace <.>
<br> ➢ Samostatné zpracování zpráv o provedených kontrolách <.>
<br> ➢ Kontrola a účast na ověřování technologií a technologických postupů u výrobců krmiv <,>
<br> doplňkových látek a premixů <.>
<br> ➢ Výkon odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovenými příslušnými právními
<br> předpisy ČR a EU <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,...

Načteno

edesky.cz/d/5764909

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz